Kokoontuminen Ciudad de Méxicossa

Tulostettava versioTulostettava versio
Sheila Keene-Lund, Jay Peregrine, Jésus San Pablo, Gaétan Charland, Mo Siegel, Mary Tere Ortega, Alfredo Esquivel
Sheila Keene-Lund, Jay Peregrine, Jésus San Pablo, Gaétan Charland, Mo Siegel, Mary Tere Ortega, Alfredo Esquivel.

Meksikon pääkaupungissa asuvat Urantia-kirjan lukijat saivat hiljattain vieraikseen Urantia-säätiön presidentin Mo Siegelin, toimeenpanevan johtajan Jay Peregrinen, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (UAI) presidentin Gaétan Charlandin, hänen vaimonsa Lynn St Pierren ja UAI:n koulutuskomitean puheenjohtajan Sheila Keene-Lundin.

Vierailunsa aikana he tapasivat suuren määrän Urantia-kirjan lukijoita. Kokouksen aikana Mo selvitti, mitä Urantia-säätiö tekee, ja vastasi kysymyksiin painatuksista, käännöksistä ja Urantia-kirjan jakelusta. Jay puhui säätiön päivittäisestä toiminnasta. Sheila ohjasi keskusteluryhmää älyn viljelystä.

Olimme mielissämme siitä, että Molla ja Jayllä oli tilaisuus kokea kulttuuriamme, nauttia kaupungista ja maistella paikallisia ruokia. Kävelimme ja tutustuimme lukuisiin nähtävyyksiin, joista mainittakoon Zocalo, kaupungin pääaukio, joka on maailman toiseksi suurin. He kävivät myös Guadalupen neitsyen basilikassa, joka on ammoisista ajoista ollut yksi Meksikon tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista. Mo ällistytti meitä ostamalla tacoja kulmakioskista ja jakamalla ne kanssamme, aivan kuin kuka tahansa barriolainen.

Ollessamme yhtenä päivänä Mon ja Jayn seurassa kaupungilla, piipahdimme myös suuressa kirjakaupassa kansallisen yliopiston lähellä. Kuten tavallista, El libro de Urantiaa löytyi korkea pino aivan sisäänkäynnin vierestä. El libro de Urantian puolestapuhujina espanjankielisessä maailmassa ovat toimineet ennen kaikkea J. J. Benítezin kirjoittamat, Urantia-kirjan innoittamat romaanit.

Se seikka, että El libro de Urantia myy niin hyvin Meksikossa, lisää opintoryhmien tarvetta, jotta uusille lukijoille löytyy tukea. Opintoryhmien tulee toimia hyvin vetääkseen mukaan lisää lukijoita, jotka vuorostaan voivat ryhtyä uusien opintoryhmien vetäjiksi.

Opintoryhmien tulee keskittyä kirjan ja sen opetusten syvälliseen opiskeluun. Jos ne kääntävät huomionsa muihin kiinnostuksen kohteisiin ja keskusteluihin, uudet opiskelijat saattavat pitää sitä sekoittavana ja lakata tulemasta.

Opintoryhmän vetäminen on suuri palvelus, ja jos halumme on palvella, meidän tulisi antaa silloin kaiken aikaa parastamme. Urantia-kirjan ensiaikojen lukijapolvia voidaan verrata ensimmäisiin kristittyihin tai maailman minkä hyvänsä muun suuren uskonnon tienraivaajiin. Käyttäytymisellämme on merkittävä vaikutus uusiin lukijoihin ja Urantia-ilmoituksen kulkuun. Ja tämä on jännittävää, sillä se kasvattaa meitä jatkuvasti sisäänpäin ja ylöspäin.

Haluamme Meksikossa tutustua kaikkeen siihen hyvään, joka tapahtuu Urantia-yhteisössä. Haluamme olla yhteydessä veljiimme ja sisariimme maailman muilta kulmilta, eritoten naapurimaistamme. Haluamme oppia niiden kokemuksista, jotka ovat kulkeneet polkua jo pitemmälle ja haluamme päästä yhteyteen sellaisten ihmisten kanssa, joiden rakkaus, luovuus ja viisaus muovaavat opintoryhmiä, tuottavat oheisaineistoa ja jotka toteuttavat opetuksia käytännössä.

Olimme tässä yhteydessä äärimmäisen onnellisia siitä, että johtokunnan jäsen Gard Jameson tuli Meksikoon ja piti maaliskuun 20. ja 21. päivänä tilaisuuden rukoukseen keskittymisestä.

Tällaiset kokoontumiset suovat meille kaikille tilaisuuden kasvaa kokemuksessa, ymmärryksessä ja oivaltamisessa, mutta myös veljellisten suhteiden luomisessa ja Urantia-kirjan opetusten oppimisessa; saamme lisää tietoa Urantia-säätiöstä ja nautimme hengellisestä Urantia-perheestämme.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään