Hyppää pääsisältöön

Uutisarvoisia Asioita Vuoden 2007 Huhtikuun Johtokuntakokouksesta

Päivämäärä
Tekijä
Mo Siegel
Mo Siegel
Lue koko uutiskirje

Uutisarvoisia Asioita Vuoden 2007 Huhtikuun Johtokuntakokouksesta

Urantia Foundation's Extended Board 2007
Urantia Foundation's Extended Board:
Back Row: Neal Waldrop, Seppo Kanerva, Richard Keeler, Gard Jameson, Jorgan Andrews, Jay Peregrine, Mo Siegel
Front Row: Judy Van Cleave, Patricia Mundelius, Georges Michelson-Dupont, Irmeli Ivalo-Sjolie, Claire Mylanus, Marilynn Kulieke, Tamara Wood, Sue Tennant

Mo Siegel Urantia-säätiön sihteeri

Urantia-säätiön laajennettu johtokunta kokoontui vuoden 2007 huhtikuun neljännesvuosikokoukseensa Coloradon Boulderissa Yhdysvalloissa. Kokouksesta kehkeytyi varsin hedelmällinen kaksipäiväinen istunto, jossa ratkaistiin iso liuta asioita. Johtokunnalla oli myös tilaisuus osallistua Kalliovuorten Urantia-kirjan lukijayhteisön järjestämille paikallisten lukijoiden nyyttikesti-illallisille ja Urantiakirjan innoittamaan planetaarioesitykseen. Nyyttikesteihin osallistui noin 150 henkilöä. Kestien jälkeen Mo ja Jennifer Siegel järjestivät kotonaan vielä yhteisen viini- ja juustoillan säätiön johtokunnan ja Fellowshipin toimeenpanevan komitean jäsenille.

Erinomaisen ruoan, inspiroivan ohjelman ja vanhojen ystävyyssuhteiden uudelleenvirittämisen ja uusien ystävyyksien luomisen lisäksi viikonvaihde osoitti elävästi, että henkilösuhteet ovat ainoa oikea päämäärä.

Kohentaaksemme yhteydenpitoa maailmanlaajuisen lukijayhteisön kanssa olet nyt yksi niistä, jotka saavat ensimmäisen sähköpostiuutiskirjeen Urantia Foundation’s News Online. Olemme jo pitemmän aikaa saaneet kuulla monilta lukijoilta, että Urantia-säätiön olisi tarpeen kommunikoida enemmän. Koska säätiötä hoidetaan etupäässä vapaaehtoisvoimin, meidän on ollut vaikeata tiedottaa kaikista uutisista ja informoida toiminnasta niin, että tiedottaminen olisi ollut ajankohtaista. Ole ystävällinen ja kerro meille, palveleeko tämä informoinnin muoto tarkoitustaan ja olisiko sinulla parannusehdotuksia. Palautteesi on tervetullutta.

Tamara Wood
Tamara Wood.
Urantia Foundation's Sales Manager
Johtokunnan merkittävimpiäpäätöksiä

Ennen kuin kerromme viimeisistä päätöksistämme, haluamme sinun tietävän, että toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine ja myyntijohtaja Tamara Wood viettivät kanssamme ensimmäiset kokoustunnit raportoimalla kaikesta siitä hyvästä työstä, jota keskustoimistossamme tehdään. Jay puhui verkkosivuista, toimistorakennuksemme kolmannen kerroksen vuotavista vesiputkista, lukijapalveluista, uudesta kirjanpitojärjestelmästä, sivutoimistoista sekä muista toimintamahdollisuuksista, joita on lukemattomasti. Tamara kertoi ensimmäisen vuosineljänneksen kirjamyynnin kasvusta ulottuen Venäjältä Kanadaan, kirjavarastoinnin ongelmista, seuraavista painatustarpeista, kirja-alan virtauksista, vaikeuksista saada jotkin jälleenmyyjämme maksamaan laskunsa sekä uudesta Väli- ja Etelä-Amerikan jälleenmyyjästämme. Mikäli Urantiakirja on sinulle rakas, olisit innoissasi siitä, mitä kaikkea Chicagon-keskustoimistomme väki saa aikaan. Esitämme kiitoksemme maailmanlaajuisen lukijakunnan puolesta Jaylle, Tamaralle ja Chicagon-tiimimme kaikille muille jäsenille.

Urantia Europe

Käytyään asiasta vastikään muodostetun eurooppalaisen johtokunnan tekemää työtä arvostavan ja laajan keskustelun Urantia-säätiön johtokunta hyväksyi jatkosuunnitelmat uuden eurooppalaisen organisaation muodostamiseksi. Johtokunta pyysi eurooppalaistiimiä palaamaan asiaan elokuun kokouksessa ja esittämään yksityiskohtaisen suunnitelman organisaatiorakenteesta, rahoitustarpeista ja kirjojen levitysvaihtoehdoista sekä esityksen vastuusuhteista Chicagon ja Euroopan välillä.On aivan paikallaan luonnehtia tätä Euroopassa tapahtuvaa kehitystä Urantia-säätiön nykyhistorian merkittävimmäksi tapahtumakuluksi.

Jay Peregrine & Gaetan Charland signing the UF - UAI social trademark license
Jay Peregrine & Gaetan Charland signing
the UF - UAI social trademark license
UAI:lle lukijajärjestöjen tavaramerkkilisenssi

Jokunen kuukausi sitten Urantiasäätiö toi tarjolle uuden ja laajemman lukijajärjestöille tarkoitetun tavaramerkkilisenssijärjestelmän. Uuden lisenssin ehdot rohkaisevat kaikkia antaumuksellisia ja ilmoitukselle omistautuneita yhteisöryhmiä käyttämään samankeskisiä ympyröitä ja Urantia-nimeä ryhmänsä identifioimiseen. Uuden lisenssin ehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.urantia.org/pub/sociallicense.pdf

Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI) anoi uutta lisenssiä, ja siitä tuli uuden järjestelmän mukainen ensimmäinen lisenssinsaaja. Johtokunta pitää suuressa arvossa UAI:lta saamaansa jatkuvaa tukea Urantia-säätiön pitkän aikavälin missiolle, joka on Jumalan tuominen lähemmäksi ihmistä ja ihmisen tuominen lähemmäksi Jumalaa Urantia-kirjaa ja sen opetuksia levittämällä ja edistämällä. Lisätietoja on saatavilla UAI:n verkkosivuilta, https://urantia-association.org/

Portugalinnoksen painattaminen

Välitön ja tuntuva tarve saada portugalinkielinen Urantia-kirja (joka on julkaistu jo CD:nä ja verkkosivuilla) saataville myös painettuna johti päätökseen tuottaa rajallinen 3000 kappaleen painos olemassa olevasta käännöksestä. Toiveenamme oli tehdä käännökseen monia korjauksia ennen sen painattamista, mutta portugalilaisten ja brasilialaisten lukijoiden tarpeet saivat johtokunnan päättämään tämän rajallisen kappalemäärän tuottamisesta. Käännöksen täysimääräiseen tarkistamiseen kuluu aikaa arviolta vielä seitsemän vuotta.

Johtokunta päätti lisäksi, että painetun portugalinkielisen käännöksen alkulehdille lisätään huomautuslauseke, jossa selvitetään kyseisen laitoksen olevan keskeneräinen työ eikä vielä lopullinen käännös. Lausekkeessa selostetaan lisäksi, että käännökset ovat luonteeltaan evolutionaarisia, joten niitä on tarpeen jatkuvasti parannella, mikä johtaa jatkuvasti uusiin tarkistuksiin ja korjauksiin. Lausekkeessa tuodaan julki säätiön näkemys siitä, että käännöksissä pyritään toki tulkinnan tarkkuuteen mutta myös kieliasun kauneuteen.

Selvennyslauseke kaikkiin käännöksiin

Johtokunta päätti, että kaikkiin Urantia-kirjan käännöksiin on tarpeen liittää julkaisijasivulle selvennyslauseke, jossa selvitetään kaikkien käännösten olevan luonteeltaan evoluutionvaraisia. Kyseisessä lausekkeessa Urantiasäätiö toteaa, miten tarpeellista on tuoda saataville aina vain täsmällisempiä ja kauniimpia käännöksiä, jotka ovat kyseisen ajankohdan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisia. Lauseke auttaa lukijaa ymmärtämään, että käännöksen seuraavissa painoksissa saattaa esiintyä parannuksia ja muutoksia.

Seppo Kanerva & Patricia Mundelius
Seppo Kanerva & Patricia Mundelius
Luku ja jakso -numerointijärjestelmä

Moninaiset syyt, joista mainittakoon kirjan julkaisijoiden monilukuisuus, helppous viitata samaan tekstikohtaan kirjan eri versioissa ja laajempi liikkumavara kirjan sivuttamisessa, johtivat johtokunnan päättämään, että Urantia-kirjan kaikkiin seuraaviin painoksiin tuodaan ”luku ja jakso” -numerointijärjestelmä. Nykyisissä versioissa vasemman sivun ylätunnisteessa ilmoitetaan luvun numero yhdessä kirjan asianomaisen osan nimen kanssa. Tulevissa painoksissa vasemmanpuoleisessa ylätunnisteessa ilmoitetaan luvun numero, jakson numero ja kyseisen osan nimi.

Loukkaamattoman tekstin määritteleminen ja vahvistaminen

Johtokunta päätti asettaa kuusijäsenisen tilapäiskomitean tehtävänään määritellä, mikä teksti on loukkaamaton kirjan teksti.