Vaikutelmia naisten retretistä

Tulostettava versioTulostettava versio
Alice Wood

Toimituksen huomautus: Urantia-säätiössä järjestettiin lokakuussa 2014 naisten retretti. Retretin suunnittelu aloitettiin jo runsas vuosi sitten. Naiset matkustivat läheltä ja kaukaa osallistuakseen tähän viikonloppuun. Seuraavassa joidenkuiden osanottajien vaikutelmia.

-----------------------------------

Alice Wood
Alice Wood

Ilmoittauduttuani mukaan naisten viikonloppuretrettiin mieheni vitsaili useaan kertaan, että olin menossa ompeluseuraan. Hänen kysyttyään, mistä oikeastaan oli kysymys, pystyin vastaamaan vain, että kysymys oli naisista ja että se olisi ihanaa. Vielä ensimmäisen retrettipäivän jälkeenkin minun oli vaikeaa pukea ajatuksiani osuvaksi kuvaukseksi retretistä. Kirjoitin päiväkirjaani tällaisen huomion: ”Emme keskustele Urantia-kirjasta. Emme keskustele Äiti-Hengestä. Kerromme itsestämme. Olemme torjumassa sitä älyllistä korostusta, joka on niin usein hallitsevana Urantia-kirjan lukijoiden keskuudessa.”

Keskustelimmehan me tietenkin Urantia-kirjasta ja Äiti-Hengestä mutta myös naisten vahvuuksista, kuten emootioista, intuitiosta ja moraalisuudesta. Mutta ne eivät olleet kaiken keskiössä. Keskiössä oli se, miten nämä seikat vaikuttavat elämässämme. Me kaikki otimme omaksemme jotakin erilaista. Itse otin omakseni entistä vahvemman luottamuksen emootioideni ja intuitioni arvoon. Olen aivan liian usein tuntenut, että nämä piirteet on painettava pinnan alle, mutta nyt ymmärrän yhä paremmin, että ne tuovat lisänsä tasapainoisempaan ja terveellisempään elinympäristöön.

Älkää ihmeessä kertoko tätä miehelleni, mutta osoittautui, että hän oli sittenkin oikeassa: koolla oli ompeluseura! Kertomalla itsestään retrettiin osallistuneet naiset ompelivat itsensä yhteen muodostaakseen entistä lujemman kankaan Urantia-kirjan lukijayhteisössä.

~ Alice Wood, Wisconsin, Yhdysvallat

-----------------------------------

Doreen Heyne
Doreen Heyne

Loppujen lopuksi kysymys oli siitä, mikä elämässä on merkittävää, mikä on merkityksellistä, mikä saa vastakaikua minussa. Aluksi toiveeni oli kaksiosainen: antaa ääni naisille, jotka etsivät tapaa ilmaista Jumalan heille antamia lahjoja laajemmalla ymmärryksellä heidän sisimmässään olevasta jumalallisuudesta. Toinen toiveeni oli antaa ääni niille, jotka ovat päättäneet voimauttaa toisia kokemaan, mikä ilo on olla nainen ja hallita rakastamisen taito.

Jotakin tapahtui meille ryhmänä, kun liitimme yhteen aineelliset ja hengelliset energiat: ryhmän tietoisuus muuttui. Se teki minulle mahdolliseksi nähdä muiden osallistujien kauneus ja nähdä heidät Jumalan ainutlaatuisina tyttärinä.

Pidän ihmisten seurasta ja riemuitsen tilaisuudesta jakaa Jumalan tahdon täyttämiseen kuuluvat myötä- ja vastoinkäymiset. Naisia kun olemme, olemme hyvin intuitiivisia: meillä on tietämys siitä, mitä ei sanoiksi pueta.

Oli toden totta kunnia olla mukana tässä naisten retrettiviikonlopussa. Jokaisesta jäi jäljelle hänen minuutensa tuoksuva osa, ja se muistetaan aina.

~ Doreen Hayne, Florida, Yhdysvallat

-----------------------------------

Carrie Prentice
Carrie Prentice

Johdin sunnuntaina ryhmää, joka tarkasteli, mitä Urantia-kirja oikeastaan sanoo miesten ja naisten välisistä eroista otettaessa huomioon se, että Urantia-ilmoitus on osoitettu 1900-luvun alkupuolen yleisölle. Tutkiskelimme muun muassa tätä toteamusta: Nainen on aina kuitenkin ollut moraalin lipunkantaja ja ihmiskunnan hengellinen johtaja [84:6.4].

Ryhmä muisteli niin ikään sitä, että Jeesus perusti naisten ryhmän, joka kulki apostolien mukana kolmannella saarnamatkalla.

Ryhmä käsitteli lopuksi sitä, miten emootioiden – niin kuin ne Urantia-kirjassa esitetään – ajatellaan olevan tavoiteltavia ja hyödyllisiä, sikäli että korkeammat olennot näyttävät kokevan useammanlaisia emootioita ja taivaalliset taidetyöntekijät tuottavat uusia emootioita. Tämä keskustelu pyrki saamaan ryhmä hahmottamaan mielessään sellainen ainutlaatuinen näköala, että 21:nnen vuosisadan naiset saadaan nostamaan muut naiset kaikkialla maailmassa arvostamaan itseään ja ottamaan haltuunsa hengellisyytensä sillä, että he löytävät tasapainon sydämensä ja mielensä välillä. Ehdotin, että sanaseppoilemme tälle tasapainottamistekniikalle uuden termin: sydäkkyys (sanoista sydän ja älykkyys).

~ Carrie Prentice, Etelä-Dakota, Yhdysvallat

-----------------------------------

Line St-Pierre
Line St-Pierre

Kuten kukan tehtävänä on tuottaa siitepölyä tuulen levitettäväksi eikä kastella maata, johon se putoaa, samoin tämän hengellisen retken kokeminen naisen seurassa sydämensä avaamalla mahdollisti paremman itseymmärryksen ja Jumalan meille antaman jokaisen osasen – ruumiin, tietoisuuden, persoonallisuutemme ja sisimmässämme elävän jumalallisen Hengen – hyödyntämisen.

Hengellinen kasvu on prosessi, johon kuuluu rajaton edistyminen, mikä vaatii aikaa. Me soimme sille alkajaisiksi yhden viikonlopun.

~ Line St-Pierre, Québec, Kanada

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään