Книга Урантии, Venäjännös

Tulostettava versioTulostettava versio
Vitaly Kondratjev and the St. Petersburg's study group
Keskellä: Vitali Kondratjev, Venäjän-toimiston hoitaja, ympärillään Pietarin opintoryhmä

Michael Hanian, Ranska; muokannut Andrei Reznikov, Venäjä

Urantia-kirjan ensimmäinen venäjänkielinen käännös painettiin Ranskassa vuonna 1997. Johtokunnan jäsenet Tom Burns, Seppo Kanerva, Richard Keeler, Georges Michelson-Dupont ja Pat Mundelius auttoivat tämä ensimmäisen painoksen toteutumisessa. Tom ja Georges toivat matkalaukuissaan kirjan kopioita Pietariin, ja he lahjoittivat ne opintoryhmälle.

Tuon jälkeen venäjännöksestä on otettu neljä painosta kahdessa eri formaatissa. Georges Michelson-Dupont on valvonut viimeisten kolmen painoksen formatoinnin.

Saattaa kysyä, keitä tähän mennessä myytyjen venäjänkielisten kirjojen 15 000 omistajaa ovat. Missä nämä lukijat asuvat?

Venäjännöksen maantiede on yhtä laaja kuin Venäjä itse. Urantia-ilmoituksen tekstiä tutkitaan lähes kaikilla entisen Neuvostoliiton alueilla, Baltiasta lännessä Siperiaan Venäjän kaukoidässä. Ja koska venäläinen diaspora on levittäytynyt kaikille mantereille, Urantia-kirjan venäjännös on asettautunut käytännöllisesti katsoen kaikkialle maailmaan.

Venäjänkielisen käännöksen vaikutus tuntuu yhä etupäässä vain lukijoiden henkilötasolla. Sitä ei ole helppo muuttaa suurimittaiseksi yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi valtavassa maassa, jossa elinolot ovat yhä vaatimattomat. Moskovaa ja Pietaria lukuunottamatta, joissa lukijat tapaavat säännöllisesti, muualla viidennen käänteentekevän ilmoituksen ystävät yrittävät käyttää hyväkseen internetiä. Keskustelufoorumien ja blogien lisäksi on olemassa Skype-opintoryhmä. Se "kokoontuu" joka lauantai. Ryhmään kuuluu viisi lukijaa, jotka keskustelevat kirjasta venäjäksi ja jotka asuvat kolmessa maassa: Venäjällä, Suomessa ja Ranskassa.

Kuka tietää, ehkäpä jo lähi tulevaisuudessa uudet "avaruuden kaukoviestiyhteydet" yhdistävät meidät aivan eri tavalla? Kaikkihan on mahdollista tässä hämmästyttävässä maailmassa, nopeasti muuttuvalla Urantialla.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään