Urantia-Säätiön Myyntiartikkelit Ja Tavaramerkit

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiö on hiljattain jättänyt hakemuksen tavaramerkkien lisärekisteröinneistä, joiden tarkoituksena on estää Urantia-sanan ja samankeskiset ympyrät -tunnuksen kaupallinen käyttö myyntiartikkeleissa Urantia-säätiötä ja sen lisenssinhaltijoita lukuun ottamatta kaikilta muilta. Olemme lisäksi omaksuneet tavaramerkiksi yhdistelmämerkin, joka koostuu sanoista "The Urantia Book", samankeskiset ympyrät -tunnuksesta ja kirjasta otetusta lainauksesta [y]rittäessämme laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä ymmärrystä...

Haluamme vakuuttaa teille, ettei Urantia-säätiö markkinoi tuottamiaan ja kyseisin merkein varustettuja artikkeleita suurelle yleisölle tai vähittäiskaupan kautta. Tuomme niitä vain kiinnostuneiden Urantia-kirjan lukijoiden saataville konferensseissa ja muissa tilaisuuksissa sekä lahjaesineiksi. Tosiasia on, että ellei Urantia-säätiö rekisteröi ja käytä merkkejä tällaisissa yhteyksissä, muut voivat tuottaa ja markkinoida tämänkaltaisia myyntiartikkeleita. Seikka heikentäisi kyseisten merkkien ja Urantia-säätiön ja Urantia-kirjan yhdistämistä toisiinsa.

Vuosia sitten Urantia-säätiö rekisteröi tavaramerkeiksi sanat "Urantia" ja "Urantian" sekä samankeskiset ympyränkehät tunnuksen käytettäviksi kirjoissa ja painotuotteissa sekä koulutuspalvelujen palvelumerkkeinä. Näin tehtiin siinä tarkoituksessa, että Urantia-kirjan loukkaamaton teksti yhdistettäisiin Urantia-säätiön ja liitännäisjärjestöjen palveluihin. Sen jälkeen kun tekijänoikeudet päättyvät, vain tavaramerkit toimivat tekijöinä, jotka erottavat Urantia-säätiön julkaiseman Urantia-kirjanmuiden julkaisuista.

Kyseisten merkkien rekisteröinti ei estä yksityishenkilöitä käyttämästä niitä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kuten Urantia-säätiön menettelytapaohjeissa sanotaan. Tämä ei myöskään merkitse muutosta Urantia-säätiön menettelytapaohjeisiin, jotka sallivat lukijajärjestöjen yksilöidä itsensä sellaisilla sanoilla kuin "Urantia-kirjan lukijat" tai "Urantia-kirjan opiskelijat". Tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskevat menettelytapaohjeet ovat saatavilla lukijapalvelut-osastomme kautta tai verkkosivultamme http://www.urantia.org .

Olemme havainneet, että monille Urantia-kirjan lukijoille tämäntyyppiset lahjaesineet ovat mieluisia. Urantia-säätiön tulotUrantia-kirjan myynnistä eivät alkuunkaan kata kustannuksia, jotka aiheutuvat sen tuottamisesta eri kielillä. Olemme riippuvaisia lukijoiden anteliaisuudesta, jolla Urantia-kirjan painattaminen, jakelu ja kääntäminen rahoitetaan. Myyntiartikkeleista kertyvä tuotto on yksi keino, jolla Urantia-kirjan lukijat voivat tukea Urantia-kirjaataloudellisesti voidaksemme pitää sen hinnan niin alhaisena, että ihmisillä eri puolilla maailmaa on siihen varaa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään