Johtokunnan Lokakuun 2009 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, sihteeri, Urantia-säätiö, Illinois, Yhdysvallat

Kirjakomitea

Toimeenpaneva johtaja ja kirjakomitea suosittelivat seuraavanlaista painatusaikataulua vuosille 2010 ja 2011:

▪ Ensimmäinen neljännes 2010: englanninkielisen laitoksen ja portugalinkielisen käännöksen uusintapainatus.

▪ Toinen neljännes 2010: ruotsinnoksen ja eestinnöksen ensimmäinen painatus ja espanjannoksen latinalais-amerikkalaisen version uudelleenpainatus.

▪ Kolmas neljännes 2010: puolankielisen käännöksen ensimmäinen painatus.

▪ Neljäs neljännes 2010: espanjannoksen eurooppalaisen laitoksen toinen painos.

▪ Ensimmäinen neljännes 2011: unkarinnoksen ensipainos.

Tämän tuotantosuunnitelman myötä nousee painettujen käännösten määrä yhdeksästä kolmeentoista, mikä merkitsee 40 %:n lisäystä. Onnittelut käännöstoiminnan vastaavalle, kääntäjille, tuotantotiimille, säätiön toimistotiimille ja käännökset rahoittaneille lahjoittajille.

Kirjan jakelu Euroopassa edistyy. Henk Mylanus ja Jay Peregrine ovat löytäneet varastointi- ja jakelujärjestelmän, joka voi muutaman vuoden kuluessa helpostikin kaksin- jopa kolminkertaistaa kirjan saatavuuden Euroopan kirjakaupoissa.

Rogerio Silva and Georges Michelson-Dupont
Rogerio Silva & Georges Michelson-Dupont

Kääntämistä auttavan verkkosivun kehittely

Johtokunnan jäsen ja käännösvastaava Georges Michelson-Dupont ja Regerio da Silva ovat kehitelleet kääntäjien hyväksi järjestelmää, joka netin avulla järjestelmällisesti parantaa käännösten laatua. Johtokunta antoi näille hankkeille tukensa ja hyväksyi ne.

Standardin mukainen viiteteksti

Koska Urantia-säätiön säätiökirja toteaa, että "johtokunnan ensisijainen velvollisuus on jatkuvasti varjella Urantia-kirjan tekstin koskemattomuutta", johtokunta asetti komitean, standarditekstikomitean, jonka tehtävänä oli tutkia kaikki vuoden 1955 jälkeen kirjaan tehdyt muutokset. Toivomuksena oli, että kumpikin kirjan nykyisistä julkaisijoista sopisi "oikeasta" tekstistä, merkitsisi sen "standardin mukaiseksi viitetekstiksi" ja kehottaisi kaikkia Urantia-kirjan nykyisiä ja tulevia julkaisijoita painattamaan vain standarditekstiä. Koska tekijänoikeudet eivät enää suojele Urantia-kirjan englanninkielistä laitosta, tällainen strategia suo maksimaalisen suojan ja "varjelee jatkuvasti Urantia-kirjan tekstin koskemattomuutta".

Standarditekstikomitea tutki kaikki muutokset, kuten virhelyönnit, formatointikysymykset, sisällysluettelossa esiintyvät virheet ja digitaalisessa mediassa käytettävän tekstiviittausjärjestelmän. Kaksi vuotta jatkuneen ahkeroinnin jälkeen komitea teki yksimielisen suosituksen englanninkielisen laitoksen standarditekstiksi.

Saatuaan standarditekstikomitean suositukset johtokunta tutki niitä yhdentoista kuukauden ajan ja päätti lokakuun 2009 kokouksessa niiden hyväksymisestä. Tulevaisuudessa kaikissa Urantia-säätiön julkaisemissa painetuissa ja digitaalisissa Urantia-kirjan englanninkielisissä versioissa on vain standardin mukainen teksti. Teksti on samalla "virallinen" teksti, josta kaikki Urantia-säätiön hyväksymät käännökset tehdään.

Standarditekstikomitean työ tulee olemaan yksityiskohtia myöten nähtävillä Urantia-säätiön uusilla verkkosivuilla. Komitean mietintö on oleva läpinäkyvä historiallinen selostus aikaisemmin tehdyistä muutoksista komitean esittämine lopullisine suosituksineen. Verkkosivuilla julkaistaan myös historialliset selvitykset, kuten ne komitealle tehdyt muutosesitykset, jotka se hylkäsi.

Urantia säätiön tekstiversioiden identifiointinumero (TIN)

Menneinä vuosina Urantia-säätiö identifioi jokaisen Urantia-kirjan painoksen antamalla painokselle järjestysnumeron kirjan julkaisijasivulla: ensimmäinen painos 1955, toinen painos 1967, jne. Kyseinen yksilöintimenetelmä ei lukuisista käännöksistä, elektronisista ja internetversioista johtuen enää riitä pidettäessä lukua Urantia-kirjan tuotannosta.

On kehitelty uusi tekstiversioiden yksilöintinumero, joka ratkaisee lukemattomat sekä digitaalisten että fyysisten formaattien identifiointiongelmat. Kaikki Urantia-säätiöstä lähtöisin olevat tekstiversiot, olivatpa ne fyysisiä tai elektronisia, varustetaan tekstiversion identifiointinumerolla (TIN). Tällainen koodi sisällytetään kirjan kaikkiin elektronisiin versioihin ja se on nähtävillä kaikkien painettujen kirjojen julkaisijasivulla. Toiveenamme on, että kaikki netissä olevat kirjan versiot, ovat ne minkäkielisiä hyvänsä, ovat helposti identifioitavissa ja että vain viimeisin korjattu ja tarkistettu versio esiintyy kaikissa digitaalisissa medioissa.

____________________________________________

Urantia-säätiön tekstiversioiden identifiointinumero (TIN)

UF-POR-001World-2007-1

tarkoittaa

Urantia-säätiö - portugalinnos - yleismaailmallinen - 2007 - ensimmäinen laitos

____________________________________________

Viimeisintä uutta verkkosivuista

Urantia-säätiön uutta verkkosivustoa kehittelevä tiimi esitteli nykyiseen sivustoon tehtyjä parannuksia. Uusi sivusto tarjoaa merkittäviä kohennuksia miltei kaikkiin nykyisen sivuston osiin. Muuan tärkeimmistä parannuksista tulee olemaan mahdollisuus tarjota täysimittaisia alasivustoja neljällätoista kielellä.

Vaikka tämän sivuston saaminen täyteen käyttövalmiuteensa vaatiikin vielä muutaman vuoden, tulette huomaamaan merkittäviä parannuksia jo muutaman kuukauden kuluessa. Pidämme teidät ajan tasalla sen suhteen, milloin uusi sivusto tehdään julkiseksi. Erityiset kiitokset niille yli 20 henkilölle, jotka auttavat uuden sivuston luomisessa.

Dandelion Applicationsin esitys

Todd S., iPhone/iPodia varten suunnitellun Urantia-kirja-sovelluksen luoja, esitti johtokunnalle ainutlaatuisen tarinansa. Sovellus, jonka nimenä on "Iso sininen kirja" mahdollistaa sellaisten henkilöiden, joilla on iPhone tai iPod, ladata kirja omalle laitteelleen. Kirja on saatavilla useilla kielillä, ja se on kopioitu jo 71 maassa, sen jälkeen kun se yksitoista kuukautta sitten tuli saataville. Hämmästyttävää on, että kopiointien volyymi ylitti kirjakauppamyynnin kyseisten yhdentoista kuukauden aikana. Olemme selvästikin siirtyneet kirjalevityksessä uudelle aikakaudelle. Jos haluat nähdä sovelluksen, mene seuraavaan URL-osoitteeseen:

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/vie wSoftware?id=2984744908%mt=8

Todd S Big Blue Book iPhone

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään