Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuuden Visio

Päivämäärä
Tekijä
Marta Elders
Marta Elders
Lue koko uutiskirje

Tulevaisuuden Visio

Marta Elders, Urantia-säätiön johtokunnan liitännäisjäsen ja suunnittelukomitean puheenjohtaja, Connecticut, USA Tammikuun 2009 johtokuntakokouksen aikana pidettyä strategista suunnitteluistuntoa johti Jan Bernard. Suunnitelukomitean jäsenten Judy Van Cleaven ja Marta Eldersin avustamana Jan tarjosi power point-esityksen, joka auttoi itse kutakin hahmottamaan mielessään organisaation suunnan, suhteet ja tarkoitusperät. Johtokunta päätti seuraavista tavoitteista ja strategisista prioriteeteista vuosille 2009 ja 2010 ja eteenkin päin. 1. Kirjan jakelustrategia Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Urantia-säätiö on edennyt merkittävästi Urantia-kirjan kääntämisessä monille kielille. Tulevina vuosina näiden käännösten toimittaminen kirjakauppoihin ja kirjastoihin, internettiin ja nyt vielä arvaamattomien kanavien kautta ostajien saataville näyttelee yhä tärkeämpää osaa. Tavoite: Koskemattoman tekstin ja sen käännösten viisas levittäminen kaikkien varteenotettavien taloudellisten, kulttuuristen ja soveliaiden jakeluväylien kautta. Myynti ei saa tuottaa rahallista tappiota. Tätä strategiaa soveltaessaan Urantia-säätiö tarvitsee sellaisia tukitoimia kuin kirjan myyntikanavien testaaminen, vaikuttavien kansien kehittely erilaisia makkinoita silmällä pitäen, kirjojen ilmaisjakelu ja toimistojen perustaminen maihin, joissa tuodaan saataville uusi käännös, internetlevityksen ja -jakelun kokeileminen, hakemiston tuottaminen ja levittäminen, ym. Mitä tulee käännöksiin, niin Urantia-säätiö jatkaa Urantia-kirjan käännättämistä useille kielille. Säätiö jatkaa myös jo julkaistujen käännösten parantelua. 2. Koskemattoman tekstin suojeleminen Mikäli Urantia-säätiö hyväksyy ”standarditekstin”, julistamme sen Urantia-kirjan koskemattomaksi tekstiksi. Englanninkielisen laitoksen tulevissa painoksissa on selkeä maininta siitä, että Urantia-säätiö on koskemattoman tekstin alkuperäinen julkaisija. Niin kuin aina, suojelemme käännöstemme tekijänoikeuksia kaikin laillisin keinoin. 3. Rahavarat Säätiön nykyisten säästöjen ja sijoitusten varjeleminen, varojen mukaan eläminen, toimiminen turvallisen kassavirran ja taseen mukaisesti, varojen kartuttaminen pienten ja suurten lahjoitusten turvin ja testamenttilahjoitusten hankkiminen. Tavoite: Rahavarojen kaksinkertaistaminen seuraavan vuosikymmenen kuluessa. 4. Urantia-säätiön organisaation kehittäminen A. Jatketaan Urantia-säätiön rakentamista yhtenä maailman kunnianarvoisimmista ja luotettavimmista ei-kaupallisista organisaatioista. Teemme parhaamme elääksemme sekä organisaationa että yksilöinä Urantia-kirjan periaatteiden mukaisesti. B. Yleismaailmallisen kirjamyynnin hallinnollisen infrastruktuurin laajentaminen kirjojen levittämiseksi taloudellisesti ja tehokkaasti kautta maailman. Tuetaan samalla mannerkohtaisten komiteoiden kasvua ja taataan niiden taloudellinen ja organisatorinen menestys käyttämällä mallina Euroopan komiteaa, joka on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolella toimiva komitea. Varmistutaan siitä, että nämä komiteat pitävät yllä sellaisia arvoja ja periaatteita, jotka säätiön peruskirja ja johtokunta ohjeistavat. C. Jatketaan säätiön infrastruktuurin laajentamista niin, että sillä tuetaan kirjan myyntiä, käännöksiä, globaaleja kasvutarpeita, varainhankintaa, nettitoimintoja, koulutusta ja lukijapalveluja. D. Järjestetään tukipalveluja, verkottumista ja työtilaisuuksia vapaaehtoistyövoimalle, joka on omistautunut Urantia-ilmoitukselle. E. Järjestetään johtokuntaa ja toimivaa johtoa koskeva asianmukainen seuraajienkehityssunnitelma. Seuraavan sukupolven keskuudesta johtotehtäviin valittavien henkilöiden valmentaminen on tehtävien joukossa lähes ensimmäisenä. F. Jatketaan Urantia-säätiön järjestörakenteen, toimintamenetelmien, tietokonejärjestelmien ja toimintanormien ajanmukaistamista. 5. Julkissuhteet A. Valmistaudutaan siihen, että ulkopuolinen maailma löytää Urantia-kirjan. Nykyaikaistetaan säätiön verkkosivusto, sillä se on yhä useammalle udelle lukijalle johdanto ja ensitutustuminen kirjaan. Koulutetaan edustajia, jotka kykenevät tarpeen vaatiessa kanssakäymiseen tiedotusvälineiden kanssa. B. Edistetään ja ylläpidetään hyviä suhteita lukijoihin ja heidän järjestöihinsä; julkaistaan Urantia-säätiön nettiuutisia, tarjotaan lukijapalveluja, osallistutaan konferensseihin ja huolehditaan siitä, että suhteet Urantia-kirjaa tutkiviin ja sen opetuksia levittäviin järjestöihin ovat ystävällisen lämpimät. 6. Koulutus Urantia-säätiön rakentaessa tulevaisuutta koulutus alkaa näytellä yhä tärkeämpää osaa. Nykyisin tuemme ensi sijassa koulutuskomiteaa ja UBISia. Tulevaisuudessa haluaisimme tukea entistä enemmän opettajien ja johtajien kouluttamista. 7. Yhdessä pysymme pystyssä Rohkaistaan yhteistyötä ja hyvää tahtoa lukijoiden ja heidän järjestöjensä keskuudessa. Järjestetään tukea lukijoille, opintoryhmille ja sellaisille järjestöille, jotka omistautuvat Urantia-kirjan opiskeluun ja sen opetusten levittämiseen. Urantia-säätiön suunnittelukomitea odottaa paljon käynnissä olevalta vuoropuhelulta ja siltä elintärkeältä kehityskululta, jonka uskomme tämän prosessin tuottavan.