Urantia-Yhteisön Pääomarahasto: Rahasto Tulevaisuutta Varten

Tulostettava versioTulostettava versio
Gard Jameson

Gard Jameson, Varainhoitaja, Urantia-säätiö

Urantia-yhteisön pääomarahasto (Urantia Community Endowment) on perustettu huolehtimaan siitä, että viidennen käänteentekevän ilmoituksen hyväksi on olemassa perusrahasto. Sitä ohjaa pitkäaikaisista lukijoista koostuva hallitus, joka edustaa Urantia-säätiötä, Kansainvälistä Urantia-yhdistystä, The Urantia Book Fellowshipiä ja muita riippumattomia palveluryhmiä. Urantia-yhteisön pääomarahasto on yhteistyöhön ja -toimintaan perustuva hanke tarkoituksenaan pitää saatavilla rahallista tukea koko Urantia-kirjan lukijayhteisölle.

Kolme rahastoa on jo perustettu, nimittäin Urantia-säätiön rahasto, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen rahasto ja The Urantia Book Fellowshipin rahasto. Näitä rahastoja hoitaa ammattimainen varainhoitaja Nevadan Community Foundation kautta, joka puolestaan hoitaa 50 miljoonan dollarin rahavaroja. Kyseisten rahastojen kautta tulee olemaan saatavilla varoja koulutukseen, käännöksiin, kirjan levittämiseen, kenttätyöhön ja tutkijastipendeihin. Moniaita ovat ne hyvin harkitut ja arvolliset hankkeet, jotka kamppailevat rahoituksen puutteessa.

Harkitsepa, etkö haluaisi olla siunaukseksi viidennelle aikakautiselle ilmoitukselle tekemällä lahjoituksen Urantia-yhteisön pääomarahastoon. Lahjan voi antaa elinaikanaan tai määrätä siitä jälkisäädöksessään. Voit antaa pääomarahastoon osallistumalla lahjasi johonkin tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi kirjojen lahjoittamiseen alikehittyneissä maissa tai johonkin yleisempään tarkoitukseen, kuten jonkin nimetyn järjestön toimintaan. Toiveena on, että rahasto auttaa yhteistyön voimistumista, pitkän aikavälin vakautta ja hyvää tahtoa Urantia-ilmoitusta kohtaan.

Urantia-yhteisön pääomarahaston hallitukseen kuuluvat Cathy Jones, Toby Fox, Mo Siegel, Susan Cook ja Gard Jameson. Jos kaipaat lisätietoja Nevada Community Foundationista, käy sivuilla www.nevadacf.org. Jos haluat lisätietoja yhteisön pääomarahastosta, ota yhteyttä Gard Jamesoniin, [email protected]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään