Bogotan kansainväliset kirjamessut 2016

...
Tulostettava versioTulostettava versio

Esperanza Tovar (sihteeri), Miguel Pinzón (hallintokoordinaattori), Wilson León (rahastonhoitaja), Marlene Tovar (varapuheenjohtaja) ja Andrés Ramírez (puheenjohtaja)

Bogotan kansainväliset kirjamessut (FILBO) kerää paikalle kirja-alan näytteilleasettajia maailmanlaajuisesti, mutta etupäässä Latinalaisesta Amerikasta. Tapahtuma järjestetään vuosittain Conferias-Centro de Convencionesissa Kolumbian Bogotassa. Ensimmäiset Bogotan kirjamessut pidettiin 10.10.1936. Nykyinen kirjamessujen sarja aloitettiin uudelleen 1988, ja se on oivallinen kirjallisten ja kulttuuritapahtumien esittely.

Vuoden 2016 messuille oli leimallista monimuotoisuus, ja se pidettiin 19.4.—2.5. Yli 150 000 nimikettä oli saatavilla 23 näyttelysalissa. Läsnä oli 300 parhaiten tunnettua kotimaista ja ulkomaista kirjailijaa. Tapahtumia oli kaikkiaan 1240, ja ne edustivat 21 maata. Ne houkuttelivat puoleensa yli 500 000 kävijää.

Bogotan Urantia-yhdistys on ollut mukana messuilla monina viime vuosina, mutta vasta vuodesta 2014 lähtien yhdistys alkoi osallistua omalla osastollaan. Tämä hanke on merkinnyt sekä rahallista että henkilöresurssien investointia sekä ajallisesti että palveluna.

Vapaaehtoisosallistujien määrä kasvaa sitä mukaa kuin tietoisuus El libro de Urantiasta laajenee. Tätä projektia ei olisi voitu toteuttaa ilman yli 40 henkilön tukea ja palvelua. He palvelivat välittöminä vapaaehtoisina näyttelyosastolla ja välillisinä partnereina tarjoamassa tukeaan monilla muilla tavoin. Bogotan Urantia-yhdistys esittää vapaaehtoisille suuret kiitokset heidän työstään ja palveluksistaan.

Olemme kiitollisia niin ikään Urantia-säätiölle sen lahjoitettua 150 kovakantista kirjaa messuja varten. Niistä 102 myytiin näyttelyosastollamme, ja tuotto käytettiin osaston kulujen osittaiseen kattamiseen.

Osastollamme vierailleille jaettiin yli 16 000 esitettä. Esitteissä julkaistiin Urantia-yhdistyksen yhteystiedot, verkkosivut ja luettelo kirjoista ja muista Urantia-kirjaa käsittelevistä julkaisuista.

Vapaaehtoiset puhuivat yli kahdentuhannen vieraan kanssa El libro de Urantiasta ja selvittivät näille kirjan sisältöä sovittaen sanansa kunkin henkilön kiinnostuksen mukaan. Monet heistä olivat jo kuulleetkin kirjasta. Joillakin jopa oli kirja tai he ovat opintoryhmässä ja ovat kiinnostuneita saamaan lisää informaatiota.

Nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet kerättiin 305 henkilöltä, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan kirjan, vastaanottamaan yhdistyksen tiedotteita tai osallistumaan tapahtumiin, luentoihin tai tuleviin konferensseihin.

Messujen aikana järjestettiin kolme Urantia-kirjaan tutustuttamisluentoa ja työpaja otsikosta ”Urantian syntyhistoria”. Työpajaan osallistui yli 30 henkilöä.

Näyttelyosastomme sijainti oli kävijämäärästä päätellen erinomainen. Monet kävijät olivat nuoria. Osasto oli houkutteleva. Sen kalusteena oli tiski, kirjojen esittelyteline, vieraita varten kaksi pöytää tuoleineen, tietokone muistiinpanoja varten sekä datapuhelin luottokorttimaksuihin. Seiniä koristivat suurikokoiset julisteet kirjasta, Jeesuksesta ja kokonaisuniversumista.

Saimme monin tavoin suurta henkilökohtaista tyydytystä toiminnastamme: uusien lukijoiden tapaamisesta, yhteyksien solmimisesta kirjaa jo pitkään lukeneisiin – eritoten itsenäisiin Urantia-kirjan lukijoihin – ja ennen kaikkea siitä, että voi auttaa monia ihmisiä löytämään Urantia-ilmoituksen. Meitä miellyttää myös se, että tämä projekti raivaa tietä ja luo esimerkin muualla maailmassa toimiville lukijoille, joita se saattaa rohkaista kokeilemaan samantapaisia palveluprojekteja.

Marlene Tovar Alvarado, Isabel Reinoso, Wilson León, Andrés Ramírez
Marlene Tovar Alvarado, Isabel Reinoso, Wilson León, Andrés Ramírez
Urantia Book Stall at the 2016 International Book Fair in Bogotá, Colombia
Urantia Book Stall at the 2016 International Book Fair in Bogotá, Colombia
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair
Urantia Book booth - 2016 Bogotá International Book Fair

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään