Johtokunnan Tammikuun 2011 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilyn Kulieke, sihteeri,
Urantia-säätiö
Lincolnshire, Illinois, Yhdysvallat

1. Suunnittelu

Marta Eldersin johdolla pidetyssä suunnitteluistunnossa johtokunnan jäsenet keskustelivat näkemyksistään siitä, mitä Urantia-säätiö tekee ja mitä se v:een 2025 saa aikaan. Tulevaisuutta luotailtuamme sovimme vuosittaisista ja 5-vuotisista tavoitteista Urantia-säätiön auttamiseksi Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämistehtävässä kautta maailman.

Tavoitteet v. 2011

A. Yhteisösuhteet

• Lisätään hyvää tahtoa ja kommunikointia lukijoiden ja lukijaryhmien kanssa kautta maailman, välineenä neljännesvuosittaiset uutiskirjeet, paikalliset lukijatapaamiset ja järjestöllisen yhteistoiminnan edistäminen siellä, missä se on mahdollista.

• Pidetään saatavilla Chicagon-toimiston tilat sellaisiin toimintoihin, jotka liittyvät Urantia-säätiön työn edistämiseen.

• Vedetään mukaan nuorempia lukijoita Urantia-ilmoitustyöhön.

Jay Peregrine ja painatusjohtaja Jesús Pérez, Rotabook, Espanja
Jay Peregrine ja painatusjohtaja Jesús Pérez,
Rotabook, Espanja

B. Painatus, myynti ja jakelu

• Lisätään seitsemällä prosentilla kirjan myyntiä ja jakelua – mukaan lukien e-kirjat, äänitekirjat, kirjakauppamyynti ja nettilataukset.

• Parannetaan jakelua Amerikoissa, Hollannissa, Unkarissa, Italiassa ja Venäjällä.

• Otetaan uusintapainokset englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi.

• Valmistellaan Urantia-kirjan käännöksistä ääniteversioita.

C. Käännökset

• Edistetään meneillään olevia käännöksiä ja olemassa olevien käännösten revisiointeja. Näihin kuuluvat kiinannos ja japaninnos sekä ranskannoksen ja espanjannoksen revisiointi.

• Saatetaan päätökseen käännöstyöhön ja revisioihin tarkoitettu ohjelmisto ja otetaan se käyttöön.

D. Koulutus

• Tuetaan tavoitetta 1000 opintoryhmän muodostumisesta v:een 2025 mennessä. Toimitaan yhdessä lukijoiden ja lukijajärjestöjen kanssa tukemalla keskitetyn opintoryhmäportaalin perustamista, osallistutaan opintoryhmäaloitteeseen ja autetaan opintoryhmäopettajien ja -vetäjien valmennusta.

• Tuetaan Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) pyrkimyksiä oppikurssien määrän kaksinkertaistamiseksi sekä espanjan- ja portugalinkielisen toiminnan aloittamiseksi. UBIS tarvitsee opettajia. Talvilukukauden kurssit täyttyivät vähemmässä kuin kolmessa päivässä. Jos haluat jakaa muille sen, mitä olet oppinut, harkitse ystävällisesti opettajaksi ryhtymistä. Lisätietoja osoitteestahttps://new.ubis.urantia.org/UBIS/needs.gsp

• Tutkitaan mahdollisuuksia opintofoorumien järjestämiseksi keskustoimiston tiloissa, opintoryhmäblogeja ja interaktiivisia opintoryhmäwebinaareja.

• Toimitaan yhdessä sellaisten yksilöiden ja järjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on valistaa muita Urantia-kirjasta ja sen opetuksista.

E. Budjetit ja lahjoitukset

• Pysytään vuodelle 2011 hyväksytyn toimintabudjetin kehyksissä, mikä on vähemmän kuin vuoden 2010 budjetti.

• Lisätään lahjoitusten ja lahjoittajien määrää 10 %:lla.

• Jatketaan vahvan rahavarannon muodostamista kestämään sosiaaliset ja taloudelliset myrskyt ja varmistamaan Urantia-säätiön sekä lyhyen että pitkän aikavälin palvelukyky.

Toisen kerroksen olohuone
Toisen kerroksen olohuone

F. Toimistorakennuksen peruskorjaus

• Pannaan liikkeelle vuoden puolivälissä pääomarahoituskampanja viidennen käänteentekevän ilmoituksen ikääntyvän syntypaikan peruskorjausta varten, johon kuuluu sähkö- ja vesijohtojen uusiminen. Rahaa tarvitaan arviolta 250 000 dollaria (180 000 _).

• Viedään päätökseen toisen kerroksen korjaustyöt.

G. Tekstin varjeleminen

• Luodaan paras käyttäjämyönteinen latauskeskus internetin osoitteeseen www.urantia.org, jossa lukijoiden saatavilla on standardisoitu viiteteksti englanniksi ja viimeisimmät formatoidut käännökset standardinmukaisin viittausjärjestelmin.

• Viedään päätökseen kirjan elektroninen tietokanta, joka synkronoi, koordinoi ja suojelee ilman päällekkäisyyksiä ne prosessit, jotka tarvitaan virheettömien painettujen kirjojen, e-kirjojen, lukulaitteiden, nettitekstien, kääntäjäin apuvälineiden ja kaikkien muiden medioiden tarpeisiin.

H. Organisaation kehittäminen

• Jatketaan hyvän hallintotavan edellyttämien prosessien vahvistamista Urantia-säätiössä.

• Järjestetään säätiön henkilöstölle jatkuvaa koulutusta.

• Ostetaan kolmen vanhentuneen tietokoneen tilalle uudet.

2. Toimeenpanevan johtajan raportti vuoden 2010 kohokohdista

• Kirjan kokonaismyynti nousi kappaleittain laskettuna 22 % ja rahassa mitattuna 23 %.

• Lahjoitusten kokonaismäärä ylitti budjetoidun. Vuonna 2010 lahjoittajia oli 15 % enemmän kuin edellisvuonna.

• Painettujen kirjojen kokonaismäärä oli 24 266 seitsemällä kielellä, joista neljä uusia käännöksiä.

• Solmittiin jakelusopimukset Puolan, Ruotsin, Eestin ja Belgia/Luxemburgin osalta. Allekirjoitettiin tarkistettu sopimus kirjajakelusta Saksassa. Watkins Books avattiin uudelleen, ja se on edelleen tärkein kirjakauppa, jossa Urantia-kirja on saatavilla Britanniassa.

• EU:n laajuinen varastointi, laskutus ja jakelu keskitettiin Rotterdamiin.

• Luotiin yhdeksän korjattua ja standardisoitua HTML-käännöstiedostoa, jotka tuotiin saataville verkkosivustolla.

• Kääntäjien verkkosivut ovat miltei valmiit; parhaillaan niitä testataan ja ollaan siirtämässä serverille.

• UBIS:n uusi verkkosivusto avattiin viime vuoden kevätlukukaudelle. Dorothy Elder, UBIS:n perustaja, vetäytyi johtajan tehtävistä, ja johtokunnan jäsenestä Georges Michelson-Dupontista tuli uusi johtaja.

• Rakennuksen perusparannuksen ensimmäinen vaihe on käynnissä siten, että toisen kerroksen remontti etenee ja on jo ohittanut työn puolivälin.

• Urantia-säätiön tiloissa järjestettyjä kokouksia: kolme johtokunnan kokousta, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (UAI) kansainvälisen palvelujohtokunnan kokous, Koulutusaloitekomitean kokous, IT-alan pyöreän pöydän keskustelu, UAI:n ja Fellowshipin yhteiskokous ja UBIS:n johtokunnan kokous.

• Pantiin toimeen uuden kirjanpito-ohjelmiston mukainen varaston inventointi.

3. Vuoden 2011 budjettimuutoksia

• Johtokunta hyväksyi 10 000 dollarin (7 000 _) lisäyksen budjettiin UBIS:n sivuston ylläpitoon, espanjan- ja portugalinkielisten oppikurssien kehittelyyn ja UBIS:n sivustokäsikirjan laatimiseen.

• Vuonna 2010 käytettiin 786 646 dollaria (560 000 _) toimintaohjelma- ja operatiivisiin kuluihin; vuodelle 2011 näiden kulujen ennakoidaan olevan 775 000 (553 000 _). Painatuskulut olivat 241 324 dollaria (172 000 _) v. 2010.

4. Kirjaan liittyviä päätöksiä

• Johtokunta päätti muuttaa kirjan kantta lisäämällä siihen kullanvärisen reunuksen.

• Johtokunta hyväksyi käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia, joilla rahoitetaan Urantia-kirjan hakemiston laatiminen. Seppo Kanervalle annettiin vastuu laatijatiimin johtamisesta.

Henk ja Claire Mylanus
Henk ja Claire Mylanus

5. Euroopan neuvonantajakomitean tilalle EU:n myyntijärjestely

Säätiöllä on nyt Euroopassa varastointi-, lähetys- ja jakelujärjestely, joka kattaa lähes koko EU:n alueen. Hallintotapakomitean ja Euroopan neuvonantajakomitean suosituksesta johtokunta lakkautti tarpeettomana Euroopan neuvonantajakomitean. Kiitämme Henk ja Claire Mylanusta heidän esimerkillisistä ponnisteluistaan tämän uuden järjestelyn aikaansaamisessa.

6. Keskitetty latauskeskus

Johtokunta päätti kehitellä ja ottaa käyttöön parhaan mahdollisen käyttäjämyönteisen latauskeskukseen internetin osoitteeseen www.urantia.org. Kohdakkoin avattava latauskeskus pitää lukijoiden saatavilla ajantasaistetut Urantia-kirja-tiedostot latausta varten. Samalla se mahdollistaa säätiön ajantasaistaa käännöksiä, suojella tekstiä ja levittää kirjaa monissa digitaalisissa formaateissa.

7. Seuraavien kokousten aikamäärät

15.–16. huhtikuuta 2011 Chicagossa

15.–16. heinäkuuta 2011 Chicagossa

14.–15. lokakuuta 2011 Chicagossa

27.–28. tammikuuta 2012 Chicagossa

27.–28. huhtikuuta 2012 Pariisissa Heinäkuu 2012 päätetään myöhemmin; Chicagossa

26.–27. lokakuuta 2012 Chicagossa

25.–26. tammikuuta 2013 Chicagossa

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään