Hyppää pääsisältöön

Kokemukseni Internetin Urantia-kirja-koulun opettajana

Päivämäärä
Tekijä
Erika Webster
Erika Webster
Lue koko uutiskirje

Kokemukseni Internetin Urantia-kirja-koulun opettajana

Erika Webster, Oklahoma, Yhdysvallat

Kokemukseni Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) opettajana on ollut yhtä rikastuttava ja palkitseva kuin oli mukanaoloni opiskelijana. On ollut etuoikeus ja kunnia saada palvella Urantia-kirjan levitystä ja opiskelua espanjankielisessä yhteisössä kautta maailman. Olen todella mielissäni nähdessäni, miten Urantia-kirjan lukijoiden määrä on muutamassa vuodessa kasvanut.

Mielissäni ol en myös siitä, että UBIS on pyrkinyt rekrytoimalla kaltaisiani lukijoita astumaan ohjaajan rooliin. UBIS:n vetäjät ja ohjaajat ovat alusta saakka opastaneet erinomaisuudellaan ja innostuksellaan minua kurssien järjestämisessä.

Tämän roolin täyttämiseen ei vaadita akateemista tutkintoa, mutta yhteistoimintaa, omistautumista, herkkyyttä ja vilpittömyyttä se kylläkin kysyy. Toimimme ohjaajina yhdessä tarkentaen, korjaillen ja hyväksyen kurssit, ennen kuin ne pannaan toimeen. Samalla me rohkaisemme toisiamme parhaaseen suorituksemme.

Palvelutilaisuuden mukana tulee kurinalaisuutta edellyttävä suuri vastuu. Sinun tulee ohjaajana omistautua asialle viikkokausiksi. Lisäksi sinun tulee tehdä syvällistä tutkimustyötä valmistaaksesi referenssi- ja tukiaineistoa opiskeltavan aiheen valaisuun ja ymmärtämiseen. Se on lisäksi sopeutettava opiskelijoiden tiedon tasoon. Onnistunut kurssi on sellainen, jossa kaikki opiskelijat ovat täysin mukana esittäen kysymyksiä, kertoen kokemuksistaan, vaihtaen näkemyk siään ja yhdessä toimien.

Ottaessasi vastaan tämän roolin ryhdyt samalla osallistujien väliseksi moderaattoriksi luodaksesi ilmapiirin, jossa kaikki voivat ilmaista itseään vapaasti. Sinun pitää rohkaista kaikkien opiskelijoiden vuorovaikutusta ja sinun tulee edistää heidän keskinäistä kunnioitustaan, niin että jokainen tuntee itsensä vapaaksi tuomaan julki ajatuksiaan ilman arvostelun pelkoa.

Kurssin ohjaamiseen pelkästään internetin välityksellä sisältyy haasteita, sillä kommunikointi tapahtuu pääasiassa kirjoittamalla. Kasvoja näkemättä ja ääntä kuulematta osa tarkoitetusta ilmaisusta ja selkeydestä menetetään. Suuri etu toisaalta on se, että osallistujat voivat osallistua kurssille omassa tahdissaan, ilman samanaikaisen läsnäolon tarvetta.

Yrittäessämme parhaamme meidän ohjaajien eteemme tulee kuitenkin henkilökohtaisia haasteita, mutta tiimi on lujasti tukenamme. Autamme toisiamme selviytymään ja täyttämään vastuun, jonka otimme harteillemme tarjotaksemme tämän palvelun. Ennen muuta autamme toisiamme ymmärtämään, ettemme tässä työssä tavoittele pelkästään henkilökohtaista hyötyä vaan olemme mukana jalon asian puolesta.