Apua tarvitaan: Kiina

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiö etsii niin ikään kirjan opiskelijoita, jotka puhuvat kiinan yleiskieltä ja jotka voivat avustaa kiinannoksen revisiossa. Tehtäviin kuuluu revision lukua, sen vertaamista englanninkieliseen tekstiin ja ehdotusten tekemistä reviisoreille.

Ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiöön [email protected].

Urantia基金会正在积极寻求数位Urantia Book的研读者,去协助中文版本的编译者,其母语应为大陆普通话(即掌握简体中文),主要负责阅读编译文本,与原来的英文文字相对照,并提供意见和建议。

请通过以下邮箱联系Urantia基金会:[email protected]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään