Hyppää pääsisältöön

Uutisarvoisia Päätöksiä Vuoden 2009 Tammikuun Johtokuntakokouksesta

Päivämäärä
Tekijä
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Lue koko uutiskirje

Uutisarvoisia Päätöksiä Vuoden 2009 Tammikuun Johtokuntakokouksesta

Marilynn Kulieke, Urantia-säätiön sihteeri, Illinois, USA

Kun nyt aloittelemme vuotta 2009, toivon teidän olevan terveinä, onnellisia ja ylöspäin suuntautuneita tiellä kohti hengellistä iloa ja edistymistä. Tätä raporttia lukiessanne huomaatte, että Urantia-säätiön tiimi aloitti vuoden 2009 kädet täynnä työtä. Seuraavana raportti tammikuun 2009 johtokuntakokouksesta. Ellei oteta lukuun Chicagon arktisen kylmää pakkassäätä, kokous sujui miellyttävästi ja tuloksellisesti.

Kokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt:

Johtokunnan jäsenet Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Mo Siegel ja Judy Van Cleave.

Johtokunnan liitännäisjäsenistä Jan Bernard, Marta Elders, Irmeli Ivalo-Sjölie, Claire Mylanus ja Henk Mylanus.

Toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine

Toimistonhoitaja Tamara Strumfeld

Kutsutut esittelijät: Merritt Horn, joka edusti standarditekstikomiteaa, ja Randy García Investment Council Companysta.

Seuraavaksi joitakin keskeisimpiä asioita:

1. Toimeenpanevan johtajan ja henkilökunnan raportit

Jay Peregrine ja Tamara Strumfeld raportoivat johtokunnalle säätiön rahatilanteesta, kirjamyynnistä, varainhankinnasta, verkkosivuston kehittelystä, kirjojen painatuksesta, koulutuksesta, haarakonttoreista, konferensseista, matkoista, vakuutuksista ja riskinhallinnasta, lukijapalveluista, yhteyksien luomisesta ja rakennuksen ja tontin kunnossapidosta. Jos viettäisit päivänkin Diversey 533:ssa työskentelevän tiimin seurassa, hämmästyisit siitä työmäärästä, jonka tämä pieni ryhmä suorittaa. Kiitokset palvelustanne, Jay, Tamara, Connie ja Marcel.

2. Vuosien 2008 ja 2009 budjetit

Johtokunta tarkasteli vuodenlopun 2008 budjettia ja vertaili sitä siihen, mitä tosiasiassa tapahtui. Useimpien ei-kaupallisten säätiöiden tapaan myös meidän osake- ja arvopaperisijoituksemme menettivät arvoaan. Myönteistä sen sijaan oli lukijayhteisön avokätien anteliaisuus Urantia-säätiötä kohtaan marras- ja joulukuisen varainhankintakampanjan aikana. Neljä anonyymiä lahjoittajaa teki marraskuussa 100.000 dollarin avauslahjoituksen, jonka muiden lahoittajien oli määrä kaksinkertaistaa. Joulukuun loppuun mennessä lahjoitukset avauslahjoitus mukaan luettuna ylittivät 300.000 dollaria (200.000 €). Vuonna 2008 lahjoittajien lukumäärä nousi 808:aan, kun määrä vuonna 2007 oli 667. Vilpittömät kiitokset kaikille lahjoittajille. Ilman anteliaisuuttanne ja tukeanne emme selviäisi.

Jo aiemmin hyväksytty vuoden 2009 budjetti otettiin niin ikään tarkasteluun. Säätiön rahoituskomitean puheenjohtaja Gard Jameson ja Jay Peregrine toivat esille kasvavat huolensa laman jatkumisesta. Kyseisistä huolista johtuen vuoden 2009 budjetoidut menot ovat vuotta 2008 alhaisemmat.

Tamara Strumfeld
Tamara Strumfeld

3. Kirjastolahjoituspolitiikka

Tamara Strumfeld esitteli kirjastoille annettavia kirjalahjoituksia koskevan ajanmukaistetun normiston. Johtokunta hyväksyi uudet toimintaperiaatteet, sillä niiden mukaan lukijat voivat osataa kirjoja kirjastoille tehtäviä lahjoituksia varten entistä yksinkertaisempaa menettelyä noudattaen. Lukijat voivat ostaa kirjoja huokeaan hintaan, mikäli he suostuvat antamaan kirjat kirjastoille eikä myymään niitä edelleen.

Toivomme, että tulevina vuosina käytätte täyteen määräänsä hyväksenne tämän uuden politiikan suomat mahdollisuudet. Aiemmin suhtauduimme kirjastoihin julkisen vallan ylläpitäminä laitoksina kirjastonhoitajineen, kirjastokortteineen ja muodollisine menettelyineen. Vaikka julkiset kirjastot pysyvätkin Urantia-ilmoituksen kannalta äärimmäisen tärkeänä levityskanavana, samaa on sanottava uusista epämuodollisista kirjastoista, joita on ilmaantunut paikallisiin puitteisiin. Tällaisia ”kirjastoja” voi löytää risteilylaivoilta, hotelleista, sairaaloiden odotushuoneista, ravintoloista, kahviloista ja monista muista paikoista. Kirjojen lahjoittaminen kyseisiin kirjastoihin saattaa osoittautua aivan yhtä hedelmälliseksi kuin niiden lahjoittaminen suuriin julkisiin kirjastoihin. Käväiskääpä verkkosivuillamme www.urantia.org tutustumassa uusiin normeihin.

4. Verkkosivut

Säätiön verkkosivuston ajanmukaistamisesta ja kohentamisesta on tullut vuosien 2009 ja 2010 etummainen hanke. Muuan Chicagossa toimivan sivustonsuunnitteluyrityksen kanssa on sovittu, että se toimittaa sivuillemme paremman navigointijärjestelmän ja graafisen asun. Parannellun sivuston on määrä mahdollistaa helpot audio-, video-, grafiikka- ja tekstisovellukset. Se vastaa niin ikään Urantia-kirjan internetkoulun (UBIS) ja haarakonttoreiden kasvaviin tarpeisiin. Koska uudistus on monitahoinen ja kallis, odotamme hankkeen vievän aikaa vielä vähintään 18 kuukautta. Säätiön verkkosivusto nousee esiin ensimmäisenä googletettaessa sana ”Urantia”, joten sivuston tulee olla loistava kuin tähtitaivas.

Urantia-säätiön sivusto on monille ensimmäinen heidän kirjasta saamansa vaikutelma. Vuonna 2008 tilastot osoittivat, että sivustolla oli käyty lähes 1,5 miljoonaa kertaa. Vaikka monet kävijät olivatkin uusijoita, on Urantia-säätiön sivustolla kävijöitä laskutavasta riippumatta paljon. Uusilla sivuilla painopiste on entistäkin enemmän itse kirjassa, sen opetuksissa ja käännöksissä, sen osto- ja latauspaikoissa ja siinä, miten toisiin lukijoihin saa yhteyden.

5. Kirjakomitea

Laajennettu johtokunta käsitteli kirjamyynnin nykytilaa sekä kirja-alaan ja Urantia-kirjan myyntiin vaikuttavaa taloustilannetta. Vuonna 2008 kirjan kokonaismyynti laski 12 %. Paitsi, että kirja-ala joutuu kohtaamaan laman, sen on lisäksi selviydyttävä sellaisista vastoinkäymisistä kuin käytettyjen kirjojen myynnin lisääntymisestä, internetin kirjakauppamyynnin markkinaosuuden kasvusta ja digitaalisen aikakauden tunkeutumisesta kirjakauppa-alalle. Urantia-säätiö aikoo tulevaisuudessa muuttaa perinteistä tapaansa mitata kirjan myyntiä ja yhteyksienluomisponistuksiaan ottamalla mukaan MP3-soittimiin suoritetut nettilataukset, digitaaliset lukijat sekä fyysiset nettilataukset.

Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont

6. Käännöskomitea

Georges Michelson-Dupont esitteli käännöksiä koskevan neljännesvuosiraportin numero 41. Syvästä talouslamasta huolimatta vuodesta 2009 saattaa julkaistujen käännösten määrällä mitattuna tulla Urantia-kirjan historian tuottoisin vuosi. Säätiö on lähes valmis julkaisemaan arabian-, viron-, unkarin-, puolan- ja ruotsinkieliset käännökset sekä espanjannoksesta valmistetun eurooppalaisen laitoksen. Muita käännöstöitä on meneillään, tai mikäli ne jo on julkaistu, niitä korjaillaan ja parannellaan.

7. Hallintotapakomitea

Judy Van Cleaven johtama hallintotapakomitea ehdotti, että jokainen Urantia-säätiön pysyvä komitea luonnostelee itselleen säännöt, joissa luetellaan selkeästi komitean velvollisuudet ja vastuut. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Kun nyt on vuosien ajan etsitty yksinkertaista tapaa järjestää Urantia-säätiön toiminnot Euroopassa, hallintotapakomitea esitti asiasta suosituksen, jonka johtokunta hyväksyi. Päätöksen mukaan Urantia-säätiö perustaa Georges Michelson-Dupontin johtaman eurooppalaisen neuvonantajakomitean, joka raportoi suoraan johtokunnalle ja esittää suosituksia ja strategioita kirjan markkinoinnista, jakelusta, lukijapalveluista ja opetusten levittämisestä Euroopan unionin alueella.

8. PR-komitea

Richard Keeler esitti ajantasatietoa siitä, miten toistuvasti esitettyihin kysymyksiin vastauksia laativan komitean työ edistyy. Tietoisena siitä, että säätiön verkkosivusto on tärkein paikka, josta etsitään tietoa Urantia-säätiöstä ja usein myös kirjasta itsestään, tämä komitea on laatinut usein esitettyihin kysymyksiin vastauksia, jotka ilmaantuvat aikanaan verkkosivuillemme.

Säätiön julkisuuskuvan kannalta verkkosivujen ajanmukaistaminen ja modernisointi on etusijalla johtokunnan työlistalla.

9. Suunnittelukomitea

Jan Bernard, Marta Elders ja Judy Van Cleave järjestivät johtokunnalle strategisen suunnitteluistunnon. Marta Eldersin artikkeli Tulevaisuuden visio esitetään seuraavalla sivulla.

10. Tilapäinen standarditekstikomitea

Merritt Horn kertoi laajennetulle johtokunnalle komitean työstä ja esitteli sen suositukset. Johtokunta päätti suositusten johdosta seuraavista toimista:

• Laajennettu johtokunta tarkastelee standarditekstisuositusta ja ehdotettua uutta tekstiviittausjärjestelmää ja antaa palautteensa komitealle 1.5.2009 mennessä.

• Tekstikomitea esittää loppuraporttinsa Urantia-säätiölle ja Uversa Pressille 1.7.2009 mennessä.

• Johtokunta päättää komitean suositusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä heinäkuun 2009 kokouksessaan.

Jäljempänä Marilynn Kulieken artikkeli asian yksityiskohdista.

11. Koulutuskomitea

Koulutusta pohtiva aloiteryhmä kokoontuu toisen kerran kesäkuussa 2009. Komitea suunnittelee videoivansa John Causlandin kanssa käytävän keskustelun astronomiasta ja Sheila Keene-Lundin kanssa käytävät keskustelut kosmisesta tietoisuudesta ja hengellisestä tajunnasta. Vuoden 2009 lopulla komitea esittää suunnitelman opettajien kouluttamisesta.

Johtokunta päätti tälläkin kertaa esittää luottamuksensa ja arvonantonsa Dorothy Elderille ja UBIS-tiimille. Saamamme avokätisen lahjoituksen turvin voimme parantaa internetkoulun verkkosivustotoimintoja. Lisätietoja koulun toiminnasta löydät osoitteesta https://www.urantia.org/education/urantia-book-internet-school-ubis-newsletter. Jos sinua kiinnostaa oppikurssin opettaminen tai haluat auttaa UBISia muulla tavoin, ota yhteyttä Dorothy Elderiin, [email protected]

12. Seuraava kokous

Johtokunta kokoontuu 16.–17.4.2009 Espanjan Málagassa.