Taloudenpito

Tulostettava versioTulostettava versio
Ralph Zehr

Ralph Zehr
New York, Yhdysvallat

Urantia-säätiö lähestyy jälleen kerran varainhoitovuotensa loppua. Tämä vuosi tarjoaa useimpia vuosia enemmän yltäkylläisiä mahdollisuuksia kaikille halukkaille tulla mukaan tukemaan säätiön missiota, eli Urantia-kirjan ja sen opetusten kylvämistä maailmanlaajuisesti, ilmoituksen kääntämistä monille kielille ja tekstin koskemattomuuden ylläpitämistä säätiökirjan määräysten mukaisesti. Tämän luottamustehtävän täyttäminen vaatii aineellisen, älyllisen ja hengellisen tason resursseja. Jokaiselle meistä on annettu avut kullakin kolmella alueella; kyvyt, joista meidän odotetaan pitävän huolta vastuullisesti. Ottaessamme huomioon kullekin ihmiselle ominaiset eroavuudet ei ole kahta henkilöä, joiden kyvyt olisivat täsmälleen samat. Kukaan ei siis voi sanella, miten jonkun toisen tulisi avujaan käyttää, mutta meidän odotetaan olevan kaiken saamamme hyvän erinomaisia hoitajia.

Sekä sinulle että minulle on suotu joukko peruskykyjä. Vanhemmiltamme olemme saaneet massiivisen geenistön, jonka sisältämillä biokemiallisilla ohjeilla se ihmeellinen ihmisruumis rakentuu, jollainen meillä kaikilla on. Muita aineellisia avuja, jotka antavat oman panoksensa meistä jokaisen elämään, ovat perheemme, koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuus aineelliseen vaurauteen. Persoonallisuutemme, joka ”syntymän hetkellä” annettiin huolehdittavaksemme, tuo mukanaan henkilökohtaisen valinnan vapauden, mikä suo meille kyvyn – tarkoin määrätyin rajoittein – viettää päätöstemme mukaista elämää. (37:3.7) Meidän kaikkien näkymänä on valintojen täyttämä elämä.

Aineellisten avujen lisäksi tulevat hengelliset lahjat, joihin kuuluu Isän antama esipersoonallinen jumaluuden osanen; tosiasiallinen Jeesuksen henki, maailmaamme vuodatettu Totuuden Henki; se odottaa tilaisuutta johdattaa meidät totuuteen, joka vapauttaa meidät; Pyhä Henki, paikallisuniversumimme Äiti-Hengen Henki, joka läpäisee ympäristömme ja toimittaa meille kaiken kuviteltavissa olevan hengellisen ravinnon, sekä mielenauttajahenget, Äiti-Hengeltä saatu lisälahja, joka mahdollistaa kykymme ajatella, tunnistaa todellisuus, olla luovia, palvoa oikealla tavalla ja päästä viisauteen.

Kaiken edellä mainitun lisäksi sekä sinulla että minulla on etuoikeus olla planeetallemme annetun viidennen käänteentekevän ilmoituksen vastaanottajia. Se maalaa meille kuvan Jeesuksen elämästä ja opetuksista. Se toimii merkkivalona, joka valaisee jokaisen askelemme tiellä, jonka hän on rakastavasti raivannut meille ja joka johtaa kaiken keskellä olevan Isän luo.

Jeesus julisti universumin noudattaman periaatteen, jonka mukaan investointien tuotto-odotukset ovat yhteismitallaisia saamiemme avujen kanssa. Hänhän sanoi: ”Muistakaa, että teille on annettu paljon, siksi teiltä myös paljon vaaditaan.” [165:6.3] Tämä periaate toimii perustuksena, jolle taloudenpidon käsite perustuu. Sitä noudattavat sekä alhaiset että ylhäiset olennot laajalti kautta universumin. Keskiväliolentoserkkumme neuvovat meitä näin: ”Tämän jälkeen seuraavassa maailmassa teitä vaaditaan tekemään tiliä siitä, mitä tässä maailmassa saitte ja minkä haltijaksi teidät pantiin. Olipa syntymässä saatuja talentteja vain muutama taikka monta, jokaisen on kohdattava oikeudenmukainen ja armelias tilinteko.” [176:3.8] Meidän annetaan tietää, että Ajatuksensuuntaajat ”esittävät teille perusteellisen selvityksen asiainhoidostaan”. [110:4.4] Aatamin ja Eevan sata lasta ”hoitivat uskollisesti universumin luottamustehtäviä”. [74:1.5]

Kun Jeesukselta kysyttiin, miten varallisuuttaan parhaiten hoitaisi, hän vastasi: ”Mikäli yksiselitteisesti haluat nähdä asian niin, että varallisuutesi on hoitoosi uskottu omaisuuserä; mikäli vilpittömästi haluat, että sinusta tulee itsellesi kertyneen varallisuutesi viisas ja tarmokas hoitaja, siinä tapauksessa neuvoisin sinua – –” [132:5.2]. Esitettyään ohjeensa niistä kymmenestä peruskategoriasta, joista varallisuus saattaa kummuta, Jeesus antoi seuraavan lisäohjeen: ”Ja niinpä, ystäväni, jos haluat olla suuren omaisuutesi uskollinen ja oikeudenmukainen hoitaja Jumalan edessä ja ihmisiä palvellen – – (ehdotuksen, jonka tämä täysin hyväksyi) [132:5.13]. Jeesus loisti esimerkkinä varainhoidosta Jumalaa ja ihmisiä palvellen eläessään maista elämäänsä Urantialla.

Jeesuksen suorasanaisin ja kattavin lausuma oikeasta suhtautumista henkilökohtaiseen varallisuuteen annettiin kyselijälle, joka tiedusteli: ”’Onko synti, jos omistaa rehellisin keinoin hankittua varallisuutta?’” Ja Jeesus vastasi tähän kysymykseen: ”’Ystäväni, ei ole synti, jos omistaa kunniallista omaisuutta; mutta se on synti, jos teet aineellisista omistuksesi kohteista aarteita, jotka saattavat vetää puoleensa kaiken huomiosi ja ohjata kiintymyksesi muualle, pois omistautumisesta valtakunnan hengellisille harrastuksille. Mitään syntiä ei ole siinä, että omistaa rehellisin keinoin hankittua omaisuutta maan päällä, kunhan aarteesi on taivaassa; sillä missä aarteesi on, siellä on myös sydämesi. On suuri ero toisaalta ahneuteen ja itsekkyyteen johtavan varallisuuden ja toisaalta sellaisen varallisuuden välillä, jota hyvän taloudenpidon hengessä hoitavat ja käyttävät runsain määrin tämän maailman hyvyyksiä omistavat ja ne, jotka perin avokätisesti antavat oman osuutensa kaiken tarmonsa valtakunnan työhön panevien ylläpitoon.’” [165:4.5]

Sinä ja minä teemme joka päivä valintoja sen suhteen, mihin suuntaamme halussamme olevia voimavaroja. Teemme  menoeriä, jotka koskevat aikaamme, innostustamme, älyllisiä lahjojamme, hengellisiä käsityksiämme ja aineellisia varojamme. Joku on sanonut, että jokaisena päivänä lisäämme jotakin omaelämäkerralisiin muistimerkintöihimme  siitä, mitkä ovat todellisia halujamme ja toiveitamme määrätessämme rahavarojemme käytöstä. Kuinka täysimääräisesti olet voittanut kiusauksen pitää varallisuutta aarteenasi? Kuinka hyvin hoidat haltuusi uskottuja varoja? Onko se, mikä on haltuusi uskottu, turvassa? Käytätkö täysin mitoin hyödyksi riskitöntä investointiympäristöä? Mestarimme on antanut sukupolvellemme niin paljon. Onko kosminen investointistrategiasi terve?

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään