Jälkivaikutelmia Siitä, Kun Kuiluja Silloitettiin

Tulostettava versioTulostettava versio
Olga Lopez

Olga López, johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö, Barcelona, Espanja

Toimituksen huomautus: Urantia-säätiön johtokunnan jäsenillä on ollut tilaisuus opiskella lukijoiden kanssa, siksi että he osallistuvat konferensseihin kaikkialla maailmassa. Viime vuonna olimme mukana Fellowshipin kansainvälisessä konferenssissa Los Angelesissa. Tänä vuonna johtokunta oli mukana UAI:n konferenssissa Espanjassa.

Maantieteellisestä sijainnistaan johtuen kotimaani Espanja on aina ollut läpikulkupaikka, silta eri mantereilta – Euroopasta ja Afrikasta – saapuvien ihmisten välillä, ja historiallisista olosuhteista johtuen maani on toiminut siltana myös Euroopan ja Amerikan välillä. Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen vuoden 2009 konferenssin teemavalintamme oli tästä syystä ”kuilujen silloittaminen”. Teemaa voidaan soveltaa moniin konsepteihin. Ihmisolentoina meidän tulee ”silloittaa” välimatka nykyisen olemisemme ja huomisen olemisemme välillä. Kuolevaisina meidän pitää ylittää ”silta” lihallisen elämän ja morontiaelämän ja myöhemmän henkiolemassaolon välillä. Tänään, aivan kuin minä päivänä tahansa, on välttämätöntä rakentaa siltoja, lyhentää etäisyyttä itsemme ja veljiemme välillä, lyhentää erityisesti etäisyyttä veljiin, jotka eivät ajattele tavallamme, eivätkä tunnusta samaa uskontoa, eivätkä elä samassa kulttuurissa. Urantia-kirja on voimallinen työväline, joka auttaa meitä selvittämään välimatkat, jotka meidän on kuljettava matkallamme hengelliseen täydellisyyteen – sekä tässä maailmassa että myöhemmin seuraavissa.

Koetimme konferenssissa silloittaa moniakin kuiluja, joista tärkein oli kielikuilu. Tästä aiheesta kuulimme kaksi mielenkiintoista esitystä: Toisen niistä piti Antonio Moya, joka ehdotti, että esperanto olisi yleismaailmallinen kieli (tiesitkö, että Urantia-kirja on käännetty esperantoksi?) Toisen esityksen piti Seppo Kanerva, Urantia-säätiön edellinen presidentti ja käännösvastaava, joka korosti käännösten tärkeyttä kulttuurien välisen kuilun silloittamisessa ja Urantia-kirjan opetusten tunnetuksitekemisessä kautta maailman.

Silloitimme myös tämän kielikuilun sillä, että esitykset käännettiin espanjasta englanniksi ja englannista espanjaksi. Yksi esitys pidettiin ranskaksi, ja se käännettiin sekä espanjaksi että englanniksi. Useampia kieliä puhuville osallistujille oli kysyntää. Esitän teille kaikille lämpimät kiitokset.

Me espanjalaiset tutustutimme ei-espanjalaiset osanottajat myös kulttuuriimme. Kävimme Gibralfaron linnoituksessa, joka on osa islamilaista historiaamme; katedraalissa, joka kuuluu katoliseen perintöömme, ja talossa, jossa Picasso syntyi. Kuten tiedätte, Picasso oli yksi niistä taiteilijoista, jotka ovat vaikuttaneet paljon nykytaiteeseen. Nämä vierailut tarjosivat konferenssin osallistujille myös hyvän tilaisuuden jutusteluun ja tutustumiseen.

”Silloitimme kuilua” myös musiikilla. Tiedämme musiikin olevan ”ihmisten, enkelten ja henkien universaali kieli”, joten nautimme musiikkiesityksistä, joihin kuului myös yhteislaulua.

Maalaustaide oli toinen ilmaisumuoto, jolla oli paikkansa konferenssissa. Esillä oli kaksi Urantia-kirjan innoittamaa maalausnäyttelyä.

Kehotan Urantia-kirjan lukijoita kaikkialla maailmassa osallistumaan lukijakonferenssiin – olipa kysymyksessä paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen konferenssi. Riemu Urantia-kirjan opetusten jakamisesta sukulaissielujen kanssa on kerrassaan mahtava ja verraton. Muutaman päivän ajan tuntee elävänsä valon ja elämän aikakaudella, jossa rakkaus ja veljeys hallitsevat ylimpinä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään