UBIS on Rautaa!

Tulostettava versioTulostettava versio Tom Brachna and Kristi Pielstick
Tom Brachna & Kristi Pielstick
(Photo by Julia Nagolnik, Ukraine)

Tom Brachna, Ohio, USA

Koska olen UBIS:n kurssien uskollinen monikertainen osallistuja, minua pyydettiin kirjoittamaan opiskelijan näkökulmasta Internetin Urantia-kirja-koulusta. UBIS on luonnehdittavissa yhdellä lauseella: se on ainutlaatuinen oppimiskokemus, mikään muu formaatti ei vedä sille vertoja.

Meitä on kehotettu, viisaasti kyllä, muodostamaan pieniä opintoryhmiä Urantia-kirjan sisältämien periaatteiden ja viisauden jakamiseksi pienissä varsin henkilökohtaisissa oppimistilanteissa. Kehotus paljastaa mielestäni hämmentävää luottamusta kaikkien etsijöiden perimmäiseen hyvyyteen. Siinä ruumiillistuu jumalallinen luottamus jokaisen yksilön arvoon ja siihen, että he tuovat oman antimensa muiden oppimisprosessiin.

Koska uskon lujasti kirjan korostamaan tasapainoiseen elämään, on mielestäni hyvä sekoittaa omakohtainen opiskelu ryhmässä tapahtuvan opiskelun kanssa ja sekoittaa fyysinen ja verbaalinen ryhmäopiskelu joko netin tai tavallisen postin kautta toteutetun kirjeenvaihdon kautta tapahtuvan ryhmäopiskelun kanssa.

UBIS on mainio tapa ”tavata” ihmisiä kaikkialta maailmasta. Olen parastaikaa mukana kurssilla, jonka oppilaat ovat Englannista, Sambiasta, Brasiliasta, Espanjasta ja koko joukosta Yhdysvaltain osavaltioita Alaskaa myöten. Se on suurenmoinen tapa kokea runsas kirjo katsantokantoja, jotka auttavt lisäämään omaa ymmärrystämme ei vain opiskeltavasta aiheesta vaan myös kanssaihmisistämme.

Kun formaatti on tällainen, ei muodostu mitään fyysiseen ulkonäköön perustuvia ennakkokäsityksiä, ei ilmene ruumiinkieleen tai äänensävyyn liittyviä häiriötä. Sitä mukaa kun kurssi etenee, persoonallisuudet paljastuvat ajatustensa ja näkemystensä kautta. Tavallaan kokoontuminen on enemmänkin hengellinen mielten tapaaminen kuin fyysinen kokoontuminen.

Opettaja-vetäjät (OV:t) ovat ensin oppilaina mukana lukuisilla kursseilla, ja vasta sitten he pääsevät taidokkaasti suunnitellulle UBIS:n opettajakoulutuskurssille. Tämä kaikki toimii valmennuksena heidän yhdeksänviikkoisen kurssinsa suunnitteluun ja osallistumiseen. Jokainen OV on ”yksi meistä” koko kurssin ajan, ja heille on yhteistä yhteinen rakkautemme Urantia-kirjan opetuksia kohtaan.

Läksyksi annettua tekstiä koskeviin kysymyksiin vastaamiselle on varattu mukavasti aikaa, ja formaatti tarjoaa mahdollisuuden lähettää postia yhtä usein kuin pääsee internettiin.

Kurssiryhmässä on korkeimmillaan kahdeksantoista opiskelijaa, joten on toivottavaa tiivistää ajatuksensa lyhyiksi ja täsmällisiksi totuuden helmiksi, jottei pitkästyttäisi kanssaopiskelijoitaan tai hukuttaisi heitä pitkien tekstiensä alle. Tuo nimenomainen prosessi auttaa opetusaiheesta omaamansa ymmärryksen ja käsityksen määrittelyä ja terävöittämistä. UBIS on verraton ja antoisa muiden kanssa jakamisen kokemus. Se on ”onnellisuutta internetissä!”

Toivon, että se, mitä UBISista sait lukea, oli valaisevaa. Ehkä me kaikki löydämme viisauden pitää arvossa Jumalan ikuisesti olemassa olevia siunauksia.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään