Jälkisäädöslahjoitukset Urantia-Säätiölle

Tulostettava versioTulostettava versio
Gard Jameson

Gard Jameson, varainhoitaja, Urantia-säätiö
Boulder City, Nevada, Yhdysvallat

Urantia-säätiön lakiosa on ollut, on ja tulee olemaan Urantia-kirjan tekstin loukkaamattomuuden varjelu. Sen myötä, että meillä on nyt standarditeksti, joka luotiin yhteistoimin The Urantia Book Fellowshipin kanssa, olemme saaneet aikaan ikuisiksi ajoiksi tekstin erinomaisen loukkaamattomuuden. Urantia-säätiö pyrkii tekemään kaiken voitavansa täyttääkseen pyhän luottamustehtävänsä ja missionsa Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämisessä kaikkialle maailmaan.

Internetin Urantia-kirja-koulu raivaa uutta maaperää tarjoamalla laadukasta opetusta englanniksi ja kohta myös espanjaksi ja portugaliksi. Jatkossakin tullaan järjestämään keskustoimiston tukemia opetusfoorumeja edistämään Urantia-kirjan opetusten syvällistä ymmärtämistä ja käsittämistä.

Yksi johtokunnan jäsenten velvollisuuksista on varmistaa se, että sen luottamustehtävä on taloudellisesti vakaa. Tässä tarkoituksessa johtokunta on pannut alkuun ohjelman, jonka päämääränä on pyytää jälkisäädöksiä henkilöiltä, jotka jakavat kanssamme näkemyksen viidennen käänteentekevän ilmoituksen levittämisestä kautta maailman. Pitkäaikaisen lukijan Ralph Zehrin sanoin: ”Olisiko meillä suurempaa lahjaa ja tilaisuutta?”

Jälkisäädökset merkitsevät vastuullista merkittävää varallisuuden edelleenohjausta joko elämän aikana tai sitten, kun siirrymme ajasta mansiomaailmoihin. Merkittävä varallisuuserä on mikä tahansa 1000 dollaria suurempi. Jälkisäädökset voi liittää testamenttiinsa tai jälkitalletukseensa yksinkertaisesti vain sopivat sanamuodot valitsemalla. On koko joukko jälkitalletusformaatteja, jotka voivat turvata lahjoittajalle jatkuvan taloudellisen tuen, samalla kun ne kuoleman hetkellä jättävät merkittävän lahjan. Urantia-säätiöstä on saatavissa hyödyllistä tietoa ja opastusta jälkisäädösten tekijöille. Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä Jay Peregrineen puhelimitse +1 7735253319 tai netistä: [email protected]

Rohkaisemme sinua harkitsemaan jälkisäädöksen tekemistä viidennen käänteentekevän ilmoituksen hyväksi. Jok’ikinen Urantia-säätiön johtokunnan jäsen kiittää sinua sellaisen lahjan harkitsemisesta. Toimiessamme laajennetun johtokunnan kautta – ja siihen kuuluu edustajia planeetan kaikista osista – pyrimme olemaan tämän ilmoituksen kunniallisia hoitajia. Pidämme suuressa arvossa panostasi ja apuasi. Olkoon meidän sukupolvemme se, joka turvaa tämän käänteentekevän ilmoituksen taloudellisen vakauden, samalla kun tuomme sen ahdistuksen vaivaaman planeettamme kansoille. Löytäköön itse kukin meistä tavan olla siunaukseksi Urantia-kirja-projektin kautta.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään