Koulutusaloite

Tulostettava versioTulostettava versio
Gard Jameson
Scott Brooks
Scott Brooks
Merritt Horn
Merritt Horn
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont

Gard Jameson, varainhoitaja,
Urantia-säätiö
Boulder City, Nevada, Yhdysvallat

Merkittävän osan Urantia-säätiön johtokunnan jäsenten työstä Urantia-kirjan opetusten levittämiseksi muodostaa koulutustoimeksianto. Luottamustehtäväämme kuuluvan tämän puolen mukaisesti omistamme yhä enemmän aikaa ja osoitamme yhä enemmän huomiota koulutukseen. Yhä enemmän resursseja ohjataan koulutushankkeisiin, ja ponnistelemme tässä mielessä yhdessä Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (UAI) ja Urantia Book Fellowshipin kanssa.

Meille on annettu tehtäväksi kasvattaa opintoryhmien määrää ja mahdollistaa opettajien ja johtajien kouluttuminen. Urantia-säätiön yhdessä UAI:n ja Fellowshipin kanssa muutama vuosi sitten aloittaman opintoryhmäaloitteen myötä selkiytyi se seikka, että opintoryhmät ovat maailmanlaajuisesti paras Urantia-kirjan opetusten levittämisfoorumi. Ne ovat tarpeeksi laajoja innoittaakseen kirjan ajatuksellista ja syvää opiskelua ja ne ovat kyllin pieniä jäädäkseen vaille poliittista huomiota, mikä on tärkeää monissa maailman maissa. Opintoryhmät ovat Urantia-ilmoituksen ymmärtämisen ”koteja”.

Kuluvan vuoden tavoitteisiin kuuluen Urantia-säätiö jatkaa johtokunnan jäsenen Georges Michelson-Dupontin johtaman Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) tukemista. Georges on parastaikaa laajentamassa koulun opettajakuntaa ja opinto-ohjelmaa osana koulun omaa visiota. Espanjankielisiä lukijoita palvelemaan koulutetaan parhaillaan opettajia, jotta kursseja voidaan tarjota englannin ohella myös espanjaksi.

Keskustoimiston tiloissa aloitetaan ensi syksynä niin ikään koulutusfoorumeja, joten lukijoilla on tilaisuus tulla Chicagoon ja lyöttäytyä lukijatovereiden pariin jonkin tietyn kirjasta otetun teeman opiskelemiseksi. Kirja antaa ymmärtää, että oppiminen perustuu mallikoulussa ajatteluun, tuntemiseen ja tekemiseen. Tulevana kesänä Euroopassa järjestetään kokeilukoulu, jonne opiskelijat kerääntyvät rukoilemista ja palvontaa käsittelevän aiheen ympärille. Merritt Horn on kehittelemässä webinaaria (webissä pidettävää seminaaria) auttamaan opintoryhmäopettajien koulimisessa. Aiomme niin ikään kehitellä opintoryhmävetäjien ohjelmaa, se tuo esille kokeneita opintoryhmävetäjiä, jotka vierailevat muissa opintoryhmissä innostamassa syvällisempään ja laadukkaampaan opiskeluun. IT-tiimin aloitteesta Scott Brooksin kehittelemä opintoryhmäportaali tulee ohjaamaan lukijoita oman alueensa opintoryhmiin. Se sisältää myös menetelmän, jolla seurataan opintoryhmien määrän kasvua maailmanlaajuisesti. Toivomme, että viiden vuoden sisällä opintoryhmiä on planeetan eri puolilla yli tuhat.

Urantia-säätiö on myös Facebookissa. Se on valtaisia koulutuksellinen yhteyksienluontiväline. On muitakin Urantia-kirjan opiskelun kannalta tärkeitä sivustoja, kuten vaikkapa Wikipedia. Muodosteilla on ryhmä pitämään silmällä kyseistä sivustoa ja parantamaan sen laatua – eikä vain englanniksi vaan myös muilla kielillä.

Toivon, että edellä esitetystä raportista käy selville se, että Urantia-säätiö suhtautuu vakavasti koulutustoimeksiantoonsa. Jos sinulla on ideoita koulutusaloitteiksi, ota ihmeessä yhteyttä suoraan minuun, Gard Jameson c/o Urantia Foundation.

Olkoon rauha kanssasi.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään