Jumalatietoisuus – Elävä Yliopisto Innostaa Syvälliseen Opiskeluun

Tulostettava versioTulostettava versio
Barbara Newsom

Barbara Newsom, Illinois, USA, ja Charles Laurence, Olivea, New Mexico, USA

Toimituksen huomautus: Urantia Book Fellowshipin koulutuskomitea järjesti vuoden 2009 opiskelusessionsa River Forestin Dominikaanisessa yliopistossa Illinoisissa Yhdysvalloissa. Tilaisuuden otsikkona oli ”Jumalatietoisuus – elävä ylisopisto”, Johtokunnan jäsenet Gard Jameson, Marilynn Kulieke ja Mo Siegel olivat osallistujien joukossa.

Oletko koskaan pannut merkille, että Urantia-kirja määrittelee jumalatietoisuuden esipuheen viimeisessä lauseessa ja kirjan viimeisen kappaleen ensimmäisessä lauseessa? Nämä inspiroivat sanat mielessään 116 osallistujaa Kanadasta, Saksasta ja Yhdysvalloista kerääntyi opiskelemaan viidennen käänteentekevän ilmoituksen opetuksia ja esittämään niistä kiitoksensa.

Konferenssissa olivat kunkin päivän kohdalla esillä jumalatietoisuuden pääperiaatteet: Jumala Isä, veljemme ja sisaremme, Mestari-Poikamme Mikael. Muuan kampuksen kolkka toimi Isän näkymättömän läsnäolon temppelinä, jonka esikuvana oli Eedenin puutarhan tarjoama esimerkki. Osallistujat kokoontuivat temppeliin aamu- ja ilta meditaatioihin.

Paula Thompson (Colorado, USA) oli vastuussa ilmoittautumisista, Barbara Newsom (Illinois, USA) vastasi ohjelmasta ja Lila Dogimin (New Jersey, USA) vastuulla oli logistiikka. Mike Wood (Urantia-säätiö), Mark Kulieke ja Pat Hilger (Morning Star Foundation) sekä Paula Thompson (Urantia Book Fellowship) pitivät huolta valtavasta kirjakaupasta.

Esikonferenssipäivän eli torstain ohjelmaan kuului opetuksellinen workshop koulutuksen luonteesta ja sen tulevaisuudesta yhteisömme piirissä. Ohjelmassa oli myös kiertoajelu ”Chicagon taidetta”, jonka aikana tutustuttiin muutamiin Chicagon taide- ja arkkitehtuurimonumentteihin. Tarjolla oli myös hengellinen retretti.

Perjantaista sunnuntaihin osallistujat kokoontuivat aamuisiin auditorion täysistuntoihin kuulemaan musiikkia, hartautta ja esitelmiä, minkä jälkeen oltiin mukana aamu- ja iltapäivän kaksituntisissa työryhmissä, jotka paneutuivat voimaperäisesti aiheisiinsa. Kaksikymmentä opettajakunnan jäsentä käsitteli laaja-alaisia ohjelma-aiheita, joita olivat muiden muassa: Jumalan suhde yksilöön; jumalatietoisuus ja ”väistämättömyydet”; päivittäinen elämä ja Urantia-kirjan tarkoitus; jumalatietoisuus korkeimmuudesta, absoluuttisuudesta ja infiniittisyydestä; jumalatietoisuus kuvataiteissa, arkkitehtuurissa ja kirjallisuudessa; valtakunnan veljeskunta; yhteiskunnan transformointi; ehdottoman rakkauden voima; vihamiesten rakastaminen ja Jeesuksen uskonnollinen elämä.

”Ilmoituksen evankelistat” kokoontuivat päivittäin kehittämään taitojaan julkisina puhujina. Kunkin päivän päätteeksi pidetyissä arviointi-istunnoissa opettajakuntaan kuulumattomat opiskelijat esittivät lyhyitä puheenvuoroja omista työryhmistään. Konferenssin antia oleva opintoaineisto lisätään komitean verkkosivustolle osoitteessa www.urantia-education.org

Kaikki työryhmien vetäjät edellyttivät osallistujien tuovan Urantia-kirjansa istuntoihin. Monet vetäjistä pitivät opiskeluistunnon jo ennen konferenssia opintoryhmänsä tai seuransa toiminnan osana. He myös jatkavat vuoden 2009 opintoteemaa paikallisissa puitteissaan. Jotkut työryhmien vetäjistä postittivat lukusuosituksensa jo ennen konferenssia. Yksi workshopeista edellytti ennakkoilmoittautumista ja läksyjen suorittamista. Kaikista näistä piirteistä pidettiin. Sitä todistavat osallistujien kirjalliset palautteet ja arvioinnit.

Urantia Book Fellowshipin koulutuskomitea on sitoutunut vahvasti Urantia-kirjan opiskelijoiden opintojen syventämiseen ja laajentamiseen. Komitea on pannut merkille, että vapaaehtoisesta opiskelusta tulee taivasmatkalaisten enemmistölle viidenteen mansiomaailmaan mennessä normi. Ilmoituksen opiskelu täydentää epäitsekästä palvelemista ja spontaania palvontaa, mitkä nekin ovat tavanomaisia viidennessä mansiomaailmassa. Missä laajuudessa voimme aktualisoida kyseisiä potentiaaleja jo nyt?

Toivomme, että tulet ensi vuonna mukaan tutkimaan näitä ja muita teemoja Techny Towersissa, joka on kaunis retrettikeskus Michiganjärven rantamilla, Chicagon pohjoisissa esikaupungeissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Tapahtuman päivämäärät ovat 21.–26.7.2010. Käväise sivustolla www.technytowers.org ja tarkastele uutisia vuoden 2010 opintokonferenssista.


 

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään