Niin kuin minä olen teitä rakastanut

Tulostettava versioTulostettava versio
Seppo Kanerva

Seppo Kanerva
Urantia-Säätiön Presidentti

Jumala on rakkaus.
– – rakkaus on se, mikä on maailmankaikkeudessa suurinta – –
Rakkaus on halu tehdä hyvää toisille.

Jeesus sanoi: ”Jos te rakastatsuurinta maailmassa te lähimmäisiänne niin kuin minä olen teitä rakastanut, niin silloin kaikki ihmiset tietävät, että te olette minun opetuslapsiani.” ”Ja siksi annankin teille tämän uuden käskyn: Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja tämän myötä kaikki ihmiset tietävät teidän olevan minun opetuslapsiani, jos näin toisianne rakastatte.”

– – hän [iäkäs apostoli Johannes] ei vuosikausiin sanonut muuta kuin ”Lapsukaiseni, rakastakaa toisianne.”

Jeesuksen apostoleilleen antama suuri käsky heidän rakastaa toisinaan niin kuin hän oli heitä rakastanut, mihin lisäksi kannustaa se, että toisiaan rakastamalla apostolit samalla julistavat ”kaikille ihmisille”, että he ovat Jeesuksen opetuslapsia, on yhtä lailla käsky Urantia-yhteisöllemme. Jos rakastamme toisiamme, maailma tietää meidän olevan Jeesuksen opetuslapsia. Jos ilmoitukseen uskovat rakastavat toisiaan, niin jonakin päivänä maailma huomaa rakkautemme, ottaa meidät huomioon ja tuntee kukaties vetoa ilmoitusta kohtaan, koska se näyttää saavan aikaan ihmeitä kannattajissaan. Riitaisa yhteisömme etenee nyt – hitaasti mutta varmasti – kohti menneiden lopullista hautaamista ja etsii keinoja olla rakkaudellisella tavalla yhdessä ja toimia sopusointuisesti. Alamme hitaasti mutta varmasti haluta tehdä hyvää toisille yhteisöön kuuluville. Jos haluamme toimia ja työskennellä yhdessä yhteisöön kuuluvien mitä moninaisimpien persoonallisuuksien kanssa, rakkaus on silloin menestyksen salaisuus. Rakkaus on persoonallisuuksien välisen siunauksellisen kanssakäymisen salaisuus. Rakkaus on verrattomin keskinäissuhde. Olemme vähä vähältä pääsemässä tähän ”verrattomimpaan” keskinäissuhteeseen, sillä alamme yhä paremmin ymmärtää yhteisötoveriemme motiiveja ja tuntemuksia, ja se on aidon, epäitsekkään rakkauden edellytys ja alku. Rakkaus on tarttuvaa, toisesta toiseen leviävää, rakkaus on tarttuvampaa kuin viha. Jos yhteisömme on rakastava yhteisö, silloin ”kaikki ihmiset” tuntevat vetoa luoksemme. Toisaalta jos ”kaikki ihmiset” näkevät jatkuvasti vain riitaisan yhteisön, he kääntyvät inhoten pois meistä ja ilmoituksesta.

Piireissämme on aina ollut ”poliittisesti korrektia” julistaa rakkautta, tunnustaa sitä huulillaan. Oikea rakkaus kumpuaa kuitenkin sydämestä, ei huulilta. Ellei rakkaus ole aitoa ja väärentämätöntä, se on vain tunnetila, filosofinen vääristymä, psyykkinen harha, hengellinen harhakuva. Oikea rakkaus on Jumalalta, ja jumalallinen kiintymys tulee omaksemme vain, jos me puolestamme osoitamme tätä rakkautta kanssaihmisillemme.

Sellaiset näkökohdat kuin, millaisena ulkopuoliset näkevät meidät ja miten terve yhteisömme ylipäätään on, eivät silti ole ainoita huomioon otettavia seikkoja. Rakkaus on se voima ja yllyke, joka tekee yhteisöstä elävän. Rakkaus on – – ikuisesti luomisvoimaista. Rakkaus on dynaamista. Sitä ei voi koskaan kammitsoida; se on elävää, pidäkkeetöntä, sävähdyttävää, ja aina se on liikkeessä. Rakkaus on näin ollen se moottori, joka pitää yhteisömme toimivana, aina liikkeessä olevana, aina elävänä, ja aina sävähdyttävänä.

Rakastan teitä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään