Urantia-Liikkeen Tulevaisuus

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, Urantia-säätiön johtokunnan jäsen, Illinois, USA

Sali oli täynnä väkeä. Yleisö oli aktiivisesti mukana ja erittäin kiinnostunutta Urantia-liikkeen tulevaisuudesta.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Robert Burns (Urantia Book Fellowshipin presidentti), Gaétan Charland (Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen presidentti), Marvin Gawryn (paneelin puheenjohtaja), Seppo Kanerva (Urantia-säätiön johtokunnan jäsen ja presidentti), Mo Siegel (Urantia-säätiön johtokunnan jäsen ja sihteeri), Paula Thompson (Urantia Book Fellowshipin toimeenpaneva johtaja) ja James Woodward (IUA:n entinen toimeenpaneva johtaja).

Kokous oli yksi iltapäiväistunnoista Fellowshipin järjestämässä vuoden 2008 kansainvälisessä konferenssissa Los Angelesissa.

Kokous tarkasteli keinoja lisätä Urantia-säätiön, Urantia Book Fellowshipin ja IUA:n yhteistoimintaa Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämisessä.

Kukin panelisti esitti omat näkemyksensä Urantia-ilmoituksen tulevaisuudesta. Esitysten jälkeen yleisöllä oli tilaisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Kysymyksissä heijastui huoli voimainponnistusten päällekkäisyydestä: ”Mihin tarvitsemme useita julkaisijoita ja enemmän kuin yhden lukijajärjestön?”

Paula Thompson kuvaili tunteikkaasti Fellowshipin ja säätiön välistä juopaa verratessaan tilannetta avioeron kärsineeseen perheeseen.

Seppo Kanerva sanoi, että Urantia-säätiön keskittyy kirjan julkaisemiseen, kääntämiseen ja levittämiseen, ja sen periaatteena on olla puuttumatta lukijajärjestöjen sisäisiin asioihin.

Gaétan Charland korosti UAI:n alkuperän ja tarkoituksen ymmärtämisen tärkeyttä.

Se, että Fellowshipin, säätiön ja UAI:n johtajilla oli tilaisuus avoimessa foorumissa puhua toisilleen Urantia-ilmoitusta koskevista toiveistaan ja haaveistaan, oli jatkoa vuosia sitten alkaneelle tervehtymiskehitykselle. Oli selvää, että työryhmään osallistuneet henkilöt antavat kirjalle ja sen opetuksille suuren arvon. He haluavat rakkauden ja palvelumielen hallitsevan ponnistuksiamme.

Kristus Mikael esitti Urantialle neljännen kerran käsityksen Jumalasta Universaalisena Isänä, ja tämä opetus on yleisesti ottaen ollut vallalla siitä lähtien. Hänen opetustensa ydinsanoma oli rakkaus ja palvelu, se rakastava palvonta, jota luotu poika osoittaa omasta vapaasta tahdostaan, kun hän tunnustaa Jumalan, hänen Isänsä, rakastavan huolenpidon ja kun hän vastaa siihen. Kysymyksessä on se omasta tahdosta suoritettu palvelu, jota tällaiset luodut pojat suorittavat veljilleen tajutessaan riemumielellä, että he tässä palvelussa samalla palvelevat Jumala Isää. [1008:1]

Robert Burns, Seppo Kanerva, Paula Thompson, Mo Siegel, James Woodward, Marvin Gawryn, and Gaétan Charland
Robert Burns, Seppo Kanerva, Paula Thompson, Mo Siegel, James Woodward, Marvin Gawryn, and Gaétan Charland.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään