Mitä naisilla on mielessään

Tulostettava versioTulostettava versio
Line St-Pierre
Share Beasley, Katharina Becker, Carrie Prentice, Line St-Pierre, Doreen Heyne
Share Beasley, Katharina Becker, Carrie Prentice,
Line St-Pierre, Doreen Heyne

Line St-Pierre, johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö,
Ste-Sophie, Québec, Kanada

Tultuani valituksi Urantia-säätiön johtokunnan liitännäisjäseneksi minua pyydettiin jäseneksi koulutuskomiteaan ja minulta kysyttiin, olisiko minulla ideoita mahdollisista seminaareista. Mainitsin komitean puheenjohtajalle Gard Jamesonille, että olin Québecissä johtanut naisten ryhmää, joka oli tarkastellut naisten ainutlaatuista arvoa. Gard pyysi minua jatkamaan samaa tarkastelua muiden naisen kanssa säätiössä ja suunnittelemaan retrettiä vuodelle 2014.

Elokuun 8.–10. päivänä viisi naista tapasi Chicagossa ystävyyden merkeissä, ja he jakoivat keskenään ideoita ja tutkailivat käsityksiä sisimmässämme olevan jumalallisen feminiinisistä puolista. Mitä Jumala on antanut erityisesti naisille? Mikä on Jumalan tahto naisten kohdalla? Mitä tarkoittaa, että on Jumalan tytär?

Nainen on aina – – ollut moraalin lipunkantaja ja ihmiskunnan hengellinen johtaja. Käsi, joka kiikuttaa kehtoa on edelleenkin kohtalon tuttu. [84:6.4] Kuinka voimme auttaa äitejä tiedostamaan tärkeän roolinsa suhteessa lapsiinsa?

Meitä kaikkia rohkaisevat ilmoituksenantajain sanat uuden ja kiehtovan elämisen filosofian rakentamisesta (2:7.10); sellaisen filosofian, jossa yhdentyy totuus, kauneus ja hyvyys, sitä mukaa kun kasvamme hengellisemmiksi. Luovuuden ja omaperäisyyden siemenet juurtuvat sisimpäämme, sitä mukaa kun meistä tulee ”inhimillisiä heijastumia Jumalallisesta” (125:0.6). Voimme vaalia totuutta. Jumala on liekki, ja me olemme soihtu.

Ällistyttävällä tutkimusmatkallamme iäisyyksien halki tietämyksemme Jumalasta ja jumalatietoisuutemme kasvavat, ja edetessämme ”alamme tiedostaa itsemme Jumalaa tunteviksi, Jumalaa ilmoittaviksi, Jumalaa etsiviksi ja Jumalan löytäviksi olennoiksi” (47:6.3).

Naisten viikonlopun täyttivät riemu, keskinäinen arvonanto ja kunnioitus persoonallisuuden pyhyyttä kohtaan. Viikonloppumme päätteeksi laadimme seuraavan missio- ja visiolauselman siitä, keitä olemme ja mihin suuntaan haluamme tämän projektin etenevän:

Missio: Kohottaa naisenaolemisen statusta hänen hengellisen kasvunsa, älyllisen edistymisensä ja moraalisen edistymisensä hyväksi.

Visio: Koskettaa naisten sydäntä tutkimalla Jumalan tyttärenä olemisen arvokkuutta heidän arvoaan ja merkitystään kunnioittaen ja toimimalla yhdessä sisimmässämme olevan jumalallisen hengen kanssa runsaiden hengen hedelmien tuottamiseksi.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään