Internetin Urantia-kirja-koulun uusi alusta

Tulostettava versioTulostettava versio
Michael Zehr

Michael Zehr,
Winter Garden, Florida, Yhdysvallat

Toimituksen huomautus: Internetin Urantia-kirja-koulu (UBIS) on toiminut jo neljätoista vuotta. Koulu on edesauttanut syvällistä Urantia-kirjan opiskelua, ja opiskelijoita on ollut kymmenittäin eri puolilta maailmaa. On kasvava tarve useammista kursseista ja useammilla kielillä, nyt on lisäksi tarvetta uusista virtuaalisista opintotilanteista.

Muutamaan kertaan joka vuosi Urantia-kirjan opiskelijoita eri puolilta maailmaa kokoontuu virtuaalisesti osoitteessa new.ubis.urantia.org osallistumaan kurssille. Sivusto on täyttänyt tarkoituksensa erittäin hyvin, mutta nyt tarjolla on ajanmukaistettu Moodle-niminen järjestelmä. UBIS järjestää seuraavat nettikurssit Moodle-alustalta.

Moodle on avoimen lähdekoodin sovelma, mikä tarkoittaa, että sitä pitää yllä vapaaehtoinen kehittelijäjoukko. Moodle on suunniteltu nimenomaan tukemaan nettikursseja ja -koulutusta. Moodlea käyttäviä sivustoja on rekisteröity yli 80.000 yli 200 maassa. Mukana on yli miljoona opettajaa ja 70 miljoonaa opiskelijaa. Sovelman laaja levinneisyys on omiaan varmistamaan, että se pysyy yhteensopivana tulevaisuuden selainten ja uusien tietokoneiden kanssa. Ensisijaisena syynä siihen, miksi Moodle valittiin on se, että se tukee monia kieliä, kuten englantia, espanjaa, ranskaa ja saksaa.

Moodlella on monia muita toimintoja, joita UBIS voi vastaisuudessa hyödyntää. Esimerkiksi: vaikka UBIS käyttääkin viikkoformaattia (opiskelijat osallistuvat kaikki samaan toimintoon, joka muuttuu viikoittain), järjestelmä voi tukea myös aiheenmukaisia ja yksilökohtaisia kursseja.

Uuden sivuston liikkeellelähtöpäivää ei ole vielä virallisesti ilmoitettu, mutta se otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Huolehdimme siitä, että koulun kysymys-vastaus-keskustelu -formaattia tuetaan täysimääräisesti. Oppilaiden, opettaja-vetäjien ja UBIS:n hallintohenkilökunnan vaivaton siirtyminen tilanteesta toiseen jatkuu entisellään.

On erittäin kiitollista työskennellä tämän projektin parissa sen ensisijaisena kehittelijänä. Toimin myös läheisessä yhteistyössä vanhempieni, Ralph ja Betty Zehrin, kanssa. He ovat UBIS:n opettaja-vetäjiä. Isäni on Urantia-säätiön johtokunnan liitännäisjäsen. Tulevaisuuden visioissani UBIS tarjoaa kursseja monilla kielillä ja tavoittaa yhä useampia Urantia-kirjan lukijoita.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään