Lukijanäkemyksiä Urantia-Kirjasta

Tulostettava versioTulostettava versio

"Haluaisin kiittää kaikkia niitä, joiden vastuulla on Urantia-sanoman pysyvän hengissäpysymisen varmistaminen. Edistynyt totuutemme on rikastuttanut elämääni tuomalla fyysisen tietoisuuden tasolle sen, minkä jo tiesin tai epäilin olevan totta. Kirjan lukeminen on vahvistanut jumalatietoisuuttani, se on myös auttanut minua ymmärtämään, mikä oma paikkani on luomakunnan piirissä." -- Seattle, Washington, Yhdysvallat

"Olen hiljattain ryhtynyt lukemaan Urantia-kirjaa ja löydän sieltä paljon yhtymäkohtia omien sisimpien ajatusteni kanssa siltä osin kuin ne koskevat olemassaolon lähdettä ja keskusta." -- Norja

"Olen vähän aikaa sitten ryhtynyt lukemaan Urantia-kirjaa ja sen sisältö on jo nyt tehnyt minuun valtavan vaikutuksen. Se on jo nyt osoittautunut olevansa korvaamaton jatkuvassa elämän, universumin ja kaikkeuden tutkimuksessani. -- Sähköposti

"Rakkaat—Kiitoksia teille tuhannet kerrat siitä, että olette tuoneet tämän jumalallisen Ilmoituksen elämän kokemukseeni." -- Glendale, Arizona, Yhdysvallat

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään