Tuhatvuotisjakson Pohdiskelua

Tulostettava versioTulostettava versio
Neal Waldrop

Neal Waldrop
Johtokunnan Kunniajäsen Maryland, Usa

Neal Waldrop kertoo ajatuksistaan ja tulevaisuudentoiveistaan.

Minua ilahduttaa suuresti se, että sangen monet Urantia-kirjan lukijat ovat vihdoin Pohjois-Amerikassa 1980- ja 1990-luvuilla ilmaantuneista kitkatekijöistä, joten voimme kaikki rakastaa ja kunnioittaa toisiamme ja toimia yhdessä yhteisten tarkoitusperin hyväksi. Näkemyk semme eivät koskaan tule olemaan yhteneväisiä, joten meidän tulisi arvostaa pluralismia ja erilaisuutta. Tämähän on juuri sitä, mitä Jeesus sanoi apostoli Jaakobille: ”Jaakob, Jaakob, milloin olen teille opettanut, että teidän kaikkien pitäisi nähdä asiat samalla tavalla? Olen tullut tähän maailmaan julistamaan hengellistä vapautta – –” [1591:6; 141:5.1]

Kaikkien niiden päätösten ja toimenpiteiden joukossa, joita edistin kuluneina neljänä vuotena, vuonna 2004 hyväksytty sekaantumattomuusperiaatelauselma on saavutus, josta tunnen suurinta ylpeyttä. Kysymyksessä on suositus, jonka johtokunta hyväksyi Urantia-säätiön pysyväksi periaatteeksi. Periaatteen sanoin lausuttuna säätiö vakuuttaa, että kaikkien lukijajärjestöjen jäsenillä on oikeus omien sisäisten asioidensa itsenäiseen hoitoon. Säätiö kunnioittaa kyseisiä oikeuksia muun muassa pidättymällä yhdenkään lukijajärjestön toimien ja ryhtymysten neuvomisesta, ehdottamisesta tai edistämisestä. Valitan sitä, ettei tuollaista periaatelausumaa keskinäisestä itsehillinnästä ollut voimassa 1980-luvulla, sillä sellainen olisi voinut ehkäistä ainakin jotkin niistä vakavimmista vaikeuksista, jotka ilmaantuivat tuona myrskyisänä aikana.

Olen vakuuttunut siitä, että Urantia-kirjaan kätkeytyvät inspiroivat totuudet ovat käännekohta ihmiskunnan historiassa – sekä koko maailman että jokaisen planeetallamme tulevien vuosisatojen kuluessa elävän ihmisyksilön kannalta. Aivan kuten Jumala huolehtii jokaisesta yksilöstä edistämällä tämän henkilökohtaista kasvua ja todellistumista, samalla tavalla hän osoittaa rakkauttaan yleisesti koko maailmaa kohtaan edistämällä aktiivisesti ja lakkaamatta ihmissivilisaation korkeampia tasoja, yhteistä pyrkimystämme kohti valon ja elämän aikakausia.

Olen tammikuusta 2004 lähtien työskennellyt pienen komitean kanssa kehitellen suunnitelmaa ihanteelliseksi palveluksi sellaisille yksilöille ja sosiaalisille ryhmille, jotka haluavat tuntemillaan ja arvostamillaan aloilla edesauttaa edistyvää kasvua ja kehitystä. Hengellisenä mallinamme toimivat mestariserafien kaksitoista yhteisöä (1254–1256; 114:6). Lukijat, jotka näistä lähtökohdista haluavat palvella kanssaihmisiään, tulevat toimimaan vaatimattomasti ja melua pitämättä, tiukasti taka-alalla pysytellen. He elävät ilmoitusta todeksi – eivät saarnaa sitä.

Tämä uusi toimintamuoto on riippumaton Urantia-säätiöstä ja erillään lukijajärjestöistä. Se kasvaa hitaasti ja toimii alueellisella pohjalla. Komitea jakaa parhaillaan tietoa ideoistamme yksittäisille lukijoille pyytäen näiltä samalla kommentteja ja ehdotuksia. Toivomme, että voimme tuoda ajatuksemme julkiseen keskusteluun keväällä 2008.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään