Tekijänoikeusasiaa

Tulostettava versioTulostettava versio

Yksi Urantia-säätiön päätarkoituksista on Urantia-kirjan tekstin säilyttäminen loukkaamattomana. Näinkin lyhyt aika on jo osoittanut, ettei tehtävä ole helppo. Toisinaan säätiön pitää tukeutua oikeuslaitokseen ja Urantia-kirjan tekijänoikeuksiin kirjan suojelemiseksi.

Olemme vuosien kuluessa tiedottaneet lukijakunnalle toimistamme tätä erittäin tärkeää tehtävää toteuttaessamme ja teemme niin myös tulevaisuudessa. Urantian Newsin viime numerossa (kesäkuussa 2000) kerroimme Harry McMullanin omistaman Micahel Foundation aloittaneen oikeustoimet Urantia-säätiötä vastaan ja pyytäneen oikeutta julistamaan Urantia-kirjaan liittyvät tekijänoikeudet pätemättömiksi tai vaihtoehtoisesti lausumaan tuomion, ettei herra McMullanin julkaisu Jesus-A New Revelation, joka koostuu Urantia-kirjan luvuista 121-196, riko tekijänoikeuksia. Juttu tulee oikeuden käsittelyyn huhtikuussa 2001.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään