Matteus-Projekti

Tulostettava versioTulostettava versio

Matteus-projekti koostuu ainutlaatuisesta ryhmästä lukijoita, joiden huolena on sen varmistaminen, että Urantia-kirja on maailman kansojen saatavilla vielä kauan tulevaisuudessakin. He uskovat, että tämä tavoite saavutetaan parhaiten siten, että varmistetaan Urantia-säätiön taloudellinen terveys kauaksi eteenpäin. Näin se voi jatkaa tehtäviään eli käännättää, julkaista ja levittää Urantia-kirjanopetuksia.

Kun Urantia-säätiö viisikymmentä vuotta sitten perustettiin, alkuvuosien lukijat olivat riemuissaan nähdessään kirjan edes jossakin kirjakaupassa. Tänään kirjan voi nähdä - usealla kielellä - kirjakaupoissa Pariisista Perthiin, Moskovasta Meksikoon, Helsingistä Haagiin, Delhistä Dakariin ja Soulista Santiagoon.Urantia-kirjan opetukset ovat hiljalleen ja vakaasti leviämässä maapallon joka kolkkaan.

Kasvu ei ole toteutunut sattuman satona. Maailmanlaajuisen levittämisen perustojen laskeminen on kysynyt paljon suunnittelua ja ponnistelua. Kun Urantia-säätiö laajensi toimintansa kaikkialle maailmaan, se toteutettiin tarkan suunnitteluprosessin myötä. Vuodesta 1997 alkaen sadat lukijakuntaa laajalti edustavat henkilöt liittyivät johtokunnan, toimeenpanevan johtajan ja henkilöstön seurassa suunnittelutyöryhmiin.

Tämän prosessin myötä muotoutunut strateginen suunnitelma kehottaa

 • kääntämään Urantia-kirjan maailman kaikille tärkeimmille kielille;
 • perustamaan pysyviä painatusrahastoja englanninkielistä ja muunkielisiä laitoksia varten;
 • kehittämään toimintasuunnitelman kirjan saatavuuden varmistamiseksi normaalien kanavien kautta ja toteuttamaan kyseisen suunnitelman;
 • vastaamaan lukijakyselyihin ja tukemaan opintoryhmiä;
 • vastaamaan kansainvälisiin tarpeisiin edustajin ja sivutoimistoin, jotka levittävät kirjaa ja sen opetuksia paikallisen kulttuurin mukaisella tavalla;
 • tukemaan kirjastot, uskonnolliset instituutiot ja varattomat huomioon ottavaa kirjalahjoitusohjelmaa;
 • julkaisemaan opiskelun aputeoksia kaikilla kielillä;
 • suojelemaan tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä;
 • ylläpitämään pääkonttorirakennusta osoitteessa 533 Diversey Parkway; ja
 • tarjoamaan ne toimisto
 • ja hallinnolliset palvelut, jotka tarvitaan näiden toimintojen toteuttamiseen.

Strategisen suunnitelman kehitelleiden kiinnostuneiden lukijoiden piiristä muodostettiin toimintaryhmä, jonka jäseniä elähdyttää näkymä näiden tavoitteiden toteutumisesta ja jotka omistautuvat niiden toteutumisen edellyttämien taloudellisten resurssien kehittäminen. Ryhmään kuului jäseniä Kansainvälisestä Urantia-yhdistyksestä ja Fellowshipistä sekä lukijajärjestöihin kuulumattomia lukijoita. Matteus Leevin, jonka toimin Jeesuksen apostolien tarpeet tyydytettiin, antaman esimerkin innoittamina he valitsivat nimekseen "Matteus-projekti".

Matteus-projekti koostuu rehellisiksi ja harkitseviksi tunnetuista henkilöistä, joiden antaumuksena on auttaa Urantia-säätiötä kasvamaan vahvaksi ja niitä periaatteita vaalimaan keskittyväksi instituutioksi, joita tukemaan se aikanaan perustettiin. Vaikka ryhmän jäsenten tausta on moninainen, heitä yhdistää ajatus Urantia-säätiön ainutlaatuisen ja ratkaisevan tärkeän roolin tukemisesta viidennen käänteentekevän ilmoituksen suojelijana ja levittäjänä.

Salli meidän tutustuttaa sinut näihin Matteus-projektin jäseniin, jotka ovat työskennelleet yhdessä Urantia-säätiön johtokunnan, toimeenpanevan johtajan ja henkilöstön kanssa jo yli neljän vuoden ajan tarkoituksenaan löytää keinot kaiken sen rahoittamiseksi, mitä he pitävät planeetan nykyhetken tärkeimpänä työnä.

Bill ja Share Beasley - Floridan Urantia-kirjan opiskelijoiden, riippumattoman lukijaorganisaation, aktiivisia jäseniä. He rakensivat Floridaan menestyksellisen liikeyrityksen, jonka he ovat hiljattain luovuttaneet lapsilleen voidakseen omistautua Urantia-kirjaanliittyvälle työlle.

Dorothy Elder - Toisen polven lukija, joka on lukenut Urantia-kirjaa35 vuotta. Aikanaan Los Angelesin ensimmäisen Urantia-seuran aktivisti, nyt IUA-aktivisti. Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja. Johtaa Internetin Urantia-kirja-koulua, joka on Urantia-säätiön verkkosivujen kautta toimiva koulutusohjelma.

John Farrow - Lukenut Urantia-kirjaa 25 vuotta, osallistuu omalla kotiseudullaan saattokotitoimintaan ja katolisen kirkon työhön. Lukijaryhmistä riippumaton.

Quin Frazer - on monet monituiset vuodet ollut tekemisissä Urantia-säätiön kanssa. Quin edustaa Gardner Carlton & Douglasin asianajotoimistossa asiantuntemusta organisaatioista, jotka eivät toiminnallaan tavoittele taloudellista hyötyä.

John Hales - Urantia-veljeskunnan entinen presidentti, nykyisin Fellowshipin toimeenpaneva johtaja ja Urantia-kirjan lukijoiden ensimmäisen seuran jäsen.

Mary Lou Hales - Mahdollisesti vanhin elossa oleva Urantia-kirjanlukija. Hän oli foorumin jäsen ennen Urantia-kirjan julkaisemista, hän oli myös yksi Urantia-veljeskunnan yleisneuvoston ensimmäisistä jäsenistä ja toimi monet vuodet sen toimilupakomitean puheenjohtajana. Mary Lou on Urantia-säätiön ensimmäisen presidentin William M. Halesin leski, ja hän oli korvaamattomana apuna luotaessa perustoja Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämiselle.

Marian Hughes - entisen Urantia-veljeskunnan pitkäaikainen jäsen, Havaijin Urantia-yhdistyksen perustajajäsen ja nykyinen varapuheenjohtaja. Marian on lukenut kirjaa jo 34 vuotta ja viettää joka vuosi kaksi kuukautta levittäen ilmoitusta Etelä-Chilessä, jonne hän on rakentanut pienen aktiviteettikeskuksen.

Tom ja Carolyn Kendall - olivat kumpikin foorumin jäseniä. Tom toimi Urantia-säätiön johtokunnassa kaksikymmentä vuotta ja sen presidenttinä kymmenen vuotta. He ovat olleet Urantia-kirjanlukijoiden ensimmäisen seuran jäseniä vuodesta 1956, ja ovat palvelleet monissa tehtävissä sekä Urantia-veljeskunnassa että Fellowshipissä. Heidän myötään Matteus-projekti saa ratkaisevan tärkeän historiallisen perspektiivin. Tätä kirjoittaessamme, saimme tietää Tomin kuolemasta. Tulemme kaipaamaan häntä suuresti.

Marjorie Reed - aktiivinen lukija ja tukija vuodesta 1970. Hän palveli yhdeksän vuotta Veljeskunnan koulutuskomiteassa ja on nykyisinFellowshipin ulkojäsen.

Nancy Shaffer - San Franciscon alueen Urantia-yhdistyksen puheenjohtaja. Aktiivinen lukija 25 vuoden takaa. Toimii tilapäisen koordinointikomitean puheenjohtajana ja johtokunnan neuvonantajana.

Paul ja Mary Snider - Paul on Urantia-veljeskunnan entinen presidentti ja nykyisin Fellowshipin yleisneuvoston jäsen. Mary on entinen Fellowshipin jäsen, nykyisin riippumaton. Kumpikin on pitkäaikainen lukija.

Bryan Snowden - Teksasin Urantia-yhdistyksen perustajajäsen, sen nykyinen sihteeri ja rahastonhoitaja. Bryan on toiminut johtokunnan ja koordinointikomitean neuvonantajana yleisösuhteisiin liittyvissä asioissa ja 533 Diverseyn rakennuskomitean jäsenenä.

Neal Waldrop - Urantia-säätiön johtokunnan entinen jäsen ja kirjan lukija vuodesta 1973. Neal on viidellä mantereella palvellut karriääridiplomaatti. Lukijajärjestöistä riippumaton.

Ralph ja Betty Zehr - New Yorkin Urantia-kirja-piirien aktivisteja 34 vuoden ajalta, nyttemmin IUA:n aktivisteja. Betty on Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen entinen puheenjohtaja.

Yhdessä Urantia-säätiön kanssa toimien tämä ryhmä on työskennellyt kulissien takana varmistamassa, että Urantia-kirja on maailman kansojen saatavilla vielä kaukaisessa tulevaisuudessakin. Ryhmän jäsenet ottavat kohta yhteyttä samanmielisiin pyytäen näitä mukaan tähän jännittävään hankkeeseen. He uskovat, että tämä päämäärä on saavutettavissa, ja ovat osoittaneet voimavaransa sen hyväksi, että he näkisivät sen toteutuvan.

Matteus-projektista saa lisätietoja Chicagon-toimistossa Tonia Baneyltä tai Jay Peregrineltä tai keneltä hyvänsä ryhmän jäseneltä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään