Urantia-Kirjan Unkarinnoksen, Az Urantia Könyv, Syntyhistoria

Tulostettava versioTulostettava versio

István HargitaiIstván Hargitai, Ohio, Yhdysvallat

Tullessani kuluvan vuoden lokakuun 21. päivänä töistä kotiin vaimoni kertoi, että minua odotti paketti. Löy­sin paketista hämmästyksekseni neljä Az Urantia könyvin kappaletta. Olin tilannut ne vähän aikaisemmin Tamaralta Urantia-säätiöstä. Jokaisen kirjan tarkastelu ja hypistely muunsi hämmästykseni ylenmääräiseksi ilon tuntemukseksi ikään kuin olisin ollut todistamassa ihmettä.

Kun lehteilin kirjaa peittelemättömän kiihtymyksen vallassa, ajatukseni palasivat yhtäkkiä vuoteen 2001, jolloin ensimmäistä kertaa löysin erinomaisella unkarin kielellä käännettyjä Urantia-kirjan tekstejä internetistä. Koska olin kymmenisen vuotta aikaisemmin yrittänyt kääntää esipuheen ja havainnut, että käännökseni oli karkea väännös ja teki suurta vääryyttä alkuperäiselle englanninkieliselle tekstille, olin nyt iloinen nähdessäni löytämäni korkealuokkaisen työn.

Lähetin tekstin laatijalle välittömästi sähköpostia, ja unkariksi kirjoittamassani viestissä sanoin jotakin tämän tapaista: "Olen iloinen nähdessäni osittaisen tekstin Urantia-ilmoituksesta ensimmäistä kertaa unkariksi. Olen opis­kellut tätä kirjaa kaksikymmentä vuotta, ja olisi suurenmoista keskustella siitä unkariksi. Mikäli sinulla on sellaiseen aikaa, ole ystävällinen ja kirjoita minulle." Vastauksessaan Gábor Cseh, nuori kääntäjä, ilmaisi liikuttuneisuutensa siitä, että oli saanut unkariksi kirjoitetun viestin kaukaisesta maasta. Hän mainitsi ohimennen, että me unkarilaiset yleisesti ottaen tunnemme olevamme kotonamme suuruniversumissa.

Ensimmäisessä kirjeessään Gábor selvitti, millaisin motiivein hän oli ryhtynyt kääntämään osia Urantia-luvuista. Tuohon aikaan hän tunsi, ettei hän voisi ryhtyä sellaiseen valtaisaan hankkeeseen kuin koko teks­tin kääntämiseen. Hän loi sen vuoksi internetiin kotisivun ja toivoi, että se houkuttelisi muita kielellisesti osaavampia ja paremman ymmärryksen omaavia kääntäjiä, jotta projekti sitä tietä saataisiin päätökseen. Sivustolla toivottiin muil­ta lukijoilta rakentavaa kritiikkiä ja yhteistyötä.

Koska käännetyistä jaksoista ei ollut olemassa yleisesitystä tai järjestelmällistä analyysiä, Gábor piti kaikkein tärkeimpänä keskittyä kahteen pääaiheeseen: 1) Jeesuksen opetusten esittely pyrkimyksin saada tekstin tulkinta asian­mukaiseen yhteyteensä ja 2) tiettyjen Ajatuksensuuntaajia käsittelevien jaksojen koordinoiminen.

Kääntäessään kertomusta nuoresta pelokkaasta miehestä hän tunsi saavansa energiaa ja voimaa kyseisestä kohdasta. Myös seuraavat sanat kaikuivat hänen mielessään hänelle osoitettuna henkilökohtaisena haasteena: "opi herkuttelemaan epävarmuudella, lihomaan pettymisestä, innostumaan ilmeisestä tappiosta, vahvistumaan vaikeuksien edessä, osoittamaan lannistumatonta rohkeutta suunnattomuuden edessä ja harjoittamaan voittamatonta uskoa joutuessasi tekemisiin selittämättömän esittämän haasteen kanssa". [26:5.3]

Tammikuussa 2002 Gábor postitti, että hän oli saanut valmiiksi luvut 6, 12, 42, 56, 57, 104-111, 116, 119 ja 130. Hän oli työstämässä lukua 112 ja kääntäisi seuraavaksi III osan muut luvut, esipuheen ja lopulta kaikki jäljellä olevat luvut. Sellaisen urakan loppuunvieminen vaatisi hänen oman arvionsa mukaan vähintään kymmenen vuotta.

Saman vuoden toisen puoliskon paikkeilla käännöshanke pysähtyi. Yleisön kiinnostuksen puutteesta ja henkilökohtaisista syistä johtuen Gábor ei enää pitänyt yllä verk­kosivustoa. Siitä huolimatta hän jatkoi sellaisten kohtien kääntämistä, joita hän piti äärimmäisen relevantteina ja tärkeinä. Mutta samalla hän kaiken aikaa ajatteli, ettei hän ollut pätevin henkilö tähän tehtävään. Hänen pitäisi päinvastoin odottaa aikaa, jolloin sellainen henkilö, jolla olisi asian vaatima "kutsumus" ja tarpeelliset taidot, astuisi esiin ja ryhtyisi virallisesti työskentelemään auktorisoidun unkarinnoshankkeen parissa.

Kirjoitin Gáborille ja rohkaisin häntä jatkamaan hanketta ja olemaan välittämättä puuttuvasta innostuksesta unkarinnosta koh­taan. Gábor tunsi tuohon aikaan, ettei hän ole henkilö, joka on kutsuttu suorittamaan tällainen monumentaalinen tehtävä. Kehotin häntä muistamaan runon, jonka kirjoitti suuri unkarilainen runoilija Endre Ady. Hän sanoi runossaan "Siemenet lumen alla", että ennen kuin henkeä isoava lukijakunta omaksuu uudet arvot, sitä edeltää usein ideainmuodostuksen vaatima horrostila. Ja sitten kadotin yhteyden Gáboriin.

Ajan kuluessa näin muiden henkilöiden julkisuuteen saattamia unkarinnoksia ja kävin Urantia-ilmoitusta käsittelevillä verkkosivuilla. En pitänyt yhdestäkään! Monia niistä vaivasi epäkypsä ja epätäsmällinen englanninkielisen alkutekstin ymmärrys; niistä puuttui hengellinen oivallus. Toisia likasi ylenmääräinen egon paisuttelu. Tapanani oli lukea uudelleen kirjeenvaihtoamme, jolloin ymmärsin, miten onnekas olin päästyäni osalliseksi Gáborin ajatuksenjuoksusta, joka oli syvällistä ja tutkiskelevaa, mutta joka viehätti nöyryydellään. En voinut välttyä vaikutelmalta, että Gáborin kasvaessa sinnikkäästi hengessä ja viisaudessa hänen Urantia-kirjan käännösprosessinsa saisi apua hengen maailman huolenpitäjien rohkaisusta, valistuksesta ja ymmärryksestä.

Joulukuussa 2006 sain suureksi hämmästyksekseni Gáborilta sähköpostia UAI:n Ohion yhdistyksen Steve Caruson kaut­ta; Gábor ilmoitti saaneensa Urantia-kirjan unkarinkielisen käännöksen päätökseen. Sähköpostissa oli mukana myös hänelle vuosia aikaisemmin lähettämäni rohkaisevan kirjeen teksti.

Vuonna 2008, Gáborilta kutsun saatuani, minulla oli kunnia liittyä käännöksen tarkistusryhmään, joka oli muodostettu jo vuonna 2006. Tarkistus saatiin päätökseen toukokuussa 2009. Nyt kun kirja oli valmis, meidän piti löytää rahat painatusta varten. Tapahtui uusi ihme. Eteläamerikkalainen lukija lahjoitti tarvittavat varat. Rehellinen ollakseni en vuonna 2001 voinut ajatellakaan näkeväni viidettä käänteentekevää ilmoitusta painettuna äidinkielelläni. Nyt kun kirja on kädessäni, se osoittaa taas kerran todeksi ylösnousemuspyhiinvaeltajien taisteluhuudon: "Yhdessä Jumalan kanssa ei mikään, ei kerrassaan mikään, ole mahdotonta." [26:5.3]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään