Säätiö Painattaa Portugalinkielisen Käännöksen

Tulostettava versioTulostettava versio
Irmeli Ivalo-Sjölie

Irmeli Ivalo-Sjölie
Johtokunnan Liitännäisjäsen

Miksi on tärkeää painattaa olemassa oleva portugalinkielinen käännös? Vastaus on yksinkertainen. Vuonna 2003, seitsenvuotisen ahkeran työrupeaman päätteeksi, portugalinnos tuotiin virallisesti saataville sekä CD-levykkeenä että internetissä. Painatussuunnitelmat olivat valmiina, mutta seurauksena siitä, että jotkut brasilialaislukijat olivat varauksellisia käännöksen laadukkuuden suhteen, painatusta myöhennettiin ja aloitettiin toimet käännöksen viimeistelemiseksi.

Se, että portugalinnos on saatavilla vain elektronisessa muodossa, on Brasiliassa kuitenkin ongelmallista. Brasilia ei ole niin kuin oma maani, Suomi, jossa käytännöllisesti katsoen jokaisella on tietokone, ja laajakaistayhteys internetiin on saatavilla joka nurkalla. Brasiliassa vain pienellä joukolla on tietokoneet, ja elleivät he asu suurkaupungissa tai sellaisen liepeillä, heillä ei ole pääsyä internetiin. Esimerkiksi tyttärelläni, joka asuu maatilalla Brasiliassa, on kyllä tietokone mutta ei internetyhteyttä.

Tällainen tilanne jakaa lukijakunnan kahtia: niihin, jotka voivat imuroida käännetyt luvut portugalin kielellä, ja niihin, jotka eivät voi.

Voit kuvitella, miten hankalaa on opintoryhmän kokouksessa. Isännän on tulostettava käsiteltävänä oleva luku kaikille osanottajille. Jos käy niin, että he haluavat tarkistaa jotakin, josta kerrotaan edellisessä tai myöhemmissä luvuissa, sellainen ei ole mahdollista, koska kyseiset luvut eivät ole siinä tilanteessa saatavissa. Muuankin lukija tulosti kotitulostimellaan koko kirjan. Tulostemapit täyttävät nyt metrin verran hyllytilaa hänen kirjakaapissaan.

Meidän on siis tuotava portugalinnos kirjan muodossa nopeasti saataville, jotta brasilialaislukijat, joita on suuri joukko, eivät kokonaan luovuttaisi. He ovat varsin innostuneita ja kiinnostuneita ilmoituksesta, ja heitä on satoja. En ole ainoa, joka pitää portugalinnosta yhtenä kauniimmista eteeni osuneista käännöksistä ja odotan aikaa, jolloin voin lukea sitä kirjan muodossa. Tyydyttääkseen portugalinkieliseen käännökseen kohdistuvaa melkoista kysyntää säätiö päätti huhtikuun kokouksessaan tuoda tämän teoksen saataville sellaisena kuin se nyt on. Sen laadukkuuteen kohdistuvien epäilysten vuoksi kirjan ensisivuille liitetään huomautus, jossa todetaan, ettei teos ole lopullinen ja että tekstin viimeistely on kesken. Informaatiota portugalinnoksesta on saatavilla säätiön Chicagon-keskustoimistosta.

Maria Hilda Bernardino, Suzana Huttner, Marianne Prado, Pentti Pitkänen, Luiz Carlos Dolabella Chagas, Werner Sutter, Irmeli Ivalo-Sjølie
Left to right: Maria Hilda Bernardino, Suzana Huttner, Marianne Prado, Pentti Pitkänen,
Luiz Carlos Dolabella Chagas (translator), Werner Sutter, Irmeli Ivalo-Sjølie

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään