Tilintarkastuskertomukset Saatavilla; Verotoimisto Kävi Säätiössä

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiötä koskeva tarkastettu tilinpäätös sekä yhdistetty Urantia-säätiön ja sen liitännäisorganisaatioiden tilinpäätös, johon liittyy 31.12.2000 päivätty kertomus toiminnasta ja kassavirroista, ovat nyt saatavilla. Mikäli sinua kiinnostaa saada niistä jäljennös, lähetä tätä koskeva pyyntö sekä 10 dollaria kopiointi- ja postituskuluihin.

Saatavilla on lisäksi Urantia-säätiön veroilmoitus kalenterivuodelta 2000 joko 5 dollarin hintaan kopiointi- ja pos-tituskulujen kattamiseksi tai ilmaiseksi osoitteessa https://www2.guidestar.org/organizations/36-2435086/urantia-foundation.aspx . Kaikki liitto- ja osavaltiolle annettavat selvitykset on tehty, ja Urantia-säätiö nauttii sekä veroviraston että Illinois'n osavaltion oikeusministeriön luottamusta.

Altschuler Melvoin and Glasser -tilintarkastustoimiston riippumattomat tilintarkastajat toimittivat hiljattain vuotta 2001 koskeneen alustavan tilintarkastuksen ja aineiston keruun. Vuotta 2001 koskevat tilintarkastuskertomukset lienevät saatavilla marraskuussa 2002.

Maaliskuussa 2002 Urantia-säätiö sai verovirastolta ilmoituksen, että säätiö on valittu 31.12.1999 päättyneen kalenterivuoden osalta tarkastukseen, jossa tutkitaan, täyttääkö se verovapautensa edellytykset. Veroviraston edustaja tutki huhti- ja toukokuussa 2002, onko tulojen, bruttosaatavien, vähennysten ja luottojen kirjaukset tehty oikein, jotta siltä pohjalta voitaisiin päätellä järjestön toimivan edelleen niin, että verovapaus voidaan pitää voimassa. Tämän tilintarkastuksen kuluessa tarkastettuihin tallenteisiin kuuluivat säännöt, kokouspöytäkirjat, kaikki varoja, vastuita, kassatuloja ja kassamaksuja koskevat tilikirjat (šekkikirja, peruutetut šekit ja tiliotteet mukaan lukien), tilintarkastajain lausunto, edellisen vuoden ja seuraavan vuoden veroilmoitus, kirjeenvaihtoarkistot, painetut lehtiset, brošyyrit ja muut painotuotteet. Meille on mieluista kertoa, että 27.8.2002 Urantia-säätiö sai verovirastolta kirjeen, jossa sanotaan tarkastuksen osoittaneen, että säätiö on edelleen verovapauskelpoinen. Joulukuun 31. päivänä 1999 päättyneen kauden veroilmoitus hyväksyttiin sellaisenaan.

Jos haluat jäljennöksen tarkastetuista varainhoitokertomuksista tai veroilmoituksista tai jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä säätiön rahastonhoitajaan F. Gard Jamesoniin tai Chicagon-toimiston varainhoitajaan Marcia Lansuun.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään