Viimeisintä Tekijänoikeuksista

Tulostettava versioTulostettava versio

Maaliskuussa 2002 Yhdysvaltain kymmenennelle vetoomusoikeudelle jätettiin viimeiset vastinekirjelmät jutussa Michael Foundation, Inc. vastaan Urantia Foundation. Oikeusjuttu juontaa siitä, että Harry McMullan III julkaisi teoksen, johon on jäljennetty yhtä lukuun ottamatta kaikki Urantia-kirjan IV osan luvut. Lisätietoa asiasta on saatavilla osoitteesta https://www.urantia.org/sites/default/files/newsinfo/mcmullan.html.

Koska käsiteltävänä olevat asiat on selvitetty tarkkaan oikeudelle jätetyissä kirjelmissä ja jutun alioikeuspöytäkirjoissa, Urantia-säätiö ilmoitti oikeudelle peruuttavansa pyyntönsä saada esittää asiansa suullisesti, mikä olisi tapahtunut 27.9.2002. Ymmärrämme, että asiaa käsittelemään osoitettu kolmen tuomarin paneeli kokoontui kuitenkin sanottuna päivänä tekemään asiasta alustavan päätöksen ja päättämään, kuka kirjoittaa oikeuden kannanoton asiassa. Tiedämme lopputuloksen vasta, kun kirjallinen päätös on annettu, mikä saattaa tapahtua viikkoja ja jopa kuukausia alustavan päätöksenteon jälkeen. Odotamme tämän jutun viivyttelemätöntä ja asianmukaista ratkaisua.

Tämä oikeustapaus vaikuttaa vain Urantia-kirjan englanninkielisen tekstin tekijänoikeuksien uusimisen lainvoimaisuuteen. Urantia-säätiö tulee edelleenkin painattamaan tekijänoikeuslausekkeen englanninkielisissä kirjoissa, sillä se on tarpeen kansainvälisten tekijänoikeuksien voimassapitämiseksi. Kaikkiin käännöksiin kohdistuu erilliset tekijänoikeudet, jotka ovat edelleenkin voimassa sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään