Urantia-Säätiö Kirjamessuilla

...
Tulostettava versioTulostettava versio

INTIA -Elokuussa 2000 Urantia-säätiö osallistui toistamiseen Delhin vuotuisille kirjamessuille. Kirja-alaan viime helmikuussa luotuja arvokkaita kontakteja lujitettiin, ja Urantia-kirjalla on nyt luotettavia jakelupisteitä eri puolilla Intiaa. Rakennettiin lukuisia uusia kontakteja, jotka saattavat osoittautua hyödyllisiksi ilmoituksen tulevaa Intian-jakelua silmällä pitäen.

Messujen mittaan järjestettiin kolme opintotilaisuutta, ja lukijat alkoivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa yhteystietojaan. Käytimme hyväksemme tilaisuutta rohkaista lukijoita ja lujittaa heidän opintoryhmiään.

Yhteyttä otettiin myös uudelleen siihen kristilliseen ryhmään, joka on lähettänyt Urantia-kirjoja teologisiin kouluihin Intian eri puolilla. Koulut ovat tähän saakka reagoineet asiaan myönteisesti. Monet Intian kristityistä toimivat keskellä inhimillistä kärsimystä ja ovat tuskallisen tietoisia perheitään uhkaavista vaaroista, kun ottaa huomioon Intiassa hiljattain toimeenpannut kristittyjen vainot. Mikä parasta, opinkappaleita ja teologiaa koskevat erimielisyydet eivät näytä huolettavan heitä. Urantia-kirjaan sisältyvän totuuden ja kauneuden tiedostaminen näyttää tapahtuvan aivan kuin vaistonvaraisesti. Monet siemenet on nyt kylvetty, ja aika tulee osoittamaan, miten hedelmällistä maaperä on.

VANCOUVER, KANADA -Urantia-säätiön Vancouverin-toimisto Brittiläisessä Kolumbiassa piti Urantia-kirjan esillä Kanadan kirjakauppayhdistyksen (CBA) vuosikonventissa ja messuilla Torontossa, Ontariossa, kesäkuussa 2000. Kysymyksessä on Kanadan laajin ja arvovaltaisin kirja-alan tapahtuma, jossa säätiö nyt siis oli mukana ensimmäistä kertaa.

CBA:n myyntimessujen messuosaston rakensivat ja sitä hoitivat Ontarion ja Brittiläisen Kolumbian lukijat. Nämä vapaaehtoiset tapasivat kirjakauppiaita, ketjujen sisäänostajia, kirjatukkureita, kirjailijoita ja kirjastonhoitajia. Myyntimessujen aikana luodut kontaktit myötävaikuttavat Urantia-kirjan korkeampaan profiloitumiseen Kanadan kirjamarkkinoilla.

QUÉBEC, KANADA -Urantia-säätiö osallistui Kanadan Québecin kirjamessuille ensimmäistä kertaa. Messuosastoa hoitivat viitenä huhtikuisena päivänä säätiön Québecin-toimiston hoitajat ja muut vapaaehtoiset. Kirjamessujen kävijämäärä oli arviolta 40.000. Yli sata henkilöä ilmoittautui säätiön postituslistalle saadakseen kirjasta lisätietoa.

Säätiön messuosastolla oli nähtävillä ja tarjolla koko joukko informatiivisia julisteita ja tiedotuslehtisiä. Näytteillä olivat kaikki saatavilla olevat Urantia-kirjan käännökset ja CD-rom-versio. Paikalla oli myös tietokone, jolla yleisö voi kokeilla CD-romin sisältämiä monia toimintoja.

Mrs. Cho and Kwan Choi
Mrs. Cho, host of the Seoul Study Group,
looks on as Trustee Kwan Choi talks with a new reader.

ETELÄ-KOREA -Kesäkuussa 2000 säätiö osallistui Soulin kansainvälisille kirjamessuille ja tutustutti markkinat Urantiakirjankoreankieliseen käännökseen. Kyseinen käännös on erityisen merkittävä siksi, että se on viidennen aikakautisen ilmoituksen ensimmäinen käännös ei-eurooppalaiselle kielelle. Etelä-Korea on Tyynenmeren reunavaltioiden joukossa yksi merkittävimmistä. Maa on nykyaikainen ja teollistunut; se on odottamattoman laajasti omaksunut kristinuskon ja suhtautuu ystävällisesti länsimaisiin uskontoihin.

Korea on paljon lukeva kansakunta, ja kirjamessut houkuttelevat puoleensa satojatuhansia kävijöitä. Soul-2000 ei ollut pelkkä kirja-alan ammattilaisille tarkoitettu näyttely, vaan suuren yleisön osuus messuvieraista oli merkittävä. Jaoimme yli tuhat esitettä ja myimme kirjoja paljon odotettua enemmän. Kirjoja myös lahjoitettiin kirjastoille, kirja-alan ammattilaisille, opettajille ja papistolle.

Messuosastolla palveli suuri joukko paikallisia lukijoita. He olivat innostuneita ja auttavaisia selittäessään kirjan sisältöä ja filosofiaa sadoille kiinnostuneille. Edustajamme Etelä-Koreassa julkaisee aikakausilehteä ja hänellä on ollut keskeinen rooli kirjan Korean-jakelun järjestämisessä.

Monet samoista vapaaehtoisista osallistuivat myös vuoden 2000 Soulin kansainvälisille kristillisille kirjamessuille, 1.5.9.2000. Urantia-säätiö oli näin ensimmäistä kertaa mukana kristillisillä kirjamessuilla. Osallistuminen oli suuri menestys.

Urantia-kirjan ja sen opetusten menestyminen näyttää Korean osalta valoisalta. Meitä rohkaisee tämän uuden käännöksen hyvin liikkeelle lähtenyt leviäminen ja luotamme siihen, että vaatimattomat ensi saavutukset ajan myötä johtavat lukuisampiin opintoryhmiin ja kasvavaan lukijoiden väliseen kanssakäymiseen yleismaailmallisella tasolla.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään