Hyppää pääsisältöön

Opintoryhmäsymposio

Päivämäärä
Tekijä
James Woodward
James Woodward
Lue koko uutiskirje

Opintoryhmäsymposio

James Woodward, Opintoryhmäsymposio 2014 -komitea,
Placerville, Kalifornia, Yhdysvallat

Toimituksen huomautus: Urantia-säätiö jaTruthbook.com tukevat tätä hanketta.

Julkaisuvaltuutuksessa (https://urantia-association.org/the-publication-mandate) niitä henkilöitä, jotka myötävaikuttivat viidennen käänteentekevän ilmoituksen tuomiseen maailmalle, neuvottiin muodostamaan tuhansia opintoryhmiä. Koska olemme kaukana tuosta tavoitteesta, meidän tulisi kiinnittää huomio opintoryhmien nykyiseen tilaan ja vallalla oleviin opintomalleihin.

Urantia-kirja esittää henkilökohtaisen hengellisen sanoman jokaiselle yksilölle mutta myös johdonmukaiset piirustukset edistyvälle sosiaaliselle evoluutiolle. Urantia-kirjan opiskelijat yltävät laajempaan tietämykseen ja syvempään ymmärrykseen näistä kauaskantoisista opetuksista niitä yhdessä opiskellessaan, kirjan rikasta sisältöä luodatessaan ja omakohtaisia oivalluksiaan jakaessaan. Epämuodollinen ryhmä on paras tapa yhdistää uuden ilmoituksen oppiminen ja ymmärtäminen elämän taitoihin – sekoittaa opetus päivättäisiin elämänkokemuksiin.

Onko Urantia-kirjan opintoryhmien päämääränä olla enemmän kuin ajoittainen kokoontuminen, jossa luetaan ja seurustellaan? Voisivatko ne tarjota enemmän arvoa yksilön sisäiselle edistymiselle ja sitä kautta maailmamme edistymiselle?

Hiljattain suoritettu Urantia-kirjan lukijakysely paljasti epämieluisiakin seikkoja. Vain 26 % lukijoista on ollut mukana opintoryhmässä, ja lukijoille tarkoitettujen ryhmien määrä on melko alhainen. Onko opintoryhmäkulttuurimme näivettymässä siksi, että se heijastelee sitä kulttuuriamme, jonka piirissä niin monet meistä ovat varttuneet? Nykyinen maallistunut yhteiskunta ei rohkaise päivittäiseen rukoilemiseen, mietiskelyyn eikä palvontaan, vaikka uusi ilmoitus sellaiseen kehottaakin. Uskonnon postmoderni ilmeneminen on trendiltään sekulaari, ja tiedämme tämän olevan yleismaailmallinen ongelma.

Saatamme käydä kirkossa kerran viikossa ja saatamme harjoittaa henkilökohtaista ja yksityistä hengellisyyttä, mutta moniko meistä harjoittaa uskonnollisuutta opintoryhmissämme? Urantian keskiväliolentojen päällikkö esittää joitakin suuntaviivoja:

Mutta ei rukouksen aina tarvitse olla yksilökohtaista. Ryhmässä tai seurakunnassa tapahtuva rukoilu on erittäin tehokasta sikäli, että se on heijastusvaikutuksiltaan varsin sosiaalistavaa. Kun ryhmä harjoittaa yhteisössä tapahtuvaa rukoilua pyrkien moraaliseen kohenemiseen ja hengelliseen ylevöitymiseen, tällaisilla hartaudenharjoituksilla on selvä vaikutus ryhmän jäsenyksilöihin: rukoukseen osallistumisen ansiosta heistä kaikista tulee parempia. [91:5.2]

Voisiko olla niin, että Urantia-kirjan opintoryhmillä on toteutumaton rooli, jokin sellainen rooli, joka ei ole vielä kehkeytynyt lukemisen ja keskustelun lisäksi? Syvällisten uusien opetusten ymmärtäminen vaatii tietenkin syvällistä tutkailua, mutta voivatko opintoryhmät olla avuksi rakennettaessa Isän tahtoa kuolevaisten mieleen ja sydämeen? Voisiko opintoryhmistä tulla dynaamisia hengellisen innostuksen keskuksia, jotka heijastelevat aidon uskonnollisen elämäntavan viisaita osviittoja, niin kuin ne on Urantia-kirjassa hahmoteltu? Mitä jos ne heijastelisivat Jeesuksen avosylistä ystävällisyyttä ja olisivat halukkaita palvelemaan kaikkia vilpittömiä totuudenetsijöitä?

Kansainvälinen Urantia-yhdistys perustettiin edistämään syvällistä Urantia-kirjan opiskelua. Vuoden 2011 johtajuussympsion siivittämänä Urantia-yhdistys valmistelee nyt opintoryhmäsymposiota. Ole hyvä ja tule mukaan Wisconsinin Madisoniin kesäkuun 11.–15. päivänä; silloin tutkailemme sitä, mikä saa opintoryhmän kukoistamaan, ja sitä, miten teemme opintoryhmistä houkuttelevampia ja innoittavampia kamppailevalle maailmallemme.

Tule ja opi uusia strategioita Urantia-kirjan lukijoiden yhteen saattamiseksi ja koolla pitämiseksi, samoin kuin käytännössä koeteltuja ryhmän vetämismetodeja. Sinulla on tilaisuus keskustella kokeneiden opintoryhmän vetäjien kanssa, sillä jaamme kanssasi sen, mitä olemme löytäneet Urantia-kirjan opetusten elämisen taidossa. Ohjelmaan kuuluu mukaansa tempaavia istuntoja, jotka on suunniteltu niille, jotka vakavissaan aikovat viedä opintoryhmänsä uusille palvelun tasoille.

Ilmoittautumiset: www.regonline.com/studygroupsymposium