Tiedesymposium 2016

Tulostettava versioTulostettava versio
Joanne Strobel

Joanne Strobel,

Urantia-säätiö, Illinois, Yhdysvallat

Torstai-ilta 2.6.—sunnuntaiaamu 5.6.

Kesäkuun ensimmäisen viikonlopun aikana kymmenen henkilöä, jotka ovat pitkään olleet kiinnostuneita tieteistä, kokoontuu Urantia-säätiön tiloihin Chicagossa pitämään nimenomaan tieteeseen keskittyvän symposiumin. Johtokunnan emeritusliitännäisjäsenen Ralph Zehrin sekä johtokunnan jäsenen ja koulutuskomitean puheenjohtajan Gard Jamesonin johdolla tämä joukko tieteellisesti suuntautuneita Urantia-kirjan lukijoita kutsuttiin vastaamaan haasteeseen pitää tieteellinen esitelmä, joka perustuu luotettavaan tosiasiatietoon, selkeään argumentointiin ja tunnustettuun tieteelliseen metodologiaan ja joka kiistattomasti osoittaa, että kohdeilmiöt eivät ole voineet ilmaantua pelkästään mekaanisesti.

Pidätkö tieteistä? Haluaisitko seurata symposiumia?

Gaétan Charland on ystävällisesti tarjoutunut nauhoittamaan koko symposiumin. Kaikki esitykset ja keskustelut ovat yleisön saatavilla livenä USTREAM-videon kautta tietokoneellasi, mobiililaitteellasi tai tabletillasi. Nauhoitukset myös tallennetaan myöhempää katselua varten. Linkki on https://youtu.be/bcIeWUp_lbI?list=PLHAWeALNK3fCwPl86eMMVWv-JHQFg9FYg

Ralph Zehrin mukaan sysäys tähän symposiumiin juontuu suoraan luvusta 195.

”Uusi ja täydempi ilmoitus Jeesuksen uskonnosta tulee vääjäämättä valloittamaan materialistista sekularismia edustavan imperiumin ja kumoamaan koko maailmaa otteessaan pitävän mekanistisen naturalismin. Urantia huojuu nyt erään hämmästyttävimmän ja kiehtovimman, sosiaalista uudelleensuuntautumista, moraalista elpymistä ja hengellistä valaistumista merkitsevän käännekohtansa partaalla.” [195:9.2]

Ralph jatkoi: ”Ei voi kiistää, että maailmamme ’seisoo’ tosiasiatiedon mitä ilmiömäisimmän räjähdyksen ’partaalla’, mikä johtaa uusien keksintöjen ylitsevuotavaan määrään. Maailmanmitassa tietomäärän kaksinkertaistumisen vaatima aika on arvoitu alle vuodeksi! Eikä missään muualla ”maailmaa otteessaan pitävä mekanistinen naturalismi” ole ilmeisempää kuin akateemisessa maailmassa.

”Meistä huolehtivat keskiväliolentoystävät tarjoavat haastavan lähestymistavan vastata nykyajan tieteellistä ajattelua hallitsevaan materialistis-mekanistiseen filosofiaan. He kertovat keräneensä yli viisikymmentätuhatta tosiasiaa kemian ja fysiikan alalta ja yli satatuhatta havaittavissa olevaa tosiasiaa näiden tieteenalojen ulkopuolelta, jotka osoittavat epäilyksettä, että planeettamme evoluutioprosesseja ohjaavat älyllinen suunnittelu ja älylliset tarkoitusperät. Mitä muuta syytä olisi kertoa tätä kuin haastaa meidät laatimaan itse oma luettelomme?

”Tämä lähestymistapa vie taistelun mekanistisen tiedemiehen omalle maaperälle. Se ohittaa kokonaan rajoitukset, jotka liittyvät ns. ”aukkojen Jumala” -asenteeseen. Keskiväliolentojen lähestymistapa on sitä vastoin proaktiivinen ja perustuu kokonaan positiiviseen tietoon.”

”Symposium suo tilaisuuden käsitellä joitakin epäilyksiä Urantia-kirjan tieteellistä sisältöä kohtaan, jota aivan liian usein pidetään epärelevanttina, vanhentuneena tai virheellisenä. Tämä sisällön osa muodostaa mielestäni suurimman yksittäisen esteen sille, että ’uuden ajan tieteelliset ajattelijat’ hyväksyisivät laajemmalti kirjan esittämän sielun pelastukseksi koituvan sanoman” - George Park

Kymmenen henkilöä otti vastaan haasteen laatia esitys, joka pohjautuu asiantuntijuuteen itse kunkin omalla alalla.

Phil Calabrese
Phil Calabrese:
”Osoittimet vapaan tahdon olemassaolosta kosmoksessa”
Marta Elders
Marta Elders:
”Hengelliset aivot: neurotieteet kohtaavat revelaation”
Gard Jameson
Gard Jameson:
”Kosmogeneettinen periaate: Miten yhtenäisyys, moninaisuus ja autopoiesis (itsensä aikaansaaminen) muovaavat universumia”
Bruce Johnson
Bruce Johnson: “Atomien ja ulkoatomien jaksollinen taulukko”
Nigel Nunn
Nigel Nunn:
”Revisionistinen kosmologia: segregatasta räjähtäviin pimeisiin saarekkeisiin”
George Park
George Park:
”Jumalallisen kaitselmuksen todentuminen on vastuussa universumin evoluutiosta: empiirinen todiste luomakunnan ilmoituksenmukaisesta tasosta”
Marjorie Ray
Marjorie Ray:
”Vesihöyryn kiteytyminen: mitä voimme lukea lumihiutaleesta”
Ralph Zehr
Ralph Zehr:
”Molekylaarinen solubiologia: miten solunsisäiset nanorobotit itse asiassa toimivat”
Neal Kendall
Neal Kendall:
”Ovatko universumin älyllinen suunnittelu ja toteutus todellisia? Onko materialismi totta?”
Dick Reim
Dick Reim:
”Atomien ja ulkoatomien jaksollinen taulukko”

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään