Italiankielinen käännös on valmis!

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiöllä on ilo tiedottaa, että kääntäjät ovat saaneet valmiiksi Il Libro di Urantian, italiankielisen Urantia-kirjan käännöksen, ja että tekstiä saatetaan parhaillaan painokuntoon sen julkaisemista varten. Käännösprojekti aloitettiin vuonna 1987 vapaaehtoisten voimin, ja vuonna 1995 säätiö ryhtyi tukemaan heidän ponnistelujaan. Neljä vuotta myöhemmin kääntäjät saivat valmiiksi ensimmäisen luonnoksen ja ovat siitä lähtien hioneet ja parannelleet tekstiä.

Esitämme sydämelliset onnittelumme italialaiselle käännösryhmälle ja kiitämme heitä monivuotisesta omistautumisestaan ja sinnikkyydestään. Valmistunut käännös on toden totta elävä muistomerkki edesmenneelle Giuseppe Zecchinatolle, joka johti hankkeen varhaisvaiheita mutta valitettavasti kuoli sen vielä kestäessä.

Italialaiset kääntäjät tekivät työnsä rakkaudesta ilmoitusta kohtaan ja täysin palkattomasti, mutta Urantia-säätiön on kustannettava kirjan julkaiseminen. Vetoamme anteliaisuuteenne, jotta miljoonat italiaa puhuvat totuudenrakastajat kaikkialla maailmassa voisivat lukea ilmoitusta omalla kielellään.

Annamme nyt puheenvuoron pääkääntäjälle Memo Zagolle, joka kertoo tarinan omasta näkökulmastaan.

Il Libro di Urantia
Memo Z.

Tapasin Giuseppe Zecchinaton joskus 1980-luvulla. Hän kertoi minulle Urantia-luvuista ja huomasi pian, että olin erittäin kiinnostunut kuulemaan niistä lisää. Niinpä hän antoi minun lukea vähän, ja aloitin ensimmäisen ranskankielisen laitoksen osasta ”Jeesuksen elämä ja opetukset”.

Kertomukset vaikuttivat kiehtovilta, ja halusin kohta ostaa koko ranskankielisen kirjan. Luettuani kirjan kokonaisuudessaan päätin kääntää tekstin omalle kielelleni, italiaksi. Kun olin saanut valmiiksi muutamia lukuja, annoin ne Giuseppelle ja pyysin hänen arviotaan niistä. Vähän myöhemmin päätimme molemmat yrittää kääntää suoraan englannista. Kovasti uurastaen ja monien vaikeuksien jälkeen onnistuimme kääntämään noin nel jäkymmentä lukua; sitten työmme keskeytyi odottamatta, sillä Giuseppe sairastui vakavasti. Sairaus johti siihen, että hän menetti melkein kokonaan näkönsä.

Jonkin ajan kuluttua päätin jatkaa käännöstyötä. Käänsin englannista, mutta pidin myös ranskankielistä käännöstä edessäni aputyökaluna. Menin joka lauantai Giuseppen luo voidakseni työskennellä yhdessä hänen kanssaan. (Se kävi helposti, sillä asuimme molemmat Veronassa.) Luin kääntämäni uuden tekstin Giuseppelle, joka ei voinut heikentyneen näkönsä vuoksi lukea mitään. Keskusteltuamme hänelle ääneen lukemastani tekstistä sovimme yhdessä tarvittavista korjauksista.

Tämä oli tavattoman hidas työskentelymenetelmä. Kuuntelemalla saamansa vaikutelman perusteella Giuseppe uskoi, että teksti olisi julkaisukelpoista, ja vuonna 1999 hän kertoi Urantia-säätiölle, että käännös voitaisiin julkaista vuonna 2000. Itse olin sitä mieltä, että olimme tehneet hyvää työtä mutta että englannin kielen asiantuntijan olisi tarkastettava teksti, ja ilmoitin tämän kantani johtokunnan jäsenelle Georges Michelson-Dupontille.

Vähän sen jälkeen Giuseppe kuoli. Seppo Kanerva, käännöstoiminnan vastaava, ehdotti, että ottaisin Antonella Carraran avustajakseni tarkastamaan ja hiomaan italiankielistä tekstiä, sillä tämä oli tarjoutunut auttamaan. Hän vuorostaan värväsi mukaan ystävänsä Salvatore Frustacin, joka on myös englannin kielen asiantuntija.

Tällainen oli tilanne vuonna 2001, ja siitä lähtien Antonella, Salvatore ja minä teimme ryhmätyötä. He lähettivät minulle muutos- ja parannusehdotuksensa, ja minä hyväksyin yleensä heidän ehdotuksensa ja olin heille molemmille kiitollinen.

Olen käynyt italiankielisen tekstin läpi kolme kertaa tehden aina korjauksia siellä täällä ja oikaisten puutteellisuuksia. Toukokuun 27. päivänä 2004 katsoimme vihdoin, että työ oli tehty. Italiankielinen käännös oli todella valmis!

Kiitän Jumalaa siitä, että tapasin Giuseppe Zecchinaton. K iitän Jumalaa siitä, että hän inspiroi minua tekemään käännöstyötä käyttäen ranskan- ja englanninkielisiä tekstejä. Kiitän häntä erityisesti saamastani fyysisestä ja henkisestä energiasta, jonka avulla jaksoin ponnistella kaikki nämä vuodet voittaen lukemattomia vaikeuksia, jotka näyttivät estävän tämän suunnattoman hankkeen toteutumisen. Kiitän häntä, koska nyt voimme nähdä tulo kset, Il Libro di Urantian ensimmäisen painoksen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään