Hyppää pääsisältöön

Johtokunnan Heinäkuun 2010 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Päivämäärä
Tekijä
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Lue koko uutiskirje

Johtokunnan Heinäkuun 2010 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Marilynn Kulieke, sihteeri, Urantia-säätiö, Illinois, USA

Kirjastolahjoituksiin ja yhteyksien luomiseen tarkoitettujen kirjojen hinnoittelu

Johtokunta päätti kirjastoille lahjoitettavien ja yhteyksien luomiseen tarkoitettujen kirjojen hinnoittelusta seuraa­vaa: Kirjan tuotantokustannukset kerrotaan 1,3:lla ja näin saatuun hintaan lisätään toimituskulut. Kirjan vähim­mäishinta on kuitenkin 10 dollaria (8 euroa) kappaleelta. Tilaukset on maksettava etukäteen, ja ostajan täytyy luva­ta olla myymättä kirjoja edelleen kirjakaupoille tai netissä. Näin menetellen säätiöllä on riittävästi varoja seuraa­vaan painokseen, mutta hinta on silti sen verran alhainen, että se rohkaisee lukijoita ostamaan kirjoja kirjastolah­joituksia ja yhteyksien luomista varten. Yhteyksien luominen tarkoittaa lukijoille tai opintoryhmille tehtäviä kirja­lahjoituksia esimerkiksi Brasilian syrjäseuduilla, jossa kirja ei ole vielä tavanomaisten jakelukanavien kautta saata­vissa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Urantia-säätiöön [email protected]

Googlen Ad Words

Johtokunta päätti testata Googlen ad wordsia keinona houkutella nuorempaa väkeä Urantia-kirjan pariin ja säätiön verkkosivuille. Googlen ad words tarkoittaa niitä lyhyitä linkkejä, jotka ilmestyvät näyttöruudun oikealle puolelle, kun etsii jotakin Googella. Tässä kokeilussa saatat esimerkiksi googlettaa sanan ”Jumala”, jolloin näyttöön ilmes­tyy sponsoroimamme linkki. Jos linkkiä klikkaa, se vie lukuun 1. Testi kestää vuo­den 2010 loppuun, ja mikäli se osoittautuu menestykseksi, sitä saatetaan jatkaa vuonna 2011 ja samalla huolehtia sen budjetoinnista.

Käännösten revisiointi

Johtokunta päätti hyväksyä käännöskomitean seuraavat suositukset:

1. Venäjännöksen korjaus- ja revisiotoimet aloitetaan välittömästi, ja ne saatetaan loppuun ennen vuotta 2013.

2. Johtokunnan lokakuun kokoukselle 2010 esitetään alustava suunnitelma (henkilöt, budjetti ja aikataulu) latinalais-ame­rikkalaisen espanjannoksen revisiosta.

3. Johtokunta kehotti käännöstoiminnan johtajaa jatkamaan ponnistuksiaan käännöksiä ja revisiointiprosessia koskevan normiston luomiseksi. Normiston tulee kattaa laaduntarkkailu ja tarkastukset pitkän käännös-, ja re­visioprosessin kuluessa.

4. Uusi käännösohjelmisto on kehitteillä, ja sen tulisi olla käytettävissä vuoden 2010 loppuun mennessä. Kysei­seen ohjelmistoon kuuluu sellaisia ominaisuuksia kuin mahdollisuus vertailla käännöksiä ja revisioita nykyisen ver­sion, alkuperäisen englanninkielisen version ja muden käännösten suhteen. Kaikki muutokset tallennetaan jälkikä­teistarkasteluja ja -vertailuja varten. Se mahdollistaa myös johdonmukaisuuden, laaduntarkkailun, revisioinnin help­pouden ja monia muita ominaisuuksia.

Internetin Urantia-kirja koulu (UBIS)

Johtokunta nimitti Georges Michelson-Dupontin UBIS:n seuraavaksi toimeenpanevaksi johtajaksi. Georges astuu tehtäväänsä lokakuussa 2010. Laajennetun johtokunnan jäsenet toivat voimallisesti julki toiveensa siitä, että UBIS ja muut koulutushankkeet kukoistavat tulevien vuosikymmenten aikana.

Seuraavat kokoukset

  • 15.–16.10.2010, Chicago, Illinois
  • 14.–15.1.2011, Dallas, Teksas
  • 15.–16.4.2011, Chicago, Illinois
  • Heinäkuu 2011, Chicago, Illinois
  • Lokakuu 2011, Pariisi, Ranska
  • 13.–14.1.2012, Chicago, Illinois
  • 13.–14.4.2012, Chicago Illinois

Johtokunnan jäsenet: Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk My­lanus, Mo Siegel ja Judy Van Cleave.

Johtokunnan liitännäisjäsenet: Jan Bernard, Marta Elders, Merritt Horn, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga López, Claire My­lanus ja Ralph Zehr.

Toimeenpaneva johtaja: Jay Peregrine

Henkilökunta: Connie Gutierrez, Tamara Strumfeld, Marcel Urayeneza ja Mike Wood