Uuteen kirjastoon kootaan Urantia-kirjan ihmisperäisiä lähteitä käsittäviä kirjoja

Tulostettava versioTulostettava versio
Steve Dreier

Steve Dreier,
New Jersey, Yhdysvallat

Toimituksen huomautus: Urantia-säätiö oli onnekas saadessan kokoelman kirjoja ja aineistoja, sisältäen käsitteitä ja tekstejä, jotka muistuttavat Urantia-kirjasta löytyvää aineistoa. Kyseessä on ensimmäinen lahjoitus Urantia-säätiön viime vuonna perustamalle tutkijakirjastolle. Monet kiitokset Jen Siegelille tarvittavan tilan järjetämisestä, Steve Dreierille, Gard Jamesonille ja Joanne Strobelille kirjaston perustamisesta. Kiitokset myös nimettömänä pysyttelevälle lahjoittajalle.

Urantia-kirjan lukijat tietävät ilmoituksenantajain käyttäneen laajasti ihmisperäisiä käsityksiä Urantia-ilmoitusta laatiessaan.

Esipuheessa muuan Orvontonin Jumalallinen Neuvonantaja toteaa: ”Niinpä olemmekin näitä esityksiä Jumalasta ja hänen universumikumppaneistaan valmistellessamme valinneet näiden lukujen pohjaksi yli tuhat ihmisperäistä käsitystä, jotka edustavat korkeinta ja edistyneintä planetaarista tietoa hengellisistä arvoista ja maailmankaikkeuden merkityksistä.” [0:12.12]

IV osan tunnustuksenosoituksessa keskiväliolento toteaa: ”Niin pitkälle kuin suinkin on ollut mahdollista, olen johtanut tietoaineistoni puhtaasti ihmisperäisistä lähteistä.”

Urantia-säätiö on saanut lahjoituksena mittavan kirjastollisen ”ihmisperäisiä lähteitä” ja muuta asiaan liittyvää aineistoa. Kokoelma on sijoitettu vastikään rakennettuun kirjastoon keskustoimiston kellarikerroksessa. Kirjasto on ainutlaatuinen koulutus- ja tutkimuslaitos Urantia-kirjan lukijoille. Keskustoimiston vierailijat voivat nyt omakohtaisesti tarkastella ”ihmisperäisten lähteiden” ja Urantia-kirjan sisällön välisten suhteiden todellista luonnetta.

Urantia-kirjan sisältöön liittyvien tekstien identifioiminen on lähes tykkänään Matthew Blockin työn tulos. Muutamat muutkin Urantia-kirjan opiskelijat ovat ottaneet asiakseen tämän aiheen tutkimisen tosimielessä. Urantia-kirjan kollektiivinen ymmärtäminen hyötyisi suuresti, jos lukuisammat lukijat omistaisivat aikaa ja vaivaannäköä mainittujen suhteiden tutkimiseen. Jotkut, jotka ovat niin tehneet, ovat panneet merkille, että kyseisten tekstien huolellinen tutkiminen on merkittävästi syventänyt heidän Urantia-kirjan ymmärrystään ja sen arvostustaan. Sopii toivoa, että tämän uuden kirjaston avaaminen rohkaisee muitakin paneutumaan tähän mitä kiinnostavimpaan asiaan.

Library of Human Source Books - The Urantia Book
Library of Human Source Books - The Urantia Book
Library of Human Source Books - The Urantia Book

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään