Standarditekstikomitean Raportti

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke
Nancy Johnson, Marvin Gawryn
Nancy Johnson & Marvin Gawryn
Merritt Horn
Merritt Horn

Marilynn Kulieke, Urantia-säätiön johtokunnan jäsen, Illinois, USA

Toimituksen huomautus: Koskematon teksti on ollut monen Urantia-kirjan lukijain huolen aiheena. Tästä johtuen muodostettiin komitea arvioimaan tekstimuutoksia ja tekemään suositus ”standarditekstistä” ja tekstiviittausjärjestelmästä.

Komitean arviot valmistuvat 1.7.2009 mennessä.

Talvella 2007 muodostettiin Urantia-säätiön ja The Urantia Book Fellowshipin yhteiskomitea suorittamaan The Urantia Bookin tekstin tarkastelu vuoden 1955 painoksesta lähtien. Komiteaa johti Seppo Kanerva (Uusikaupunki, Suomi). Urantia-säätiöstä komiteaan kuuluvat Marilynn Kulieke (Illinois, USA) ja Jay Peregrine (Illinois, USA); The Urantia Book Fellowshipistä komiteaan kuuluvat Marvin Gawryn (Nevada, USA), Merritt Horn (Colorado, USA) ja Nancy Johnson (Teksas, USA).

Vuoden 1955 ensipainoksen jälkeen The Urantia Bookiin on tehty muutoksia seuraavasti:

1. Tekstiin.

2. Formaattiin.

3. Sisällysluetteloon.

4. Tekstiviittausjärjestelmään.

Komitea kävi läpi yli 300 kirjan eri laitoksiin tehtyä muutosta tai epäjohdonmukaisuutta, ja se on esittänyt suosituksensa muutosten oikeellisuudesta. Jokainen The Urantia Bookin painos käytiin läpi, ja löydökset taulukoitiin. Komitea on niin ikään tehnyt suosituksen tekstiviittausjärjestelmästä, joka on hyödyllinen internetformatoinnin yhteydessä.

Mikäli sinua kiinnostaa komitean työn tarkastelu, ota yhteyttä Jay Peregrineen. Komitea tutkii kaikki 1.5.2009 mennessä saamansa palautteet, jotta tuloksena olisi standarditeksti, jota kirjaa julkaisevat ja sitä kääntävät voivat käyttää.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään