Nuoriso Ja Urantia-Kirja

Tulostettava versioTulostettava versio Young readers and Mike MacIsaac
A group of young readers recently got
together at 533 for impromtu study

Ryhmä antaumuksellisia nuoria Urantia-kirjan lukijoita, jotka haluavat tavata ja saada mukaan Urantia-liikkeen nuorisoa maailman kaikilta kulmilta, on toiminut yhdessä luoden iältään alle 30-vuotiaille lukijoille yhteyskanavia. Nuorisolle on avattu oma verkkosivusto ja lista sähköpostitse käytävää keskustelua varten. Verkkosivustossa on nuorten lukijoiden esittelyjä, mahdollisuus "jutella" netissä, siellä on myös "vieraskirja". Sivustossa on niin ikään tietoja tulevista konferensseista ja kutsu tulla mukaan nuorten keskustelulistalle.

On luotu nuorten osoitteisto ja sitä käytetään rohkaistaessa heitä verkottumaan keskenään. Muuan nuori lukija kirjoitti:

Jotta nuoret innostuisivat kertomaan Urantia-kirjan opetuksista muille (tai vain innostuisivat lukemaan Urantia-kirjaa), meidän tulee jollakin tavalla räätälöidä Urantia-lukijoiden yhteisölliset aspektit nuorten tarpeita vastaaviksi. Ikätoverieni tulee tuntea olonsa vaivattomaksi, kun he viettävät aikaa vanhempiemme ikäluokkaa olevien seurassa, ja meillä tulee olla muiden sellaisten ikäistemme tuki, jotka ponnistelevat tämän valtavan kirjan lukeakseen ja jotka painiskelevat ymmärtääkseen kirjan monet käsitteet. Minusta on varsin mieluista keskustella näistä opetuksista sellaisten ikäisteni kanssa, jotka painiskelevat samanlaisessa elämäntilanteessa ja joilla on samanlainen ymmärrys Urantia-käsitteistä. Kiihottaa mieltä tehdä löytöjä omin avuin ennemminkin kuin, että joku "opettaa" ne meille. Kehotan kaikkia varttuneempia lukijoita puhumaan lapsilleen ja kerron heille, että nuoremman polven keskuudessa todellakin tapahtuu ja ettei heitä ole lannistavassa maailmassa jätetty oman onnensa varaan, vaan he ovat Urantia-kirjan lukijoiden seuraava sukupolvi.

Koska nuoriso on voimakas väline opetusten levittämisessä kautta maailman ja koska nuoret ovat ilmoituksen menestymisen kannalta erittäin tärkeitä, Urantia-säätiö toivottaa tämän ryhmän toiminnalle menestystä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään