Yhtenäisyysaloitteita

Tulostettava versioTulostettava versio

Riippumaton lukijaryhmä, joka kutsui itseään "Tuhavuosialoitekomiteaksi", kokoontui hiljattain tutkimaan keinoja edistää parempien suhteiden rakentumista Urantia-kirjanlukijayhteisön keskuuteen. Komitea koostui ryhmästä vapaaehtoisia, jotka ovat tai ovat olleet joko Fellowshipin tai Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen aktiiveja.

Komitea totesi lukijakunnalle, että Fellowshipin ja Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (IUA) päämäärät ovat hämmästyttävän yhdenkaltaiset. Kummankin lukijaryhmän väleissä on silti ollut rasitteita, jotka ovat aiheuttaneet ajan ja energian ohjautumista huomattavassa määrin muualle kuin näiden järjestöjen todellisten tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseen.

Osanottajat esittivät IUA:lle ja Fellowshipille sellaisen suosituksen, että ne muodostaisivat työskentely- allianssin jatkaakseen yhtenäisyysprosessia. Tarkoituksena oli rohkaista kumpaakin järjestöä vuoropuheluun, jotta lukijayhteisössä päästäisiin hengen yhteisyyden myötä korkeammalle, mielekkäämmälle harmonian ja yhteistoiminnan tasolle.

Nämä aloitteet ovat nyt järkkyneet siitä, että Urantia-kirjan IV osa on julkaistu laittomasti.

IUA:n peruskirja julistaa, että IUA tukee säätiön tekijänoikeuksia ja merkkejä ja harjoittaa sen kanssa yhteistyötä ilmoituksen levittämisessä. IUA:n jäsenet pitävät Urantia-kirjan koskemattoman tekstin varjelemista tärkeänä näkökohtana ilmoituksen menestyksellisessä levittämisessä koko maailman mitassa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään