Uutisarvoisia Asioita Vuoden 2007 Elokuun Johtokuntakokouksesta

Tulostettava versioTulostettava versio

Mo Siegel
Urantia-Säätiön Sihteeri

Urantia-säätiön laajennettu johtokunta piti vuoden 2007 lokakuun neljännesvuosikokoukseensa Chicagossa. Kokouksen käsittelyssä oli muun muassa seuraavia asioita.

Eurooppa

Tarkasteltuaan eurooppalaistiimin esittämiä ratkaisua vaativia asioita johtokunta valtuutti laajennetun johtokunnan eurooppalaiset jäsenet tutkimaan, mitä organisatorisia vaihtoehtoja on olemassa toimintamme järjestämisessä Euroopan alueella. Urantia-säätiön johtokunta toivoo voivansa luoda sellaiset mahdollisuudet, että eurooppalaiset voivat julkaista ja levittää Eurooppaa varten luodut käännökset. Johtokunta vahvisti olevansa periaatteessa kiinnostunut sellaisen eurooppalaisen organisaation muodostamisesta, joka yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa hoitaa itsenäisesti kirjaan liittyvät toiminnat. Johtokunnan eurooppalaisjäseniä pyydettiin esittämään laajennetulle johtokunnalle suositus, heti kun heidän on mahdollista luoda suuntaviivat järjestelmälle, joka on oikeudellisesti ja logistisesti kykenevä tarjoamaan parhaan vaihtoehdon palvelemaan Euroopan kirjamarkkinoita.

Käännösasiain komitea

Johtokunta nimitti kuusi jäsentä käännösasiain komiteaan. Komitean puheenjohtajana toimii Seppo Kanerva, ja sen muut jäsenet ovat Gábor Cseh (Unkari), Michael MacIsaac (Ruotsi), Georges Michelson-Dupont (Ranska), David Kantor (USA) ja Neal Waldrop (USA). Komitean päätehtävänä on esittää johtokunnalle suosituksia meneillään olevien ja tulevien käännösten kustannuksista ja aikatauluista.

The Urantia Bookille uudet suojapaperit Yhdysvaltain markkinoille

Johtokunta sopi huhtikuussa 2007 kolmen kirjankansia suunnittelevan maailmanluokan yrityksen kanssa Urantia-säätiön julkaiseman Yhdysvaltain ja Internetin markkinoille tarkoitetun englanninkielisen kirjan kansien uusimisesta. Kaikki kolme suunnittelutiimiä työskentelivät hankkeen parissa voimaperäisesti, ja tarkempaan tutkiskeluun ja hienosäätöön valittiin sopivimmat ja kauniimmat työt.

Lokakuun kokous sai tarkasteltavakseen testitulokset Urantia-säätiön tilaamasta riippumattomasta mielipidemittauksesta, johon osallistui hengellistä kirjallisuutta ostavaa yleisöä. Tutkimuksessa haastateltiin 700 hengellisiä kirjoja ostavaa henkilöä ja saatiin tietää, mitä mieltä nämä henkilöt olivat viidestä Urantia-kirjan kansiluonnoksesta, joiden mukana olivat myös Urantia-säätiön ja Uversa Pressin julkaisemien kirjojen kansidesignit. Huolellisesti saamaansa aineistoa ja kansiluonnoksia tarkasteltuaan johtokunta hyväksyi kaksi uutta Urantia Bookin kansidesignia Yhdysvaltain markkinoita varten. Toinen kansipaperi on kovakantista ja toinen pehmeäkantista kirjaa varten. Uudet kansipaperit otetaan käyttöön jo englanninkielisen kirjan seuraavan painoksen yhteydessä. Johtokunta päätti myös, että uusia suojapapereita voidaan käyttää myös käännöksissä, mikäli sellainen on kyseisten markkinain kannalta soveliasta. Uusiin suojapapereihin voi tutustua jo ensi vuoden alkupuoliskolla.

Lukija-arvioinnit kirjan kansipaperissa

Laajennetun johtokunnan kokouksessa käytiin pitkä ja vilkas keskustelu mahdollisista lukija-arvioinneista Urantia-kirjan takakannessa. Lukija-arvioinnit ovat myynnin edistämisessä hyväksi havaittu ja testattu keino. Lopulta johtokunta päätti olla tällä kertaa turvautumatta lukija-arviointeihin. Päätöksenteko oli varsin vaikeaa sillä, yli 80 lukijaa oli vastannut pyyntöömme lähettää meille todistuksensa siitä, miten kirja oli muuttanut heidän elämäänsä. Vaikka koko johtokunta oli liikuttunut Urantia-kirjan aikaansaamista syvällisistä uskon ja inspiraation ilmauksista, ei ollut helppoa suhtautua myönteisesti sellaiseen, että kirjan kannessa olisivat esillä kyseisten henkilöiden nimet. Kaksi julkaisutoiminnan periaatetta kiskoi meitä eri suuntiin. Raamatussa ja muissa suurissa uskonnollisissa kirjoissa ei koskaan esitetä lukijaarviointeja, mutta lähes kaikissa muissa kirjoissa, olivatpa ne uskonnollisia, hengellisiä, kasvatuksellisia, fiktio- tai asiatekstejä, niiden takakannessa esitetään lukija-arviointeja.

Erityiset kiitokset kaikille teille, jotka lähetitte omakohtaiset todistuksenne. Vaikka lukija-arviointien käyttämättä jättäminen tuntuikin oikealta ratkaisulta, on piinallista kirjoittaa teille ja selostaa mielenvaihdostamme. Pidämme suuressa arvossa antamaanne lupaa käyttää todistuksianne verkkosivuillamme. Arvostamme suuresti rakkauttanne ja tekojanne ilmoituksen hyväksi.

Julkaisupäätöksiä

A. Vielä viimeistelyvaiheessa olevan O Livro de Urântian (portugalinnos) painattaminen. Koska portugalinnos on jo valmiina julkaistavaksi, johtokunta hyväksyi toimistohenkilökunnan suunnitelmat painattaa kirja Kanadassa. Portugalinkielinen kirja on saatavilla piakkoin.

B. Unkarinkielisen kirjan julkaiseminen. Johtokunta päätti, että heti kun unkarinnosta valmisteleva tiimi katsoo saaneensa työnsä valmiiksi, Könyv Urantia julkaistaan CD:nä ja sittemmin säätiön verkkosivuilla.

Samankeskiset ympyrät -tunnus koruissa

Erään lukija-kultasepän esitettyä pyynnön saada käyttää ympyränkehät-tavaramerkkiä valmistamissaan koruissa johtokunta teki pienen tarkistuksen vuodelta 2001 olevaan normistoon ”Sanojen ’Urantia’ ja ’Urantian’ sekä samankeskiset ympyränkehät -symbolin uskonnollinen ja henkilökohtainen käyttö”. Muutos myöntää kaikille kultasepille symbolin kaupalliset oikeudet korukäytössä sillä ehdolla, että käyttö on vähäistä ja marginaalista (korkeintaan 100 kappaletta vuodessa) ja että korut myydään Urantia-kirjan lukijoille.

Lupa pitää säätiön käännökset esillä Fellowshipin verkkosivuilla

Johtokunta päätti myöntää Fellowshipille luvan jäljentää säätiön kaikkien käännösten koko teksti Fellowshipin verkkosivuille asianmukaisin tekijänoikeuslausekkein. Nykyisellään Fellowshipin sivustolta on linkki Urantia-säätiön käännöksiin.

Säätiön Venäjän-toimisto

Johtokunta päätti sulkea säätiön toimiston Pietarissa ja lopettaa kaikki toimet toimiston uudelleenaktivoimiseksi. Venäjän kirjamyynnistä vastaavat edelleen Chicagon-keskustoimisto sekä Venäjällä toimivat yhteistyökumppanimme.

Johtokunnan liitännäisjäsenet

Johtokunta uudisti johtokunnan nykyisten liitännäisjäsenten yksivuotiset nimitykset vuodelle 2008. Liitännäisjäsenet ovat Irmeli Ivalo-Sjölie, Marilynn Kulieke, Claire Mylanus ja Judy van Cleave. Liitännäisjäsenten panos johtokunnan työssä on merkittävä. Liitännäisjäsenet osallistuvat täysin mitoin kokouksiimme, ja heidän viisautensa ja näkemyksensä ovat olleet johtokunnalle huomattavan siunauksellisia.

Urantia-säätiön nettiuutiset

Johtokunta totesi, että meidän on tarpeen selventää paria seikkaa: Lukiessasi jonkin artikkelin tässä nettiuutislehdessä artikkelissa puhuu sen kirjoittaja, ei säätiö. Uutiskirjeen ensisijainen tarkoitus on tarjota informaatiota säätiön tehtävästä tuoda Urantia-kirja maailman tietoisuuteen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään