Uutisarvoisia Päätöksiä Vuoden 2009 Huhtikuun

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, Urantia-säätiön presidentti, Colorado, USA

1. Kokouksen alussa keskusteltiin painokkaasti tarpeesta varmistaa, että Urantia-säätiöllä on seuraavan polven johtohenkilöitä. Tällä haavaa johtokunnassa on avoinna yksi paikka, ja kaksi liitännäisjäsenen paikkaa avautuu lokakuun 2009 kokouksen jälkeen. Koska nykyinen johtokunta on ikääntymässä, se toivoo voivansa tulevaisuutta silmällä pitäen värvätä joukkoonsa ja harjaannuttaa nuoria johtajia. Johtokunta haluaa lisäksi löytää palveluhenkisiä, päteviä henkilöitä, joiden kotipaikka on Meksiko, Väli- tai Etelä-Amerikka. Pitäisimme suuressa arvossa teiltä saamiamme ehdotuksia päteviksi ehdokkaiksi. Ottakaa yhteyttä Mo Siegeliin osoitteessa [email protected].

2. Johtokunta tarkasteli ehdotusta, jonka mukaan ryhmät voivat käyttää Urantia-säätiön toisen kerroksen tiloja. Säätiön rakennuksessa on tilava konferenssihuone, jossa on suuri kokouspöytä ja istuimet 16 henkilölle. Konferenssihuoneeseen liittyy pienempi kokoushuone, joka toimii mainiosti ryhmätilana. Tiloihin kuuluu myös keittiö, kolme kylpyhuonetta ja neljä makuuhuonetta, joihin voi majoittaa mukavasti kymmenen henkilöä. Konferenssihuoneen osalta ehdotetaan vähimmäislahjoitukseksi 125 dollaria päivältä. Yöpymistiloja voidaan käyttää 50 dollarin/yö vähimmäislahjoitusta vastaan. Jos tunnette kiinnostusta, ottakaa yhteyttä numeroon +1 773 525 3319, ja käymme yhdessä läpi tilatarpeenne. Kaikki kertyvät tuotot ohjataan tilojen ylläpitoon ja 533:n rakennusrahastoon.

3. Johtokunta otti uudelleen ohjelmaansa järjestelmän, jonka mukaan nuorille henkilöille annetaan tilaisuus vapaaehtoistyöhön ja majoittumiseen säätiön tiloissa. Kuulette enemmän tästä ohjelmasta, sitten kun se on toiminnassa.

4. Johtokunta tarkasteli Urantia-säätiön rahoitustilannetta. Vuoden 2009 budjettia rajusti karsimalla, tarkalla säästäväisyydellä ja anteliailla lahjoituksilla selviämme vuoden 2009 ”suuresta taantumasta”. Vuoden 2008 rahallisen tuen paisumisen perusteella tiedämme, että lukijakunta kantaa meistä huolta ja auttaa meidät kuiville tänäkin vuonna. Erityiset kiitokset osoitamme virkaiältään vanhimmalle johtokunnan jäsenelle Richard Keelerille siitä, että hän on tehnyt säätiön puolesta viisaasti ja tuottavasti sijoituksia viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.

5. Neljä uutta käännöstä, jotka on tarpeen painattaa vuoden ja kahden kuluessa, ovat pitäneet kirjakomitean kiireisenä. Kun otetaan huomioon, että meneillään on pahin talouskriisi vuosikymmeniin, johtokunta etenee rahankäytössään varovaisesti. Jokainen käännös on valtava saavutus, joka vaatii tuhansien tuntien työpanoksen. Sitten kun kirja on painettu, alkaa aikaavievä ja kallis työ löytää ja ylläpitää sen jakelukanavat. Tätä työtä mutkistaa se seikka, että Yhdysvaltain ulkopuolella kaikki jakelujärjestelmät toimivat naapurimaahan verrattuna omanlaatuisella tavallaan. Keskusteluaan monista kirjan painatukseen liittyvistä rahoitus- ja logistiikkakysymyksistä johtokunta hyväksyi painatusten, varastoinnin, markkinoiden ja jakelun osalta seuraavat prioriteetit:

• Jakeluohjelman ensimmäinen prioriteetti on tukea jo markkinoilla olevien Urantia-kirjojen jakelua. Sen jälkeen kun kirja on painettu ja saatu jakeluun, sen jatkuva saatavuus on taattava. Tämän päätöksen nojalla vuoden 2009 uusintapainokset ovat espanjan-, portugalin-, liettuan-, venäjän- ja englanninkielinen laitos.

• Jakeluohjelman toinen prioriteetti tarkoittaa, että uusia käännöksiä painatetaan johtokunnan hyväksyttyä painatuksen ja kun käännöksen osalta on varmistettu markkina-, jakelu- ja varastointisuunnitelma. Tämän kriteerin mukaan puolankielisen käännöksen kaavaillaan menevän painoon viimeistään vuoden 2010 keskivaiheilla.

• Jakeluohjelman kolmantena prioriteettina on painaa kirjoja, joilla ei nykyisellään ole selkeää markkina-, jakelu- eikä varastointisuunnitelmaa. Johtokunta tunnustaa kääntäjien tekemän valtavan työn arvon ja haluaa heidän työnsä pääsevän jakeluun. Urantia-säätiö tekee sen vuoksi kaikkensa varmistaakseen näille käännöksille mahdollisimman nopeasti painatus-, varastointi-, markkina- ja jakeluohjelman. Unkarin-, ruotsin- ja vironkielinen käännös kuuluvat tähän kategoriaan, ja ne tuodaan saataville elektronisena versiona sekä CD:llä että internetissä vuonna 2009, minkä jälkeen ne kohdakkoin painetaan.

• Kirjan jakeluohjelman neljäs prioriteetti tarkoittaa niiden käännösten valmistumisen koordinoimista, jotka eivät vielä ole painovalmiita, mutta ovat edenneet jo ensimmäistä luonnosta pidemmälle.

6. Käännöskomitea, jota johtaa käännösvastaava Georges Michelson-Dupont, esitti suunnitelman käännösprosessin parantamiseksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Käännöskomitealla on valtava määrä meneillään olevia projekteja, joihin kuuluu uusia käännöksiä, tarkistushankkeita, käännösprosessin tietokoneistamista ym. Vuoden 1993 El libro de Urantia ja uusi portugalinkielinen käännös ovat voimaperäisten korjaus- ja tarkistustoimien kohteina.

Komitea etsii kiinaa taitavia henkilöitä tarkastamaan Urantia-kirjan kiinankielisen käännöksen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Georges Michelson-Dupontiin, osoite [email protected].

7. Hallintokomitea on ryhtynyt luomaan kullekin yhdeksälle komitealle säännöt. Komiteat ovat rahoitus-, hallinto-, suhdetoiminta-, opetus-, kirja-, varainhankinta-, palkka- ja suunnittelukomitea. Säätiön toiminnan laajenemisen myötä on välttämätöntä, että pääosin vapaaehtoisten suorittajien kasvavalla työmäärällä saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja miellyttävästi aikaan kaikki tarpeellinen. Säännöt määrittelevät kunkin komitean roolin ja vastuualueet, mikä auttaa takaamaan, että työ tulee tehdyksi ilman päällekkäisyyksiä. Johtokunta hyväksyi komitean suosittelemat rahoitus- ja koulutuskomitean säännöt.

8. Johtokunnalle esitettiin suunnitelmat Urantia-säätiön verkkosivujen ajanmukaistamisesta seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Maaliskuussa 2009 säätiön verkkosivusto oli yli 125 000:n yksittäisen käynnin kohteena. Internetin hakukoneet ohjaavat ihmisiä luontaisesti verkkosivuillemme, kun nämä etsivät informaatiota, tietoa ja selvyyttä ”Urantia-ilmoituksen” aitoudesta. Meidän on jatkuvasti kohennettava säätiön verkkosivujen asianmukaisuutta, helppokäyttöisyyttä ja opetuksellista laatua. Sivujen täytyy tarjota helppo keino saada tietää kirjan opetuksista, löytää vastaukset peruskysymyksiin, tarjota pääsy säätiön opetushankkeisiin, sellaisiin kuin UBIS, ja antaa tietoja itse Urantia-säätiöstä.

9. Fellowship pyysi hiljattain Urantia-säätiöltä käyttöönsä säätiön osoiteluetteloa. Vaikka johtokunta pitääkin suuressa arvossa pyrkimystä yhteistoiminnan rakentamiseen, esitimme ystävällisin sanoin kuitenkin kielteisen päätöksemme osoitteiston luovuttamisesta millekään ryhmälle, sillä luettelo on kerätty sanattomasti niin ymmärtäen, että luetteloon otetuilla lukijoilla on oikeus yksityisyyteen. Emme ole koskaan saaneet oikeutta antaa postitusosoitteistoamme muiden käyttöön, ja kunnioitamme tätä yhteisymmärrystä.

10. Johtokunta teki aloitteen informaatioteknologiaa käsittelevästä pyöreän pöydän keskustelusta, joka pidetään 17. ja 18. lokakuuta 2009 Chicagon-toimistossamme. Kutsumme tilaisuuteen kahdestatoista neljääntoista parasta ja neuvokkainta internet- ja informaatioteknologia-asiantuntijaa, jotka lukevat Urantia-kirjaa kyseistä teknologiaa hyödyntäen.

Lukuisat henkilöt ja ryhmät ottavat yhteyttä Urantia-säätiöön tarjoten teknologisia ideoitaan UBIS:n hyväksi, hakukonetoiminnon optimoimiseksi, digitaalisen standarditekstin viittausjärjestelmäksi digitaalisissa lukulaitteissa, yleisiksi johdannaisteostiedostoiksi, sosiaaliseen verkostoitumiseen, internetin opintoryhmien avuksi ja paljoon muuhun. Internetin ja digitaaliteknologian kasvu on muuttanut Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämistä perinpohjin.

Lokakuisen istunnon tarkoituksena on vaihtaa tietoa parhaista käytänteistä, kokemuksista, strategioista ja uusista ideoista siinä, miten informaatioteknologian ja internetin avulla palvelemme nykyisiä ja potentiaalisia Urantia-kirjan lukijoita yhä paremmin. Käytämme hyväksi tilaisuutta keskustella moninaisista informaatioteknologian ja internetin tarjoamista strategisista vaihtoehdoista maksimoidaksemme lukijoille koituvan hyödyn ja samalla päällekkäisyydet ja kulut minimoiden. Jos sinusta tuntuu, että olisit yksi kutsuttavista 12–14 henkilöstä, ota yhteyttä Jay Peregrineen osoitteessa [email protected].

11. Ennakoidessaan kiinnostuksen Urantia-kirjaa kohtaan kasvavan johtokunnan jäsenen Richard Keelerin johtama tiimi on laatinut vastauksia kirjaa ja Urantia-säätiötä koskeviin, tavan takaa esitettyihin kysymyksiin. Työ tämän projektin parissa jatkuu, ja nyt opetuskomitea on ottanut kantaakseen osan taakasta kirjoittamalla vastaukset kysymyksiin, jotka liittyvät kirjan opetuksiin. 

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään