Uutisarvoisia Asioita Vuoden 2007 Elokuun Johtokuntakokouksesta

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel
Urantia-Säätiön Sihteeri

Urantia-säätiön laajennettu johtokunta piti vuoden 2007 kolmannen neljännesvuosikokoukseensa Chicagossa. Kokouksen käsittelyssä oli muun muassa seuraavia asioita.

Yhteisökäyttölisenssi

Aikaisemmin tänä vuonna Urantia-säätiö toi julkisuuteen uuden yhteisöille tarkoitetun tavaramerkkilisenssisopimuksen, joka laajentaa organisaatioiden oikeudellisia mahdollisuuksia käyttää Urantia-nimeä ja samankeskisten ympyröiden muodostamaa tavaramerkkiä. Tämän uuden yhteisökäyttöjärjestelmän luomisella oli tarkoitus sopimusteitse ratkaista kaksi erillistä ja jossakin mielessä sovittamattomalta näyttävää ongelmaa. Sopimuksen tuli ensinnäkin suojata Urantia-säätiön tavaramerkit niin, ettei mikään muu organisaatio voisi ottaa ympyröitä ja nimeä tavaramerkikseen ja estää muita niitä käyttämästä. Sopimuksen tuli toisekseen tarjota niin houkuttelevat mukaantuloehdot, että ne rohkaisisivat kaikkia Urantia-kirjalle omistautuneita järjestöjä nimen ja tavaramerkin käyttämiseen. Kun asiasta oli ensin paljon keskusteltu ja tehty runsaasti työtä, saatiin aikaan lisenssijärjestelmä, joka tuntuu oikeudenmukaiselta, viisaalta ja ystävälliseltä. Kuukausia jatkuneen laajan keskustelun ja lukijaryhmiltä saadun palautteen jälkeen johtokunta päätti muuttaa ”yhteisökäyttölisenssin” nimen ”yhteisökäyttösopimukseksi”. Jos olet mukana järjestössä, joka on omistautunut yksinomaan Urantia-kirjalle ja sen opetuksille, mukaantulo tähän meidän puoleltamme puuttumattomuutta merkitsevään sopimukseen saattaisi hyödyttää ryhmääsi. Mikäli kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä toimistoomme.

Muutos verkkosivustoja koskevissa ohjeissa

Johtokunta päätti muuttaa verkkosivustoja koskevia menettelytapaohjeita siltä osin kuin ne koskevat samankeskisistä ympyröistä koostuvan symbolin käyttöä. ”Urantia”-sanan ja symbolin henkilökohtaista käyttöä koskevat menettelytavat luovat monia oikeudellisesti päteviä ”turvasatamia”, joiden turvin verkkosivuilla voidaan pitää nähtävillä symbolia. Yksi menettelytapaohjeiden ehto edellytti, että symbolin nähtävillä pitävillä verkkosivuilla tulee etusivulla todeta: ”Tällä verkkosivustolla ei ole yhteyttä Urantia-säätiöön”. Päätettiin, että kyseistä määräystä ei enää tarvita, joten se poistettiin menettelytapaohjeista.

Standarditekstikomitea

Komitea, jonka tarkoituksena on sopia ohjeellisesta standarditekstistä (aiemmin ”loukkaamattomasta tekstistä”) kokoontui heinäkuussa Chicagossa keskustelemaan siitä, millä keinoin arvioidaan Urantia-säätiön ja Uversa Pressin julkaisemiin englanninkielisiin Urantia-kirjan teksteihin aiemmin tehdyt muutokset ja korjaukset. Komitean tavoitteena on tutkia kirjaan sen vuonna 1955 julkaistun ensimmäisen painoksen jälkeen tehtyjen korjausten asianmukaisuus, päästä niistä yhteisymmärrykseen ja tehdä niistä asianmukainen merkintä kirjaan. Komiteaa pyydettiin löytämään yhteisymmärrys lopullisesta tekstistä, josta tulisi The Urantia Bookin muuttumaton ”loukkaamaton” teksti. Saamaansa tehtävään perehdyttyään komitea päätyi toteamaan, että sen tehtävänä oli suositella muuttumaton ”ohjeellinen standarditeksti”. Johtokunta yhtyi komitean pyyntöön, ja nimesi komitean uudelleen niin, että se on nyt standarditekstikomitea. Komiteaan kuuluvat puheenjohtajana Seppo Kanerva ja jäseninä säätiön puolelta Marilynn Kulieke ja Jay Peregrine sekä Uversa Pressin nimeäminä Marvin Gawryn, Merritt Horn ja Nancy Johnson. Komitea arvelee saavansa työnsä päätökseen ensi vuonna.

Rahankeräyskomitea

Johtokunta päätti perustaa rahankeräyskomitean. Komitean ensimmäisiksi jäseniksi nimitettiin Gard Jameson, Richard Keeler, Marjorie Reed, Betty Zehr, Ralph Zehr ja Jay Peregrine, joka toimii komitean puheenjohtajana. Rahankeräyskomitean perustamisen myötä lakkautettiin Matteus-projektikomitea. Johtokunta antoi täyden tunnustuksen ja lausui lämpimät kiitokset Matteus-projektikomitean kaikille entisille ja nykyisille jäsenille heidän tekemästään ilmiömäisestä työstä. Rahoitustarve on Urantia-säätiölle jatkuvasti erittäin haastava prioriteetti.

Kirjakomitea

Kuten aina kokous käytti merkittävän paljon aikaa kirjamyynnin tarkasteluun. Jos etsii historiallisesta perspektiivistä vastausta kysymykseen, mikä on tehokkain tapa levittää Urantia-kirjaa maailmanlaajuisesti, niin vastaus on myynti vähittäiskaupan kanavien eli kirjakauppojen ja nettikauppojen kautta. Kaikista ensimmäisen painoksen jälkeen jakeluun menneistä kirjoista yli 95 % on ostamalla hankittuja, ei lahjaksi annettuja. Sitä mukaa kun kirjakauppaelinkeino ”aikuistuu”, vähittäiskaupat tavoittelevat yhä laajemmin pienten, Urantia-säätiön kaltaisten kustantajien luomaa liiketoimintaa.

Venäjän ja Itä-Euroopan poliittiset, taloudelliset ja logistiset jakeluongelmat

Eurooppa on yhä keskustoimiston kirjatiimin haaste. Urantiakirjan kysyntä on edelleen vahvaa, mutta liiketoiminnan kustannukset pitävät kirjan vähittäishinnan ylikalliina. Urantiasäätiön vastuksena on lisäksi monet kerrat se, ettei se saa maksua kyseisten maiden kirjatukuille toimitetuista kirjoista. Johtokunta pyysi Gard Jamesonia toimimaan koordinoijana yrityksessä saada selville, millaisia mahdollisuuksia olisi painattaa Urantia-kirjan käännöksiä Venäjällä ja Itä-Euroopassa.

Kirjan kääntäminen on ensimmäinen elintärkeä toimenpide, mutta kirjan menestyksellinen painattaminen ja sitten sen saaminen ihmisten käsiin, on valtava ja pysyvä työsarka. Mutta jokaisen päivän myötä yhä useampi Urantia-kirja löytää tiensä maailman saataville. Pieniä ilmoituksen sytyttämiä valoja nousee esiin, kun kirjat pääsevät maailman jakeluverkkoon.

Englanninkielinen hakemisto

Marilynn Kulieke ja Jay Peregrine esittivät huomioitaan sen ”tekeillä olevan” hakemiston laadukkuudesta, jonka Anna Raw-son ja Edith Cook ovat laatineet. He kertoivat, että Annan ja Edithin aikoinaan valmiiksi saama työ tarjoaisi vakaan perustan uuden korkealaatuisen englanninkielisen hakemiston luomiselle. Johtokunta päätti viedä hakemistoprojektin päätökseen; päätöksen toteuttaminen alkaa välittömästi.

Ad hoc -käännöskomitea

Johtokunta päätti muodostaa kuusijäsenisen käännösasioihin keskittyvän erityiskomitean, jota johtaa Seppo Kanerva. Komitean jäsenistöön kuuluu kaksi jäsentä Urantia-säätiön laajennetusta johtokunnasta ja neljä ulkopuolista henkilöä, jotka puheenjohtaja asettaa ehdolle ja johtokunta nimittää. Komitean tehtävänä on esittää suosituksia Urantia-kirjan kääntämiseen liittyvistä asioista.

Kutsu astua johtoon

Kokouksen kuluessa johtokunta keskusteli kasvavasta johtohenkilöiden ja opettajien tarpeesta. Nyt kun suuriin ikäluokkiin kuuluvat ikääntyvät, johtajan manttelin täytyy siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Käytimme aikaa siihen, että yksilöimme henkilöitä, joista voisi tulla tulevaisuuden johtajia. Kutsumme kaikesta sydämestämme tämän uutiskirjeen lukijoita esittämään meille sellaisten ihmisten nimiä, joita itse pidätte tulevaisuuden johtajina ja opettajina.

Kolmas neljännesvuosikokous päättyi täynnä toivoa, rakkautta ja antaumuksellista innostusta tulevaisuutta kohtaan maailmassa, jossa Kaikkein Korkeimmat hallitsevat.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään