Εκδόσεις

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Φυλλάδια για Ενδιαφερόμενους και Νέους Αναγνώστες

Τα ακόλουθα αρχεία pdf είναι εκτυπώσιμα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για σκοπούς διάδοσης.

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.