Hyppää pääsisältöön

Uutisarvoisia Päätöksiä Vuoden 2008 Tammikuun Johtokuntakokouksesta

Päivämäärä
Tekijä
Mo Siegel
Mo Siegel
Lue koko uutiskirje

Uutisarvoisia Päätöksiä Vuoden 2008 Tammikuun Johtokuntakokouksesta

Mo Siegel, Urantia-säätiön sihteeri Urantia-säätiön laajennettu johtokunta kokoontui Chicagoon vuoden 2008 tammikuun neljännesvuosikokoukseen. Käsittelyssä ja päätöksentekovaiheessa oli seuraavia asiakokonaisuuksia: Johtokunnan työn arviointia Laajennettu johtokunta otti kaksi vuotta sitten käyttöön itsearviointimenetelmän, jonka tarkoituksena on kohentaa johtokunnan ja henkilöstön päivittäistä toimintaa. Vuoden 2007 lopulla toteutettu arviointi tuotti johtokunnan käyttöön koko joukon hyödyllisiä ehdotuksia, joiden toimeenpano tulee harkintaan vuonna 2008. Le Livre d’Urantian levitys Ranskassa Le Livre d’Urantian levitys on viime vuosina kohdannut Ranskassa yhä pahempia vaikeuksia. Ranskan tilanne on tyyppiesimerkki vaikeuksista, joihin säätiö törmää kirjan jakelussa lähes kaikkialla Euroopassa. Koska Urantia-säätiö on vain yhden nimikkeen julkaisija, tämä seikka estää useampia nimikkeitä julkaiseville kustantajille suotujen vaihtoehtojen myöntämisen. Tehtävämme kuitenkin velvoittaa meidät ratkaisemaan tällaiset alueelliset logistiikkahaasteet ja toimittamaan ilmoitus kelvollisen kirjakauppajakelun kautta lukijoille Ranskassa. Nelijäseninen ad hoc -komitea, johon kuuluvat johtokunnan jäsen Georges Michelson-Dupont puheenjohtajana sekä jäseninä johtokunnan liitännäisjäsen Claire Mylanus, toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine ja myyntijohtaja Tamara Wood, sai valtuudet etsiä Ranskasta paremman jakeluverkoston. Irtiottolausuma säätiön verkkosivuille Johtokunnan kunniajäsenen Neal Waldropin aloitteesta johtokunta hyväksyi pari vuotta sitten periaatejulistuksen Urantia-kirjan lukijajärjestöjen sisäisiin asioihin puuttumattomuudesta. Tämän tärkeän periaatejulistuksen perusteella johtokunta päätti julkistaa säätiön verkkosivuilla irtiottolausuman. Tässä lausumassa todetaan, ettei Urantia-säätiö ole vastuussa yksittäisten lukijoiden, kirjaan liittyvien uskonnollisten ryhmien tai yhdessäolojärjestöjen toimista. Irtiottotekstissä sanotaan: Urantia-säätiö perustettiin vuonna 1950 Urantia-kirjan koskemattoman tekstin suojelijaksi ja takaamaan lukijoiden ja veljesjärjestöjen avulla kirjan opetusten leviäminen kaikkien kansojen keskuuteen. Tämä verkkosivusto on järjestetty palveluksi Urantia-kirjan lukijoille, mutta siihen ei millään tavoin liity vastuu yksittäisten lukijoiden, uskonnollisten ryhmien tai sosiaalisten organisaatioiden toimista. Webistä löytyvät Urantia-kirjan luonnehdinnat Johtokunta pyysi tohtori Chris Halvorsonia yhteistyöhön yhteiskuntasuhteiden komitean kanssa merkittävillä internet-sivustoilla esiintyvien Urantia-kirjaa koskevien luonnehdintojen ja lausuntojen seuraamisessa, parantamisessa ja oikaisemisessa. Päätös edistää Urantia-säätiön aina ajankohtaista sitoutumista ihmisten Urantia-kirjan opetuksia koskevan ymmärryksen kohentamiseen. Sanojen ”Urantia” ja ”Urantian” sekä kolmesta samankeskisestä ympyrästä koostuvan symbolin käyttöä koskevien ohjeiden muuttaminen Lokakuun kokouksessaan johtokunta mahdollisti kolmesta samankeskisestä ympyrästä koostuvan symbolin kaupallisen käytön sallimalla ilman lupahakemusta symbolin rajallisen käytön koruissa. Päätös merkitsee, että Urantia-säätiö tämän ohjeen perusteella sallii yksityishenkilöiden tai organisaatioiden tietyin edellytyksin käyttävän ilman lupahakemusta samankeskisten ympyröiden muodostamaa symbolia ilman, että käyttö tulkitaan Urantia-säätiön tavaramerkkien, palvelumerkkien tai jäsenmerkkien rikkomukseksi. Tammikuussa 2008 johtokunta muutti näitä lokakuussa hyväksymiään ohjeita niin, että lupahakemusta ei edellytetä, jos symbolia käytetään kaupallisesti vaatteissa tai koruissa, joiden tuotantomäärä on vähäinen eli korkeintaan 100 kappaletta vuodessa. Komiteoiden uudelleenjärjestely Viimeisten viiden vuoden aikana johtokunnan komiteoista on tullut yhä tärkeämpiä elimiä Urantia-säätiön alati laajenevan työtaakan kantamisessa. Vaikkeivät komiteat ilman johtokunnan hyväksyntää saakaan toimia säätiötä sitovasti, niitä kehotetaan suosittelemaan suunnitelmia ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen toteuttamaan ne. Nyt kun johtokunnassa on kaksi uutta täysjäsentä ja kolme uutta liitännäisjäsentä, johtokunta järjesteli uudelleen komiteoiden kokoonpanon seuraavasti. Tilintarkastuskomitea: puheenjohtajana Gard Jameson, jäseninä Jan Bernard, Richard Keeler ja Judy Van Cleave. Investointikomitea: puheenjohtajana Gard Jameson, jäseninä Jan Bernard, Richard Keeler ja Mo Siegel. Hallintotapakomitea: puheenjohtajana Seppo Kanerva, jäseninä Jan Bernard ja Mo Siegel. Yhteiskuntasuhteiden komitea: puheenjohtajana Mo Siegel, jäseninä Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Olga López ja Judy Van Cleave. Koulutuskomitea: puheenjohtajana Gard Jameson, jäseninä Marta Elders, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Claire Mylanus ja Jane Ploetz. Kirjakomitea: puheenjohtajana Mo Siegel, jäseninä Jan Bernard, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Jay Peregrine ja Tamara Wood. Vakioidun kirjatekstin komitea: puheenjohtajana Seppo Kanerva, jäseninä Marvin Gawryn, Merritt Horn, Nancy Johnson, Marilynn Kulieke ja Jay Peregrine. Varainhankintakomitea: puheenjohtajana Jay Peregrine, jäseninä Gard Jameson, Richard Keeler, Marjorie Reed, Betty Zehr ja Ralph Zehr. Käännöskomitea: puheenjohtajana Seppo Kanerva, jäseninä Gábor Cseh, David Kantor, Michael MacIsaac, Georges Michelson-Dupont ja Neal Waldrop. Palkkakomitea: puheenjohtajana Mo Siegel, jäseninä Gard Jameson ja Richard Keeler. Jos jonkin komitean työ kiinnostaa sinua, ota Urantia-säätiön kautta ystävällisesti yhteyttä sen puheenjohtajaan. Potentiaalista yhteistyötä lukijoiden yhteensaattamisessa Johtokunta päätti periaatteessa yhteistoiminnan lisäämisestä lukijajärjestöjen kanssa tarkoituksena yhteisen pohjan löytäminen ohjattaessa lukijoita opintoryhmiin ja muiden lukijoiden pakeille. Toimeenpaneva johtaja tutkii, mitä mahdollisuuksia tällaiseen yhteistoimintaan on olemassa, ja raportoi huomioistaan johtokunnalle. Englanninkielisen kirjan ja saksannoksen luettavuuden ja kirjakoon lisääminen Sitä mukaa kun Urantia-säätiö on julkaissut yhä uusia käännöksiä ja kirjamyynti on maailmanmitassa laajentunut, säätiö on havainnut entistäkin toivottavammaksi tarjota tietyn alueen lukijoille kirjan, jolla on sellainen koko, ulkoasu ja taitto, että se on näille lukijoille mieluinen. Johtokunta keskusteli englanninkielisen The Urantia Bookin kirjasinkoon ja kirjan mittasuhteiden suurentamisesta. Kirjakomitea esittää asiasta kohdakkoin suosituksensa. Vastauksena saksalaislukijoiden pyyntöihin johtokunta päätti suurentaa Das Urantia-Buchin kirjasinkokoa ja kirjan mittasuhteita. Muutokset toteutetaan jo tänä keväänä Das Urantia-Buchin toisessa painoksessa. Uudet mittasuhteet ovat 16 × 24 cm, ja kirjasinkokoa lisätään paremman luettavuuden varmistamiseksi. Kiinankielisen käännöksen tuominen nähtäville säätiön verkkosivuilla Johtokunta päätti käännöskomitean suosituksen mukaisesti olla tuomatta kiinankielistä käännöstä vielä tässä vaiheessa nähtäville säätiön verkkosivuilla. Komitean mielestä kiinankielisen käännöstiimin tulee saada ensin viimeistellä käännöksen toinen ja jopa kolmas korjattu ja tarkistettu versio, ennen kuin käännös tuodaan tarkasteltavaksi säätiön verkkosivuilla. Johtokunnan päätös syntyi olemassa olevan käännöstekstin sisäisestä johdonmukaisuudesta käydyn keskustelun jälkeen.