Johtokunnan Heinäkuun 2009 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, Urantia-säätiön sihteeri, Illinois, USA

1. Urantia-säätiön kirjakomitea

Urantia-säätiön toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine esitti johtokunnalle katsauksen kirjamyynnin tilanteeseen. Vaikka kirjaelinkeino laman oloissa painiskeleekin suurissa vaikeuksissa, Urantia-kirjan myynti kuitenkin nousi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kolme prosenttia. Se ei ehkä näytä merkittävältä kasvulta, mutta edellisen vuoden myyntimäärän säilyttäminen olisi jo ollut suuri saavutus, kasvusta puhumattakaan. Vaatii melkoisia ponnistuksia säilyttää kirja-alan kiinnostus 54 vuotta vanhaa kirjaa kohtaan, erityisesti kun meneillään on melkoinen taloudellinen taantuma. Saamme kuulla innostavia selvityksiä kirjalevityksen laajenemisesta kaikkialla Euroopassa. Alamme kaikki aavistella, että Euroopan Urantia-kirjan myyntihistoriaa aletaan kohta tarkastella sen mukaan, tarkastellaanko aikaa ”ennen vai jälkeen Henk ja Claire Mylanuksen”. Nämä kaksi ovat saaneet aikaan ihmeitä toimiessaan kirjan saatavuuden hyväksi Euroopassa.

Johtokunta hyväksyi menetelmän, jolla säätiön audioversion nauhat säilytetään ja muunnetaan digiaikakaudelle soveliaammiksi. Uusi järjestelmä suojaa audioversion, samalla kun se mahdollistaa tiiviisti pakattujen tiedostojen tuottamisen nopeaan netistä kopioimiseen äänenlaadun pysyessä silti erinomaisena. Tulette muutaman kuukauden kuluessa kuulemaan paljon enemmän tästä kiehtovasta kehitelmästä.

2. Hallintotapakomitea

Urantia-säätiön johtokunta päätti hallintotapakomitean suosituksesta kirja-, rahoitus- ja käännöskomitean osalta seuraavaa:

• Kirjakomitea on pysyvä komitea omine hyväksyttyine sääntöineen.

• Hyväksyttiin rahoituskomitean säännöt.

• Käännöskomitea on pysyvä komitea.

Sen myötä, että toiminta kukoistaa maapallon eri puolilla, tarvitaan mukaan entistä enemmän vapaaehtoisia. Olemme saavuttaneet kriittisen massan ja tarvitsemme yhä enemmän organisatorista ennalta-arvattavuutta ja kehityskulkuja. Nämä rakenteet raivaavat tietä seuraavalle johtajasukupolvelle.

3. Verkkosivuston ajanmukaistaminen

Johtokunta hyväksyi budjetin ja suunnitelman säätiön verkkosivujen www.urantia.org uudistamiseksi ja parantamiseksi. Odotamme näiden parannusten alkavan näkyä joulukuuhun mennessä ja kohennustyön jatkuvan vielä vuoden 2010 aikana. Tietäessämme kuukausittaiset sivustomme käyntikerrat arvelemme näiden parannusten olevan kriittisen tärkeitä Urantia-säätiön työlle toteuttaessamme tehtäväämme levittää kirjaa ja sen opetuksia kaikkialle maailmaan.

4. Rahoitusasioita

Kuluvan vuoden kuudennen kuukauden lopulla Urantia-säätiön kulukertymässä näkyvät vuoden 2009 lamasta johtuvat budjetin merkittävät leikkaukset. Vaikka päivittäiset toimintakulumme ovatkin laskeneet, jäljellä on silti merkittäviä pääomatarpeita vuoden 2009 painatuksiin, käännöksiin, verkkosivuston kohentamiseen ja rakennuksen ylläpitoon. Johtokunta suunnitteleekin uuden haasteperusteisen varainhankintakampanjan aloittamista vuoden 2009 lopulla, samalla kun ruohonjuuritasolla vedotaan lukijoihin, jotta he lahjoittaisivat euron päivässä Urantia-säätiön projekteihin. Tarvitsemme teitä, laskemme teidän tukenne varaan ja kiitämme teitä anteliaista lahjoistanne. Pienikin lahja merkitse paljon.

Johtokunta tarkasti ja hyväksyi vuosien 2007 ja 2008 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

5. Standardoitu referenssiteksti

Johtokunnalle esitettiin standardoidun referenssitekstin laatineen komitean loppuraportti, ja johtokunta esitti sydämelliset kiitokset komitean jäsenille: Seppo Kanerva (puheenjohtaja), Merritt Horn, Marilynn Kulieke, Jay Peregrine, Marvin Gawryn ja Nancy Johnson. Erityiset kiitokset lausuttiin myös kaikille niille henkilöille, jotka tarkastivat työn, kyseenalaistivat jotkin olettamukset, katsastivat suositukset ja tekivät muutoksia ehdotuksiin. Aivan erityinen kiitos kuuluu Carolyn Kendallille hänen panoksestaan tämän asian hyväksi.

Seuraavan kerran ehdotettua standardisoitua referenssitekstiä käsitellään lokakuussa 2009.

Standardoitu viittausjärjestelmä6. Standardoitu viittausjärjestelmä

Johtokunta hyväksyi standardoidun referenssitekstin laatijakomitean suositteleman viittausjärjestelmän, joka otetaan käyttöön Urantia-kirjan elektronisissa versioissa ja käännöksissä. Järjestelmä mahdollistaa yleismaailmallisen tekstikappaleiden numerointimenetelmän. Kappaleiden numerointi pysyy tällä keinoin yhdenmukaisena kaikissa kielissä ja digitaalisissa formaateissa, kuten internetissä, digitaalisissa kirjoissa ja mahdollisissa muuntyyppisissä elektronisissa lukulaitteissa.

Yleismaailmallisesta digitaalisesta kappaleiden numerointijärjestelmästä koituu kolme merkittävää etua:

1. Toiselta verkkosivustolta on mahdollista luoda suora linkki mihin hyvänsä Urantia-kirjan kappaleeseen.

2. On mahdollista kielestä tai painoksesta riippumatta paikantaa mikä tahansa kirjan tekstikappale. Uusi englanninkielinen iPod-kirja esimerkiksi käyttäisi samaa kappaleviittausjärjestelmää kuin säätiön verkkosivuilla oleva suomenkielinen kirja.

3. Yleismaailmallista viittausjärjestelmää käytettäessä kaikissa oheisteoksissa päästään johdonmukaiseen ja täsmälliseen hakutoimintoon.

7. Käännöskomitea

Johtokunnan jäsen Georges Michelson-Dupont, joka johtaa käännöstoimintaa, kertoi netin mahdollistamasta apuvälineestä, joka hyödyttää kirjaa muille kielille kääntäviä tai julkaistuja käännöksiä tarkistavia ja korjaavia tiimejä.

Koska ruotsinnos on lähestymässä valmistumistaan Henk ja Claire Mylanus vierailevat lähiaikoina Ruotsissa valmistelemassa kirjan jakelua ja varastointia.

8. Urantia-kirja-klubit

Johtokunta päätti tunnustaa ”Urantia-kirja-klubit” ja myydä kirjoja niille suoraan, mikä mahdollistaa kirjan tunnetuksitekemisen ja levittämisen maissa, joissa ei ole vahvaa kirjojen jakeluverkostoa. Klubit saavat ostaa kirjoja suoraan Urantia-säätiöltä tukkuhintaan kymmenen kappaleen tai sitä suuremmissa erissä.

Jottei kaivettaisi maata kirjamarkkinoiden alta, voimassa on kuitenkin muutama rajoitus:

1. Klubin tulee suostua olemaan myymättä kirjoja kirjakaupoille tai muille vähittäismyyjille.

2. Klubin jäsenillä on oikeus myydä kirjoja perheenjäsenilleen, ystävilleen ja klubin muille jäsenille itse määrittelemäänsä hintaan.

3. Kirjatilaukset tulee maksaa rahtimaksuineen etukäteen.

4. Maissa, joissa kirjamarkkinat ovat vahvat, kuten Yhdysvalloissa, klubit eivät ole oikeutettuja kirjaklubeille myönnettäviin alennuksiin.

Johtokunta lausuu kiitoksensa liitännäisjäsenelleen Irmeli Ivalo-Sjölielle hänen johtokunnalle esittämästään ehdotuksesta löytää kirjan levitysongelmiin ratkaisu maissa, joissa ei ole vakiintuneita levityskanavia. Johtokunta kiittää lisäksi Nemias Molia Brasiliasta, joka toisti esille tuodun erilaisten jakelumenetelmien tarpeen. Johtokunta kiittää lopuksi liitännäisjäsentään Jan Bernardia tämän projektin läpiviemisestä.

9. UBIS:n verkkosivujen uudistus

Toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine raportoi niistä merkittävistä uudistuksista, joita ollaan tekemässä Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) verkkosivuilla. Uudistusten on suunniteltu olevan valmiita tammikuun alkuun 2010 mennessä. UBIS:n puheenjohtaja Dorothy Elder arvelee, että uusi ohjelmisto tekee opiskelusta entistäkin myönteisemmän kokemuksen sekä opiskelijoille että opettajille. Kiitämme niitä antaumuksellisia ja anonyymejä henkilöitä, jotka lahjoittivat tarvittavat varat UBIS-sivuston uudistamiseen.

Laajennetun johtokunnan nimissä: Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Mo Siegel ja Judy Van Cleave.

Liitännäisjäsenet: Jan Bernard, Marta Elders, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga López, Claire Mylanus ja Henk Mylanus.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään