Japaninkielinen Käännöstyö Etenee

Tulostettava versioTulostettava versio Jeffrey Wattles & Hagiko Wattles
Jeffrey Wattles & Hagiko Wattles

Jeff Wattles, Ohio, Yhdysvallat

Urantia-kirjan käännös on – vaikka se uskomattomalta kuulostaakin – tiimityön tulos. Pääkääntäjä Hagiko Wattles on erinomainen japanin kielen proosaniekka, jonka kärsivällinen uurastus on tuottanut ensimmäisen luonnoksen noin 165 luvusta. Hänen aviomiehensä Jeffrey Wattles toimii Hagikolle englannin kielen konsulttina heidän työskennellessään yhdessä arki-iltapäivisin istunnoissa, joissa välillä päät höyryävät, välillä taas, kun onnistunut ratkaisu johonkin ongelmaan on löytynyt, kuuluu naurunremakka. Robert Renon antimia ovat tekninen asiantuntemus ja erittäin hyvä tietokone. Hänen vaimonsa Mezuru Kawahara sattuu olemaan Microsoftilla henkilö, jonka tehtäviin kuuluu ohjelmistojen kehittäminen japania kirjoittaville käyttäjille. Hiljattain he auttoivat hankettamme viimeistä huutoa olevalla ohjelmistolla. Robert on maailmanluokan ekspertti myös šin-buddhismin alalla. Hänellä on sen piirissä lukuisia yhteyksiä, jotka osoittautunevat erityisen arvokkaiksi tulevina vuosina. Seuraavat sanat kaikuvat korvissamme toivoessamme kyseisen suuntauksen elpymistä:

Buddhalaisuuden suuri vahvuus on siinä, että sen kannattajilla on vapaus valita totuutta kaikista uskonnoista. Se on vapautta, joka ei kovin usein ole luonnehtinut maailmamme uskontoja. Tässä mielessä Japanin šin-lahkosta on tullut yksi maailman edistyksellisimmistä uskonnollisista ryhmistä, ja se on alkanut lähettää opettajia muiden kansojen pariin. Tämä halukkuus omaksua totuutta mistä tahansa ja kaikista lähteistä on toden totta kiitettävä ilmiö esiintymään keiden tahansa uskovaisten piirissä kahdennenkymmenennen kristuksenjälkeisen vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla (1041:2).

Edward Southwick on hänkin tiimin jäsen. Hän sukkuloi Yhdysvaltain ja Japanin välillä, ja hänen vaimonsa on ryhtynyt vakavissaan kirjan opiskeluun. Hagiko ja Jeff panevat merkille myös Richard Keelerin ystävällisen johtajuuden ja Seppo Kanervan antaman rohkaisun. Hänen luotettava kätensä valaa luottamusta siihen, että tätä projektia toden totta paimentaa kypsä ja hyvin johdettu organisaatio. Maininnan arvoinen on myös kääntäjien keskustelulista, joka mahdollistaa kysymysten esittämisen muille kääntäjille ja toveruuden kokemisen sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kokemuksiin kuuluu oman käännöshankkeen vieminen päätökseen.

Hagiko on kiitollinen tuesta, joka mahdollistaa hengellisen avun tuomisen hänen rakkaan maansa ulottuville. Pohjois-Amerikassa ja muualla toimivat japanilaiset maahanmuuttajat eivät yleisesti lue englantia niin hyvin, että se vastaisi Urantia-kirjan englanninkielisen laitoksen ymmärtämisen edellytyksiä. Kirjaa kohtaan tunnetaan Japanin New Age-piireissä tiettyä kiinnostusta. Ja onhan siellä kristittyjäkin, vähemmistö, jonka vaikutus Japanin yhteiskunnassa on heidän lukumääräänsä laajempaa. On etuoikeus, että saamme olla kykyjemme mukaisesti tässä mukana.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään