Toimeenpanevan johtajan paikka auki

Tulostettava versioTulostettava versio

Voitko kuvitella olevasi sellaisen organisaation toimeenpaneva johtaja, jonka tehtävänä on ”Urantia-kirjan ja sen opetusten levittäminen maailmanlaajuisesti” ja jonka visiona on mm. ihmiskunnan hengellinen muodonmuutos sillä, että nämä opetukset esitetään maailmalle?


Urantia Foundation Voitko kuvitella olevasi sellaisen organisaation toimeenpaneva johtaja, jonka tehtävänä on ”Urantia-kirjan ja sen opetusten levittäminen maailmanlaajuisesti” ja jonka visiona on mm. ihmiskunnan hengellinen muodonmuutos sillä, että nämä opetukset esitetään maailmalle?

Urantia-säätiön toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine on Urantia-säätiötä yli vuosikymmenen palveltuaan jäämässä eläkkeelle. Mikäli sinulla on kokemusta ja pätevyyttä toimia ei-kaupallisen säätiön toimeenpanevana johtajana ja mikäli olet antaumuksellinen Urantia-kirjan lukija, Urantia-säätiö haluaa sinut!

Tehtävän otsikko: Toimeenpaneva johtaja.

Toimipaikka: 533, W. Diversey Parkway, Chicago

ENSISIJAISET VASTUUALUEET

Johtaminen

 • Varmistaa se, että ohjelmat sujuvat erinomaisesti ja niitä arvioidaan tiukasti.
 • Pitää aktiivisesti mukana henkilökunta, komiteat, yhteistyöorganisaaatiot ja lahjoittajat.

Julkaisu-, rahoitus-, varainkeräys- ja oikeudellinen johtotyö

 • Johtaa maailmanlaajuista julkaisu- ja jakelujärjestelmää Urantia-kirjan myynnin kasvattamiseksi.
 • Huolehtia varainkeräysten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä yhteydenpidosta lahjoittajiin.
 • Huolehtia käynnissä olevista toimintaperiaatteista, täytäntöönpanoprosesseista sekä Urantia-kirjan käännösten ja revisioiden tuotannosta.
 • Huolehtia tilinpitojärjestelmistä ja varmistaa, että käytettävissä on aina tarkat varainhoidolliset tiedot, jotka mahdollistavat strategisen budjetoinnin.
 • Varmistaa, että vuositilintartkastus saadaan päätökseeen ajallaan.
 • Osallistua aktiivisesti Urantia-säätiön sijoitusten valvontaan.
 • Taata se, että kaikki säätiön oikeudelliset ja varainhoidolliset vastuut ja lainmukaisuudet toteutuvat.

Hallinto

 • Ottaa vastuu henkilökunnan koulutuksesta, kehityksestä, arvioinnista, rekrytoinnista, palkkauksesta ja etuisuuksista.
 • Huolehtia verkkosivuista, sosiaalisesta mediasta ja lukijapalveluista.
 • Auttaa presidenttiä ja johtokunnan komiteoita suoriutumaan tuloksellisesti vastuistaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

Ajankäyttö

 • 25 % Urantia-kirjan julkaisutoiminnan, käännösten ja maailmanlaajuisen jakelun hoitoa.
 • 20 % lahjoittajiin keskittyvien toimien hoitoa.
 • 15 % internetin rahoitus- ja informaatiojärjestelmien hoitoa.
 • 20 % johtamista, vastuussa olemista ja hallintoa.
 • 20 % projektien hoitoa.

Keskeiset pätevyysvaatimukset

Toimeenpanevan johtajuuden ensimmäinen vaatimus on, että hyväksyy Urantia-säätiön arvot ja palvelee innostuneesti säätiön toimintaperiaatetta ja visiota. Ihanteellisella ehdokkaalla

 • Tulisi olla koeteltua järjestöllistä kokemusta ja käytännössä osoitettua kykyä johtaa ja kehittää älykkään ja antaumuksellisen työntekijä- ja vapaaehtoiskunnan valmiuksia.
 • Tulisi olla tietoa varainkeräysstrategioista ja suhteista lahjoittajiin; hänellä tulisi olla käytännössä osoitettua kykyä varainkeräyksiin.
 • Tulisi olla 1) käytännössä osoitettua tavoitteiden ylittämistä ja perusasioihin perehtymistä; 2) kykyä ohjelmien toteuttamisen ja budjettirealitettien tasapainottamisen välillä; 3) taipumusta ongelmien ratkaisemiseeen, projektien hoitamiseen ja luovaan ajatteluun.
 • Tulisi olla perinpohjainen ymmärrys rahoituksesta, varainkeräyksestä, henkilöresursseista ja toimistonhoidosta sekä laaja kokemus strategisesta kehittelystä ja suunnittelusta.

Opinnäytteet

 • Alempi korkeakoulututkinto vaaditaan. Maisterin tai vastaava tutkinto on varsin toivottava.
 • Viisivuotinen johtajakokemus kaupallisesta tai ei-kaupallisesta organisaatiossa.
 • Aikaisempi menestyksellinen työskentely ylimmän johdon ja johtokunnan kanssa; kyky pitää yllä suhteita johtokunnan jäseniin.
 • Vahvat kirjalliset ja suulliset kommunikointitaidot; vakuuttava ja intohimoinen kommunikointi, johon kuuluu erinomainen henkilöiden välisten ja monialaisten projektien hallintataito.

PALKKIOT JA EDUT

Vuosipalkka pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen 58 000–65 400 €. Erinomaiset terveydenhoito- ja lomaedut taataan.

MITEN HAETAAN

Lähetä saatekirje ansioluetteloin pdf- tai Word-tiedostona osoitteeseen [email protected]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään