Urantia-Säätiön Edustajat

Tulostettava versioTulostettava versio

New Yorkissa pidettiin 2.8.2000 ennen Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen konferenssia Urantia-säätiön edustajien ja henkilökunnan täysipäiväinen kokous. Paikalla oli viisitoista edustajaa sekä useita säätiön haarakonttorien hoitajia. Tietoja vaihdettiin, kysymyksiin vastattiin, ja sosiaalinen vuorovaikutus antoi tilaisuuden luoda uusia ystävyyden siteitä ja vahvistaa jo ennestään olemassa olevia.

Yhä suuremman osan Urantia-säätiön maailmanlaajuisesta työstä suorittaa Urantia-säätiön vapaaehtoisten edustajain joukko. Nämä miehet ja naiset työskentelevät väsymättä ja vapaa-aikanaan kylväen Urantia-ilmoituksen siemeniä omassa maassaan tai alueellaan. Monet lukijat asuvat maissa, joissa Urantia-kirjanhankkiminen on vaikeaa. Joko se ei ole saatavissa kyseisellä kielellä tai sitten kirjakaupat eivät vielä pidä sitä myynnissä. Nämä lukija-edustajat tietävät, miten vaikeaa heidän maassaan on tuoda kirja saataville.

Yhdysvalloissa ja muissa maissa saatu kokemus osoittaa, että opintoryhmien ja lukijatoimintojen vaaliminen on olennainen osaUrantia-kirjan opetusten ensimmäisiä levitysponnistuksia. Tietoisuus kirjasta leviää aluksi suusanallisesti. Kun yhä useammat alkavat kysellä kirjaa, kirjakaupat havahtuvat Urantia-kirjan olemassaoloon. Tavoitteena on luoda kirjakauppoihin kysyntää, jotta ne saadaan tietoisiksi kirjan olemassaolosta ja suostuvat pitämään sen myynnissä. Juuri tästä syystä muuan säätiön edustajien tärkeä työsarka on lukijoiden me-hengen virittäminen, jotta lukijaryhmät aktivoituisivat saattamaan alkuun tämän ensimmäisen vaiheen. Monet edustajat osallistuvat lisäksi kirjastolevitykseen ja solmivat suhteita kirja-alan eri osapuoliin.

Tässä joitakin huomion arvoisia seikkoja, jotka on poimittu säätiön edustajain neljännesvuosiraporteista kuluvalta vuodelta.

Chile -Chilen edustaja on käynyt ahkerasti tapaamassa lukijoita Kolumbiassa, Perussa ja Ecuadorissa. Hän on lisäksi perustanutUrantia-kirjan espanjankielisen internetkoulun, Foro-Escuelan (http://www.librodeurantia.org/ ). Edustaja johti myös ryhmää, joka valmisteli Santiagossa kesäkuussa järjestetyn lukijakonferenssin.

Indonesia -Vast'ikään nimitetty Indonesian-edustaja raportoi, että hän pitää yllä indonesiankielistä verkkosivustoa, jossa on tietojaUrantia-kirjasta. Puolen vuoden aikana sivulla käytiin 550 kertaa. Edustaja on lisäksi avannut keskustelulistan, jolla on nyt yksitoista osanottajaa. (Sivuston osoite on groups.yahoo.com/group/urantia-indonesia/ ).

Kolumbia -Kolumbian-edustaja kertoo, että hän on vastannut suureen määrään puheluja ja kirjepostia. Hän on ollut yhteydessä kirjakauppoihin rohkaisten niitä ottamaan kirja myyntiin. Hän on auttanut muuatta lukijaa, joka matkustaa pitkin maata sijoittaen kirjoja suostuvaisiin kirjakauppoihin. Hän avusti tähän ohjelmaan osallistuvia kirjakauppoja huhtitoukokuussa pidetyillä kirjamessuilla.

Kiertävä edustaja -Kiertävä edustajamme, joka on sijoittanut yli 1200 kirjaa Intian kirjastoihin, raportoi Intian julmista elinoloista. Raportissaan hän kuvailee valtavaa liikakansoitusta siihen liittyvine sosiaalisine ongelmineen ja tappavine saastumisen tasoineen. Hänen mielestään Urantia-kirjan ja sen opetusten juurruttaminen tuohon maahan on ainoa varma tapa hoitaa sosiaalisten ongelmien perimmäisiä syitä. Hän toteaa: "Intiassa on yhä suurin määrin äärimmäisen hyviä, kaukokatseisia ihmisiä, joista jokaiselle Urantia-kirja olisi erinomaisen hyödyllinen.

Lokakuuhun mennessä kiertävä edustajamme on sijoittanut 1500 kirjaa kirjastoihin ympäri Intiaa ja 200 kirjaa Yhdistyneen Kuningaskunnan kirjastoihin. Lisäksi hän on vienyt yhteensä 40 kirjaa Thaimaahan, Laosiin, Vietnamiin, Hong Kongiin ja Kambodzhaan.

Liettua -Liettuan-edustaja on esitelmöinyt laajoille yleisöjoukoille: 200:lle Vilnassa, 50:lle Panevezysissä ja 200:lle Kaunasissa.

Senegal -Senegalin-edustaja raportoi vastanneensa moniin Le Livre d'Urantian lukijoiden puheluihin, lahjoittaneensa monta ranskankielistä kirjaa, tukeneensa 7-jäsenistä opintoryhmää, joka kokoontuu kahdesti viikossa ja jonka jäseniin kuuluu opettajia ja koulun henkilökuntaa; auttaneensa 5-jäsenistä joka päivä kokoontuvaa naisten opintoryhmää; vaalineensa kahdesti viikossa kokoontuvaa 12-jäsenistä pitkäaikaisten lukijoiden ryhmää ja niin ikään kahdesti viikossa kokoontuvaa 7-jäsenistä uusien lukijoiden ryhmää. Mainittujen ryhmien lisäksi on seitsemän pienempää, 1-tai 2-jäsenistä ryhmää, joille edustaja antaa apuaan. Hiljattain muodostettiin vielä 17-jäseninen ryhmä. Kyseinen ryhmä kokoontuu päivittäin keskustelemaan jäsenten valitsemista aiheista.

Säätiön Senegalin-edustaja kuului Urantia-säätiön valtuuskuntaan, joka osallistui Maailman uskontojen parlamentin kokoukseen Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Hän päätti raporttinsa seuraaviin huomioihin: "Afrikassa kirjan leviämisen tiellä on se ongelma, että ihmisillä ei ole alhaisesta elintasostaan johtuen varaa kirjan ostamiseen. Lahjaksi saadut kirjat ovat hupenemassa. Yhdistyksemme haasteena on enenevässä määrin tarve toimia yhteistyössä eri uskontojen kanssa, eikä vain Senegalissa, vaan myös muissa maissa. Kysyy neuvokkuutta levittää opetuksia (tai kirjaa itseään) islamilaisessa kulttuuripiirissä ja maassa, jossa 80 prosenttia väestöstä tunnustaa islamia."

Uruguay -Säätiön edustajina Uruguayssa toimii kaksosveljekset, ja he raportoivat perustaneensa opintoryhmän uusille lukijoille. He ovat anoneet sisäministeriöltä lupaa käydä vankiloissa luennoimassa Urantia-kirjasta. Heidän päähuolenaan on kirjan korkea hinta ja sen heikko saatavuus Uruguayssa. Säätiö tulee toimimaan heidän kanssaan, jotta jakelukanavat saadaan auki, minkä myötä kirja tulee paremmin saataville ja sen hinta käy siedettävämmäksi.

Viro -Viron-edustaja raportoi, että kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana hän on vastannut lukuisiin puheluihin ja kirjeisiin ja että hän on sijoittanut englannin-ja venäjänkielisiä kirjoja kirjakauppoihin. Hän on kääntänyt "Ohjeita opintoryhmille", "Valikoituja katkelmia" ja "Esittely" _brošyyrit viroksi ja toimittanut ne jakeluun. Hän on esitelmöinyt Urantia-kirjasta kahdelle asiasta kiinnostuneelle ryhmälle Virossa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään