Urantia-Säätiön Johtokunnan Uutisarvoisia Päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, Urantia-säätiön sihteeri, Colorado, USA

Urantia-säätiön laajennettu johtokunta kokoontui heinäkuussa Los Angelesiin pitämään neljännesvuosikokoustaan. Seuraavassa muutamia käsiteltyjä ja päätettyjä asioita:

1. Useita samankielisiä käännöksiä koskeva toimintaperiaate

Päätös painattaa toinen espanjankielinen käännös Euroopan markkinoita varten johti seuraavan, samankielisiä käännöksiä koskevan periaatelausuman hyväksymiseen: Urantia-säätiö asettaa selvästi etusijalle periaatteen, että kullekin kielelle toimitetaan ja julkaistaan vain yksi käännös. Mikäli erityiset olosuhteet vaativat johtokuntaa syvällisen harkinnan jälkeen toteamaan, että toinen käännös on paikallaan, voidaan tästä periaatteesta poiketa.

2. Sivutoimistot

Maailman kirjaliiketoiminnan tarpeiden nopea muuttuminen vaatii Urantia-säätiötä arvioimaan uudelleen maailmanlaajuista jakelujärjestelmäämme. Seuraavien kahdentoista kuukauden aikana saatetaan jotkin sivutoimistomme sulkea ja korvata ne kaupallisilla jakeluyrityksillä.

3. Urantia-kirjan internet-koulu (UBIS)

Laajennettu johtokunta keskusteli siitä, miten suurta rakastavaa palvelua ja epäitsekästä antaumusta UBIS:n luominen kuvastaa. Johtokunnan jäsenet toivat julki syvän arvostuksensa ja kunnioituksensa kaikkia tässä hankkeessa mukana olevia ja olleita kohtaan. Heistä on mainittava erikseen Dorothy Elder, joka suunnitteli UBIS:n, pani sen alulle ja huolehtii siitä edelleen.

4. Kirjallisia lainoja ja tavaramerkkejä koskevat menettelytapaohjeet vuodelta 1998

Johtokunta pyysi hallintotapakomiteaa arvioimaan uudelleen siteerauksia ja tavaramerkkejä koskevat periaatelausumat ja, mikäli tarpeellista, esittämään suosituksen jatkotoimenpiteistä. Kyseisen periaatelausumat ovat:

- Sanan ”Urantia” sekä kolmesta sinisestä samankeskisestä ympyrästä koostuvan symbolin käyttöä koskevat menettelytapaohjeet

• Internetistä lataamista ja tulostamista koskeva periaatelausuma

• Rakkaudesta tehdyissä teoksissa esiintyviä lainauksia koskevat menettelytapaohjeet

• Koulutustarkoituksessa käytettäviä kirjallisia lainauksia koskeva periaatelausuma

• Kaupallisissa teoksissa esiintyviä lainauksia koskevat menettelytapaohjeet

5. Viron-, unkarin- ja ruotsinkielisen käännöksen rahoittaminen

Johtokunta tarkasteli englanninkielisen kirjan ja käännösten varastotilannetta sen selvittämiseksi, mitkä kirjat pitää painaa ja mistä ottaa uusintapainos. Urantia-säätiö ottaa uudet painokset saksannoksesta, liettuannoksesta ja venäjännöksestä ja painattaa vironkielisen kirjan ennen vuoden loppua. Johtokunta arvioi lisäksi, että ruotsinnos painetaan vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana ja unkarinnos vuonna 2010. Kaikkien näiden käännösten painattamiseen tarvitaan varoja.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään